Psychotherapeutische technieken bij ouderen

complexe problematiek: introductie

driedaagse cursus
127.19.01
€ 650,-

inclusief lunches

.
3 dagen van 9.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Ouderen kunnen kwetsbaar zijn op meerdere gebieden tegelijkertijd. De problematiek kan gepaard gaan met angsten, depressiviteit, somatisatie of (lichte) cognitieve verschijnselen. Psychotherapie bij deze groep kan ingewikkeld zijn vanwege de verwevenheid van lichamelijke, cognitieve en sociale problematiek.

Wat maakt psychotherapie bij ouderen anders dan bij andere doelgroepen? Wat zijn overeenkomsten met bestaande technieken? En hoe ga je als hulpverlener hiermee om in de dagelijkse praktijk? Deze cursus geeft algemene informatie over psychotherapeutische technieken en hoe deze ingezet kunnen worden. Er is extra aandacht voor methodieken uit de interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en de cognitieve gedragstherapie (CGT).

doelgroep

Psychiaters, sociaal geriaters, (verpleeghuis)artsen, psychologen, SPV’en, maatschappelijk werkers, werkzaam met ouderen in GGZ instellingen, psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg.

doelstelling

Na afloop van de cursus bent u bekend met de kwetsbaarheden van ouderen en weet u hoe verschillende psychotherapeutische technieken ingezet kunnen worden bij het behandelen van ouderen.

inhoud

  • psychotherapie bij ouderen met specifieke persoonlijkheidskenmerken en hun somatische/cognitieve kwetsbaarheden;
  • comorbiditeit bij ouderen (bijv: angsten, depressiviteit, somatisatie of (lichte) cognitieve verschijnselen);
  • samenwerking met andere disciplines wanneer er sprake is van complexe problematiek;
  • psychotherapeutische technieken bij ouderen en de praktische toepassing;
  • casuïstiek.

werkwijze

Bij elk onderdeel worden theorie en praktijk afgewisseld. Er is ruimte voor het inbrengen van casuïstiek. Aan het einde van de cursus volgt een individuele toetsing aan de hand van de inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend27 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend8 uren
Registerpleintoegekend53 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. M.G. Kat (Martin) - docenten - 3940119

Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in het Medisch Centrum Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen.

Lees verder
Dhr. drs. K. Jonker (Kosse) - docenten - 1364444194

Kosse Jonker is klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut, supervisor IPT. Hij werkt als manager zorg op de afdeling somatiek en psyche van PsyQ, onderdeel van de Parnassia groep.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact