Psychosomatische klachten bij baby’s en peuters

signaal van een bedreigde ontwikkeling bij jonge kinderen

driedaagse cursus
780.19.01
Nader te bepalen
€ 775,-

inclusief lunches

.
3 dagen van 10.00 - 17.00 uur: data worden nog afgestemd

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Veel spugen, niet willen eten, aanhoudend huilen, niet slapen, moeilijk gedrag of obstipatie: deze problemen bij jonge kinderen van nul tot vier jaar gaan vaak samen met onderliggende problemen zoals een verstoorde ouder-kindrelatie. Het herkennen van factoren die een normale ontwikkeling van het kind bedreigen staat centraal in deze cursus. Die factoren kunnen bijvoorbeeld aanhoudende stress, (psycho)trauma tijdens de zwangerschap en bevalling, pre- en dysmaturiteit en/of een chronische aandoening zijn. Na afloop kunnen de deelnemers veelvoorkomende fysieke klachten van jonge kinderen interpreteren naar oorzaak en gevolg en daarnaar handelen.

doelgroep

Kinderartsen, neonatologen, perinatologen, psychiaters en jeugdartsen; klinisch werkzame kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen. Ook neonatologie- en kinderverpleegkundigen kunnen deelnemen aan deze cursus.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om:

  • met IMH- basiskennis deel te nemen aan optimalisatie van multidisciplinair overleg rond zwangerschap en geboorte; maar ook bv later in de follow up van kinderen met een verhoogd risico op een verstoorde ouderkindrelatie.
  • een korte inventarisatie te maken van factoren, die voor of ttv zwangerschap, geboorte en/ of de zuigelingentijd invloed kunnen waar aanwezighebben in (on-)gunstige zin op de ontwikkeling van het kind in relatie tot de ouders/ verzorgers;
  • veel voorkomende medische problematiek van de zuigeling en peuter/ kleuter niet uitsluitend medisch te duiden, maar -waar aanwezig- te kunnen relateren aan de voorgeschiedenis van kind en ouders;
  • op onderdelen van een gezamenlijk behandelplan verschillende disciplines in te schakelen en met hen samen te werken vanuit de eigen professionele betrokkenheid met andere hulpverleners, ook bv met pre-logopedisten en kinderfysiotherapeuten.

inhoud

In deze 3- daagse cursus maakt u kennis met toepassingsmogelijkheden van de Infant Mental Health-visie binnen de gezondheidszorg voor kinderen tot en met 3 jaar. IMH is een visie die de relatie tussen kind en ouders centraal stelt, en van daaruit eventueel aanwezige problematiek benadert.

Aanhoudende stress en bijvoorbeeld (psycho-)trauma tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling of kraambed en tijdens de zuigelingentijd kunnen negatieve invloed hebben op het tot stand komen van een goede interactie tussen het (ongeboren) kind en de ouders/verzorgers. Als daardoor de onderlinge relatie verstoord raakt, kan dit de ontwikkeling van het kind bedreigen.

Verschillende situatie waarin dit voor kan komen, worden besproken. Bijvoorbeeld: emotionele gevolgen van prenatale diagnostiek, ernstige groeiachterstand, prematuriteit, tienerzwangerschap, psychiatrische problematiek of opname op de couveuse afdeling.

Als ouders medische hulp zoeken voor somatische klachten van de baby of peuter/ kleuter, zoals voedingsproblemen, veel huilen, onrustig gedrag, slaapstoornissen of later obstipatie, kunnen deze terug te voeren zijn op gebeurtenissen in het verleden, die niet steeds vanaf het begin van medische consultatie duidelijk zijn. De symptomatologie van het kind kan dan behulpzaam zijn in de zoektocht naar de oorzaak van een eventueel verstoorde ouder kindrelatie.

Aan de orde komt ook: het herkennen van factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind; ontwikkelingsfasen en specifieke klachten; wijze van beïnvloeding van de ontwikkeling van het kind.

Multidisciplinaire samenwerking vanuit een IMH-visie, op het gebied van zowel soma als psyche, geven de beste kans op een goed ontwikkelingsperspectief voor het kind.

werkwijze

Theoriebespreking, praktijkvoorbeeld, rollenspel, baby-observaties van videobeelden en discussie.

Accreditaties

Dutch Affiliate for Infant Mental Health (DAIMH)toegekend18 punten
K&J - NIPtoegekend9 punten
diagnostiek 6 punten
behandeling 3 punten
K&J - NIP herregistratietoegekend18 punten
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)toegekend18 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend9 punten
diagnostiek 6 punten
behandeling 3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)toegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. C.M.J.E.R. Bakker (Saskia) - docenten - 393076692

kinderarts, IMH- specialist DAIMH

Lees verder
Mw. dr. E.M. Euser (Eveline) - docenten - 1337831494

Eveline is orthopedagoog, GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact