Psychodermatologie

wanneer de dermatoloog, de psychiater en de psycholoog samenwerken

tweedaagse cursus
128.18.01
Wordt gepland 2e helft 2018, inschrijving is vrijblijvend
€ 510,-
Inclusief lunch.
tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch De data zijn nog niet bekend, u kunt zich wel alvast onder voorbehoud inschrijven

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Een op de drie mensen met een chronische huidaandoening ervaart naast de lichamelijke klachten ook psychische klachten. Deze mensen worden beperkt in hun dagelijks functioneren en ervaren gevoelens van angst, stigmatisatie of sociale isolatie. Toch blijven deze gevoelens vaak onbesproken in de spreekkamer, terwijl ze soms een grotere impact hebben op het dagelijks leven dan de huidaandoening zelf. Psychodermatologie is het specialisme dat zich bezighoudt met de psychologische aspecten van een huidaandoening, psychiatrische comorbiditeit bij dermatologische diagnosen en primair psychiatrische diagnosen met dermatologische expressie.
We gaan uitgebreid in op het herkennen van psychodermatosen, variƫrend van psychotische aandoeningen als parasietenwaan tot aanpassingsstoornissen bij chronische huidaandoeningen.

doelgroep

De cursus is toegankelijk voor eerstelijns-, GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters

doelstelling

Deelnemers leren psychodermatologische ziektebeelden herkennen. Na afloop van de cursus heeft men kennis over en inzicht in de diagnostiek en de behandeling van psychodermatosen.

inhoud

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

overzicht en theorie over psychodermatologie;
psychiatrische stoornissen met dermatologische expressie (parasietenwaan);
nagebootst huidletsel (dermatitis artefacta);
BDD;
skin-picking;
kwaliteit van leven bij chronische huidaandoeningen;
voorbeelden van gedragstherapeutische interventies bij skin-picking;
aanpassingsstoornissen bij chronische huidaandoeningen.


nota bene

Er is een verwijsnetwerk in ontwikkeling waarin huisartsen en dermatologen naar gespecialiseerde psychologen kunnen doorverwijzen. Tijdens de cursus wordt besproken aan welke voorwaarden u als psycholoog moet voldoen om hierin opgenomen te worden.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend12 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend7 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)toegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Patrick Kemperman heeft zijn opleiding tot dermatoloog gevolgd in het Erasmus MC te Rotterdam, waar hij een speciaal multidisciplinair spreekuur heeft opgezet voor de psychodermatologie.

Lees verder

Nienke Vulink is psychiater op de afdeling Psychiatrie in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 2009 rondde ze haar proefschrift af over de neurobiologie en behandeling van de obsessieve-compulsieve stoornis.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact