Psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de professional

Een psychoanalytisch perspectief op coaching: masterclass 1

eendaagse masterclass
322.19.01
€ 375,-
Incl. lunch en snack.
Een dag van 9.30 tot 19.00 uur inclusief lunch en in de avond een snack. Wanneer u zich inschrijft voor alle vier de masterclasses, krijgt u 10% korting per masterclass.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De Psychoanalyse is een van de psychologische theorieën die kijkt naar menselijk gedrag, emoties en motieven. Andere referentiekaders zijn bijvoorbeeld de cognitieve gedragstheorieën, systeemtheorieën, sociale theorieën, neurologische theorieën.
Freud was de grondlegger van de psychoanalytische theorie, en zijn ideeën zijn nog steeds invloedrijk en voor een groot deel doorgedrongen in de algemene psychologie en psychologische behandelingen. De psychoanalyse is echter niet één theorie, maar omvat inmiddels zes hoofdstromingen van theorieën. De gemeenschappelijke vraag van de theorieën is hoe de menselijke persoonlijkheid zich ontwikkelt in relatie tot anderen. Elke theorie legt in feite de nadruk op een andere menselijke behoefte.
De psychoanalyse heeft de volgende basisprincipes:

veel van onze belevingen zijn onbewust. Dit wil zeggen ‘dynamisch onbewust’: wij hebben veel mechanismen (afweer) om onszelf ‘voor de gek te houden’ en niet te weten wat we niet willen weten;
mensen herhalen relationele patronen (overdracht) die gevormd zijn op grond van vroege ervaringen;
een sterk ontwikkelingsperspectief: de persoonlijkheid wordt gevormd door een interactie van biologisch aanleg en relationele ervaringen;
in behandelingen staat de relatie centraal;

De psychoanalytische theorieën kunnen interessant zijn voor professionals die met mensen werken. Het biedt inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en concepten om menselijke beweegredenen en functioneren te begrijpen.

doel

Deze masterclass biedt inzicht in en kennis over de 6 hoofd theorieën van de psychoanalyse, te weten: Drift-conflicttheorie, Egopsychologie, Objectrelatietheorie, Zelfpsychologie, Attachmenttheorie, Mentalisatietheorie.
Tevens wordt besproken hoe deze theorieën relevant kunnen zijn voor de professionele coach of (HR-) manager. Middels de casus-conceptualisaties van materiaal van de deelnemers wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt.

doelgroep

coaches en consultants, managers en HR professionals

intervisie

De mogelijkheid bestaat om aansluitend aan de masterclasses, in te schrijven voor een viertal intervisiebijeenkomsten in een kleine groep (4-6 personen). Deelnemers brengen eigen materiaal in, gebaseerd op vragen over een casus of een probleem. Meer informatie krijgt u tijdens de masterclasses.

vier masterclasses

De serie Een psychoanalytisch perspectief op coaching bestaat uit vier masterclasses:
Masterclass 1: Psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de professional
Masterclass 2: Overdracht en tegenoverdracht in de professionele relatie
Masterclass 3: Afweer en coaching
Masterclass 4: Werken met verschillende persoonlijkheidstypes
Wanneer u zich inschrijft voor alle vier de masterclasses, krijgt u 10% korting per masterclass.

accreditatie NOBCO

Voor het volgen van alle vier de masterclasses worden 24 PE-uren toegekend door het NOBCO

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. S.C.M. de Maat (Saskia) - docenten - 1539849702

Mevrouw dr. S.C.M. de Maat is GZ-psycholoog (BIG), psychotherapeut (BIG) en psychoanalyticus.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact