Pessotherapie: een introductie

een theoretische en praktische kennismaking

eendaagse RINO workshop
678.19.02
€ 175,-
Inclusief lunch.
1 vrijdag van 10.00 - 17.00 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Pessotherapie of PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor) is een vorm van ervaringsgerichte therapie ontwikkeld vanuit de dans door het echtpaar Pesso-Boyden. In de laatste 40 jaar is de methode door Al Pesso doorontwikkeld tot een volwaardige psychotherapie. In Nederland zijn ruim 100 psychiaters, psychotherapeuten, gz-psychologen en psychomotorisch therapeuten opgeleid, die de Pessotherapie met groot succes praktiseren.
Ervaren, maar ook leren, doen we met ons lichaam. In die zin sluit Pessotherapie aan bij de recente ontwikkelingen in de neurobiologie.
In deze workshop maakt u 'aan den lijve' kennis met de beginselen van de Pessotherapie.

doelgroep

Professionals die willen kennismaken met deze methodiek.

doelstelling

Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers Pessotherapie aan den lijve ervaren door middel van deelname aan oefeningen en participatie in een of twee therapiestructures. Ze zijn tevens op de hoogte van de beginselen van de methode.

inhoud

toelichting van de theorie van PBSP en aansluiting bij andere referentiekaders;
oefeningen aan de hand waarvan de beginselen van de methode worden toegelicht;
een of twee therapiestructures.

eerstvolgende opleiding

De link naar de eerstvolgende 2-jarige Opleiding Pesso-therapie.

brochure opleiding downloaden

Brochure Opleiding Pesso-therapie.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend9 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend3 uren
KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend6
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Monique Cuppen is klinisch psycholoog-psychotherapeut en gecertificeerd Pessopsychotherapeut/ supervisor en trainer.

Lees verder
Dhr. drs. A.A.D. van Buuren (Arnoud) - docenten - 233591373

Arnoud van Buuren is arts en psychotherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact