Pesso-therapie

werken vanuit het lichaam en de ervaring

tweejarige geïntegreerde opleiding
473.17.01

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
€ 5.900,-
Inclusief aanvullende literatuur, exclusief boeken en lunch.
12 vrijdagen en 12 zaterdagen (9 tweedaagse modules en 6 intervisiedagen) van 09.30 - 17.00 uur.

Psychotherapie is meer dan praten en luisteren. Kijken, verbeelden, lijfelijk ervaren en lichamelijke reacties maken onlosmakelijk deel uit van het therapeutisch proces. In verschillende therapeutische scholen is het lichaam daarom nadrukkelijk onderwerp van beschouwing en discussie. De laatste jaren zien we onder therapeuten een toenemende belangstelling voor vormen van therapie waarin het lichaam een duidelijke plaats krijgt. Pesso-therapie kent inmiddels vele toepassingen. Zowel binnen vrijgevestigde praktijken als binnen instellingen voor Geestelijke gezondheidszorg wordt Pesso-therapie aangeboden, in de vorm van half open structuregroepen, thematische behandelmodules, oefengroepen of in individuele of systeemtherapie.

In 2014 is de eerste versie van de vernieuwde tweejarige opleiding Pesso-therapie afgerond, die een integratie is van de voormalige eenjarige RINO opleiding Lichamelijke aspecten van psychotherapie en het vervolgtraject van de Vereniging voor Pesso-Psychotherapie. Het nieuwe curriculum is ontwikkeld door Arnoud van Buuren en Lowijs Perquin, in nauw overleg met de Vereniging voor Pesso-Psychotherapie en de RINO.

toelichting Pesso-therapie

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties waar inzichtgevende psychotherapie is aangewezen, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur heeft boven praten alleen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.
Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.
Pesso-therapie is ook heel geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, zoals narcistische of borderline problematiek. De behoedzame manier waarop het lichaam in het therapeutisch proces wordt betrokken en de aandacht voor expressie van emoties zonder dit te forceren biedt cliënten die fysiek of seksueel zijn getraumatiseerd een veilige werkwijze.
Er bestaan ook verschillende systeemvarianten. Zo leent Pesso-therapie zich, dankzij het gebruik maken van rollen en rolfiguren uitstekend voor het behandelen van partner-relaties, bijvoorbeeld in een echtparengroep of van gezinnen, waarbij zowel de ouders als het kind in een en dezelfde setting worden behandeld.

doelgroep

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners in de GGZ, die de effectiviteit van hun behandeling willen vergroten door lichamelijk aspecten systematisch in het therapeutisch proces te betrekken, gemotiveerd zijn om tot zelfstandig Pesso-therapeut te worden opgeleid en op zoek zijn naar verdieping van hun aanpak in een eerstelijns of psychotherapeutische praktijk als uitbreiding van evidence based en geprotocolleerd behandelen, dus voor psychotherapeuten, psychiaters, psychoanalytici, klinisch psychologen, GZ-psychologen en andere hulpverleners.

doelstelling

Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers in staat zelfstandig als Pesso-therapeut te werken.

programma

De opleiding bestaat uit 24 dagen technisch-theoretisch training. Theorie, demonstratie, ervaringsgericht leren, technische training, video feedback en casuïstiekbesprekingen worden afgewisseld. U bestudeert de uitgangspunten, theorie en werkwijze van de Pesso-therapie en leert lichamelijk beleven en non-verbaal communiceren in uw therapeutisch werk te integreren.
In de eerste drie modules onderzoekt u onder supervisie hoe u lichaamsgeoriënteerde oefeningen kunt introduceren en begeleiden en deze selectief en doelgericht hanteren.
Van de vierde tot en met de elfde module leert u individuele therapeutische sessies (structures) te begeleiden en toe te passen bij specifieke indicaties. Door de docenten geleide structures dienen als demonstratie- en discussie materiaal. Videofragmenten van delen van structures worden gezamenlijk bestudeerd en gesuperviseerd; naar aanleiding daarvan komen technische en theoretische onderwerpen aan de orde. Als afsluitende evaluatie van de opleiding toont u in de laatste twee opleidingsdagen een videoband van (een gedeelte van) een structure.
De opleiding voldoet aan de technisch-theoretische cursus zoals vereist voor toelating tot het lidmaatschap van de Vereniging voor Pesso-psychotherapie.

inhoud

uitgangspunten en begrippen
therapeutische attitude en samenwerking
praktische toepassing en oefeningen
individuele sessie in de groep: Structure
somatisatie, dissociatie, post traumatische stress, seksueel misbruik
persoonlijkheidsstoornissen en gedragsstoornissen
parentificatie en burnout
pesso-therapie met verschillende doelgroepen
pesso-therapie in een individuele setting
intake en organisatie van een structure groep

aanmelding met curriculum vitae

Naast uw aanmelding ontvangen we graag aanvullende informatie waarin u uw de motivatie voor de opleiding toelicht en uw vooropleiding en werkplek beschrijft. Deze informatie kunt u per aparte e-mail sturen aan Hein Lautenbag. Uw aanmelding wordt beoordeeld door de hoofddocenten. Degenen die in principe in aanmerking komen worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

informatieavond

Docent Monique Cuppen of Arnoud van Buuren geeft een speciale demonstratie- en informatieavond.
U kunt ervaren hoe de werkwijze van een Pesso-therapeut is, door een aantal korte oefeningen. Daarnaast biedt deze avond alle gelegenheid om meer informatie te krijgen over de opleiding zelf en praktische elementen.

brochure downloaden

Brochure Opleiding Pesso-therapie.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend234 uren
diagnostiek 60 uren
behandeling 129 uren
overig 45 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend92 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend80 punten
Registerpleintoegekend12,9 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)in aanvraag? punten
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. A.A.D. van Buuren (Arnoud) - docenten - 1456724943

Arnoud van Buuren is arts en psychotherapeut.

Lees verder

Monique Cuppen is klinisch psycholoog-psychotherapeut en gecertificeerd Pessopsychotherapeut/ supervisor en trainer.

Lees verder

Liesbeth de Boer is psycholoog-psychotherapeut.

Lees verder

Lisa is an experienced and professional therapist, specialized in the work with children and parents. She is running her private practice for a long time and her work is recognized by the insurance companies in Germany. Lisa is one of the most experienced Feeling-Seen-Therapists in Germany.

Lees verder

Brochure

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact