Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Mijn client heeft een persoonlijkheidsstoornis en een laag IQ. Wat nu? Module 4

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Startdata
-
091.23.01
€ 310,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 05 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 12 punten
behandeling 2 punten
diagnostiek 4 punten
? 6 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 12 punten
behandeling 2 punten
diagnostiek 4 punten
? 6 punten
Registerplein toegekend 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Het bewustzijn groeit dat het krijgen van een persoonlijkheidsstoornis niet is voorbehouden aan slimme mensen. Integendeel. Er zijn aanwijzingen dat juist mensen met een wat lager IQ een hoger risico lopen op een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling. Maar hoe stel je die vast? Waar loop je in de diagnostiek tegenaan? En wat betekent het lagere IQ vervolgens voor de behandeling?

doelgroep

GZ/ basis-psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, werkzaam binnen de GGZ.

doelstelling

Theoretische en praktische aanpassingen van de reguliere zorgstandaard voor persoonlijkheidsstoornissen bespreken. Nu is een lager IQ nogal eens een exclusie criterium voor het krijgen van de juiste diagnose en passende behandeling. Na deze training heeft u handvatten om tenminste een deel van deze patiënten binnen uw eigen instelling te kunnen behandelen.

inhoud

We staan stil bij valkuilen in de diagnostiek, zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt. U krijgt informatie over multidimensioneel werken in de diagnostiek. We staan stil bij de raakvlakken tussen persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Dit alles tegen de achtergrond van een lager IQ, met alle gevolgen van dien voor de adaptieve vaardigheden.

Algemene informatie over het aanpassen van reguliere behandelprotocollen geeft u handvatten om uw behandeling op maat te maken, kijkend naar de specifieke (welke methodiek gebruikt u) en non-specifieke (bejegening, therapeutische relatie) factoren.

werkwijze

Theorie en praktische oefeningen worden afgewisseld. Er wordt ruimte geboden om ervaringen uit te wisselen.

literatuur

Warm aanbevolen boekentip: Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ, Theorie en Praktijk. Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036827225. Deze totaal herziene uitgave verschijnt naar verwachting half januari 2022.

Overige literatuur wordt via de digitale leeromgeving verstrekt.

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over deopleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.