Rechten van het Kind

lezingencyclus voor gedragswetenschappers en juristen

bekijk programma voor resterende data
748.18.01
€ 35,-
GGZ hulpverleners en andere geïnteresseerden: € 35,- per afzonderlijke lezing.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het Centre for Children’s Rights Amsterdam (CCRA) organiseert dit jaar opnieuw samen met de RINO Amsterdam een lezingencyclus van twaalf avonden. Daarbij staan de rechten van het kind centraal en vormt het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) de belangrijkste leidraad.

De lezingen vinden steeds plaats op dinsdag- of donderdagavond, van 19.00 tot 21.15 uur.

U kunt zich inschrijven voor de gehele lezingencyclus maar de lezingen zijn ook los te volgen. Middels het notitieveld kunt u aangeven aan welke lezing u wilt deelnemen.
 

De lezingen zijn afgestemd op zowel de advocatuur en juridische beroepen als psychologische, pedagogische en psychiatrische beroepen. De interdisciplinaire aanpak komt niet alleen terug in de onderwerpen, maar ook in de duo presentaties verzorgd door zowel juristen als deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg. De lezingencyclus wordt ingeleid met twee algemene lezingen over de Rechten van het Kind: de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak en de morele kwaliteit van de rechtspraak, de rol van de advocaat en het IVRK. Vervolgens wordt op de meer specifieke onderwerpen ingegaan.

aanmelding

Let op: voor deze lezingencyclus bestaan twee verschillende aanmeldingsprocedures:

  • Juristen: meld u aan via www.ccra.nl
  • GGZ professionals en andere geinteresseerden: meld u aan via deze website en vermeld in het notitieveld welke lezingen u wilt bijwonen.

 

doelgroep

De lezingencyclus is zowel relevant voor juristen (advocaten en rechters) als voor hulpverleners in de jeugd-GGZ, de jeugdzorg, schoolpsychologen etc. De ervaring leert dat het heel leerzaam en inspirerend is, voor hulpverleners en juristen, om elkaar rond deze relevante thema’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Advocaten, juristen, hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen, pedagogen en andere geïnteresseerden.

werkwijze

Interactief college met ruimte voor vragen.

programma

Op de site van CCRA vind je een beschrijving van de onderwerpen

Dinsdag 2 oktober De werking van het IVRK
Dinsdag 9 oktober Het horen van / praten met kinderen
Donderdag 11 oktober Vluchtelingkinderen: Juridische implicaties
Dinsdag 16 oktober Topsport en het IVRK
Dinsdag 6 november Het jeugdstrafrecht
Donderdag 8 november De werking van de nieuwe Kinderbeschermingsmaatregelen
Dinsdag 13 november Toegang tot zorg, recht op jeugdhulp
Dinsdag 20 november Het recht op bescherming tegen oude en nieuwe verslaving
Donderdag 22 november Draagmoederschap
Dinsdag 27 november Recht op privacy
Donderdag 29 november De bijzondere curator
Dinsdag 4 december Leerplicht en het recht op onderwijs

 

kosten

 

GGZ hulpverleners en andere geïnteresseerden: € 280,- voor de volledige lezingencyclus, € 35,- per afzonderlijke lezing.
Juristen, die een certificaat kunnen verzilveren bij de beroepsgroep: € 775,- voor de volledige lezingencyclus, € 90,- per afzonderlijke lezing.
Voor WO-studenten en Promovendi € 85,- voor de volledige lezingencyclus, € 15,- per afzonderlijke lezing. Studenten kunnen geen studiepunten behalen voor deelname aan de lezingencyclus. Er zijn 15 studentplaatsen beschikbaar.
Bij aanwezigheid bij alle lezingen wordt een certificaat uitgereikt.

 

accreditaties

 

psychologen en pedagogen: NIP K&J en NVO accreditatie wordt aangevraagd voor de lezingencyclus als geheel. Men krijgt een certificaat wanneer men minimaal 11 van de 12 lezingen heeft bijgewoond.
juristen: NOVA-punten: 20 PO-punten (2 per lezing)

 

Accreditaties

K&J - NIP herregistratiein aanvraag? punten
K&J NIPin aanvraag? punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag? punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw mr. dr. Coby de Graaf is coördinator van het CCRA. Zij is daarnaast hoofddocent en onderzoeker op het gebied van Jeugd- en Familierecht aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact