Psychoanalytisch behandelen

van cliënten met complexe problematiek

cursus van 36 uur
448.19.01
€ 1.295,-
Tussen 18.00 en 18.30 uur zullen er broodjes worden geserveerd.
12 woensdagavonden van 18.30 - 21.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Veel cliënten met complexe problematiek hebben onvoldoende baat bij korte cognitieve behandelingen, zeker als er ook comorbiditeit binnen As I of tussen As I en II is. Psychoanalytische behandelvormen, gericht op het bewerken van onderliggende mechanismen en de innerlijke dynamiek van de patiënt, kunnen handvatten bieden.

basiskennis over psychoanalytische behandelvormen

Deze cursus biedt basiskennis over verschillende psychoanalytische behandelvormen, gericht op As I stoornissen, zoals de Kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP) bij depressie, Transference focussed psychotherapy (TFP) en Mentalisation based therapy (MBT), gericht op persoonlijkheidsstoornissen (cluster B) en de Affect Fobie behandeling gericht op angststoornissen (cluster C).
Centraal in deze cursus staat het onderscheid tussen conflictpathologie (conflicterende mentale representaties) en ontwikkelingspathologie (mentale processtoornissen). Aan de hand van de verschillende behandelvormen worden basale concepten besproken als weerstand, overdracht en tegenoverdracht. Ook komen termen als innerlijk werkmodel, affectregulatie, gehechtheidstijl en mentaliseren aan de orde.

doelgroep en doelstelling

Deze cursus is bedoeld voor psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten (in opleiding) die gevoel hebben of willen ontwikkelen voor de innerlijke dynamiek van hun cliënten.

Na afloop van de cursus zijn deelnemers in staat de therapeutische relatie in te zetten als middel tot verandering. Ze kunnen overdracht en tegenoverdracht in de verschillende vormen van psychoanalytisch behandelen hanteren. Ze kunnen conflict- en ontwikkelingspathologie van elkaar scheiden en de daarbij horende basale interventietechnieken toepassen.

inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Continuüm van psychoanalytische behandelvormen, van herstructurerend / inzichtgevend naar structurerend / steunend
Behandelingen van conflicterende mentale representaties en behandelingen van mentale proces- of persoonlijkheidsstoornissen
Gehechtheid, psychopathologie, affectregulatie en het verinnerlijken van relationele patronen
Basale concepten als angst, weerstand, overdracht en tegenoverdracht, regressie en ontwikkelingsstagnatie, het innerlijk werkmodel en internaliseren
De verschillende aspecten van de therapeutische relatie, gehechtheidsstijlen

werkwijze

In de cursus wordt gewerkt met:

Literatuurbespreking
Bespreking van eigen casuïstiek
Bekijken en bespreken dvd's ter verheldering van de problematiek
Oefenen van therapeutische vaardigheden door middel van rollenspellen

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Wolf, dr. M.H.M. de, Psychoanalytische behandelingen (2011), uitgeverij Coutinho, ISBN 9789046902622.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend26 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. M.H.M. de Wolf (Thijs) - docenten - 1897445509

Thijs de Wolf is klinisch psycholoog (BIG), psychotherapeut en psychoanalyticus. Hij promoveerde op een onderzoek naar de aard en kwaliteit van het proces in kortdurende psychoanalytische behandelingen. De Wolf is opleider bij verschillende psychoanalytische verenigingen en hoofdopleider psychotherapieopleidingen aan de postmaster psychotherapie in Amsterdam.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact