Psychofarmacologie

kritisch kunnen meedenken en -beslissen over medicatiebeleid

tweedaagse cursus
004.19.01
Wordt gepland in 2019, inschrijven is vrijblijvend.
€ 455,-
Inclusief aanvullende literatuur en lunch, exclusief boek.
.
2 dagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Voor niet-medici lijkt de kennis van psychofarmaca soms het alleenrecht van artsen. Toch hebben niet voorschrijvende GGZ-hulpverleners direct en indirect veel te maken met het psychofarmacagebruik van hun cliënten. Afstemming van behandeling in samenwerking met artsen is dan ook van groot belang. Kennis van psychofarmaca is dan ook voor niet voorschrijvende hulpverleners geboden. Deze cursus biedt een kennismaking met de verschillende soorten psychofarmaca, hun (bij)werkingen en de redenen waarom ze wel of niet voorgeschreven worden. Ook wordt aandacht besteedt aan samenwerking en afstemming met de voorschrijvend arts en actuele vraagstukken met betrekking tot psychofarmaca.

doelgroep

Hulpverleners, niet-medici, werkzaam in de ambulante, semimurale en intramurale GGZ of in eigen praktijk: GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden, SPV, POH’s-GGZ.

doelstelling

Zóveel kennis verwerven omtrent psychofarmaca dat men een goed geïndiceerd medicatiebeleid kan ondersteunen en daarbij kritisch kan meedenken.

inhoud

Theorie psychofarmacotherapie
Algemene aspecten, farmacokinetiek en dynamiek
Indicatiestelling en effecten: farmacologische behandeling bij psychische stoornissen
Samenwerking met de voorschrijvende arts
Enkele veel voorkomende klachten en problemen in de praktijk
Actuele vraagstukken rond psychofarmacotherapie

werkwijze

Bestudering, refereren en bespreking van literatuur. Werkgroep, gebruik makend van zelf in te brengen casuïstiek.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Moleman, P., Geneesmiddelen voor de Geest, een praktische gids (2009), Prelum Uitgevers, ISBN 9789085620921.

toetsing

Praktische eindtoets over het boek en de in de cursus behandelde stof.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend18 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Registerpleintoegekend6,55 punten
Contact