Psychosociale ondersteuning van vluchtelingenkinderen op school

519.19.01
€ 255,-

Incl. lunch

.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Kinderen zijn in Nederland leerplichtig vanaf 5 tot en met 18 jaar. Ook kinderen van vluchtelingen, met of zonder status, moeten conform het Verdrag van de rechten van het Kind onderwijs volgen.
Voor veel scholen is dit een behoorlijke opgave. Vluchtelingenkinderen spreken vaak nog onvoldoende Nederlands, kunnen getraumatiseerd zijn of hebben al lang geen onderwijs meer gehad.

Psychosociale ondersteuning van vluchtelingenkinderen op school

Kinderen zijn in Nederland leerplichtig vanaf 5 tot en met 18 jaar. Ook kinderen van vluchtelingen, met of zonder status, moeten conform het Verdrag van de rechten van het Kind onderwijs volgen.
Voor veel scholen is dit een behoorlijke opgave. Vluchtelingenkinderen spreken vaak nog onvoldoende Nederlands, kunnen getraumatiseerd zijn of hebben al lang geen onderwijs meer gehad.

Scholen zijn bereid om veel voor deze leerlingen te doen, maar hoe pak je dit het beste aan, als leerkracht of schoolpsycholoog? Welke benadering hebben vluchtelingenkinderen nodig? Hoe zie je of ze inderdaad getraumatiseerd zijn en hoe ga je hier mee om? Welke rol kan de school spelen bij het voorkomen van langdurige traumatisering? Hoe ga je om met leerlingen die nog nauwelijks Nederlands spreken? Welke eisen mag je stellen op gebied van het leren? En wanneer is het zinvol om een leerling door te verwijzen?

Deze cursus richt zich op de psychosociale ontwikkeling van deze leerlingen. Taalverwerving en leren komt alleen zijdelings aan de orde. Er wordt een gespreksmodel voor kennismaking, psychosociale ondersteuning en volgen van de leerlingen gepresenteerd. Daarnaast wordt een model aangeboden waarmee kan worden geobserveerd welke copingstijlen de leerlingen liefst hanteren en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund.
Er wordt aandacht geschonken aan vluchtelingkinderen in AZC’s , in speciale klassen zowel als in het regulier onderwijs.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend6 punten
K&J NIPtoegekend3 punten
behandeling 1,5 punten
diagnostiek 1,5 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 punten
behandeling 1,5 punten
diagnostiek 1,5 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. W. Koning (Wil) - docenten - 843485855

Drs. Wil Koning is K&J psycholoog specialist NIP/Schoolpsycholoog en sinds 2003 actief op gebied van crisismanagement op scholen.

Lees verder
Mw. drs. O. Momčilović (Olanda) - docenten - 422826514

Olanda Momcilovic is GZ-psycholoog (kinder- en jeugd) en werkzaam in Amsterdam.

Lees verder
Mw. M.C.Q. Bakker MSc (Maartje) - docenten - 888036783

Maartje Bakker MSc is K&J-psycholoog NIP / Orthopedagoog NVO en Schoolpsycholoog, zij werkt als consulent Passend Onderwijs bij het SWV Utrecht Primair Onderwijs.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact