RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Psychodermatologie

wanneer de dermatoloog, de psychiater en de psycholoog samenwerken

tweedaagse cursus
128.20.02
€ 510,-

Inclusief lunch

.
tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch

deels RINO | deels ONLINE - ZOOM | BLENDED

Een op de drie mensen met een chronische huidaandoening ervaart naast de lichamelijke klachten ook psychische klachten. Deze mensen worden beperkt in hun dagelijks functioneren. Toch blijven deze gevoelens vaak onbesproken in de spreekkamer, terwijl ze soms een grotere impact hebben op het dagelijks leven dan de huidaandoening zelf.

Psychodermatologie is het specialisme dat zich bezighoudt met de psychologische aspecten van een huidaandoening, psychiatrische comorbiditeit bij dermatologische diagnosen en primair psychiatrische diagnosen met dermatologische expressie. We gaan uitgebreid in op het herkennen van psychodermatosen, variƫrend van psychotische aandoeningen als parasietenwaan tot aanpassingsstoornissen bij chronische huidaandoeningen.

doelgroep

De cursus is toegankelijk voor eerstelijns-, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters

doelstelling

Deelnemers leren psychodermatologische ziektebeelden herkennen. Na afloop van de cursus heeft men kennis over en inzicht in de diagnostiek en de behandeling van psychodermatosen.

inhoud

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • overzicht en theorie over psychodermatologie;
  • psychiatrische stoornissen met dermatologische expressie (parasietenwaan);
  • nagebootst huidletsel (dermatitis artefacta);
  • BDD;
  • skin-picking;
  • kwaliteit van leven bij chronische huidaandoeningen;
  • voorbeelden van gedragstherapeutische interventies bij skin-picking;
  • aanpassingsstoornissen bij chronische huidaandoeningen.

nota bene

Er is een verwijsnetwerk in ontwikkeling waarin huisartsen en dermatologen naar gespecialiseerde psychologen kunnen doorverwijzen. Tijdens de cursus wordt besproken aan welke voorwaarden u als psycholoog moet voldoen om hierin opgenomen te worden.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend7 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend9 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)toegekend11 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Patrick Kemperman heeft zijn opleiding tot dermatoloog gevolgd in het Erasmus MC te Rotterdam, waar hij een speciaal multidisciplinair spreekuur heeft opgezet voor de psychodermatologie.

Lees verder

Nienke Vulink is psychiater op de afdeling Psychiatrie in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 2009 rondde ze haar proefschrift af over de neurobiologie en behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis.

Lees verder

Saskia Spillekom-van Koulil is GZ-psycholoog bij Radboudumc. Ook is zij supervisor VGCt.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact