Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Persoonlijkheidsdiagnostiek

het maximale halen uit een persoonlijkheidsonderzoek

vijfdaagse cursus
211.22.01
€ 1.150,-

Inclusief (online) aanvullende literatuur, exclusief boek(en).

.
5 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
02 Dec 2022

Persoonlijkheidsdiagnostiek kent diverse toepassingen in zowel beschrijvend als structureel onderzoek, met uiteenlopende onderzoeksvragen. Kritisch kunnen oordelen over zowel een aan te vragen onderzoek als ook over uitgevoerd persoonlijkheidsonderzoek is onmisbaar bij goede diagnostiek.

verantwoord diagnostisch denken en handelen

In deze cursus leert u in 5 dagen verantwoord diagnostisch denken en handelen op 6 domeinen, gebruik makend van 7 verschillende soorten informatiebronnen (methodieken). Op de eerste dag krijgt u een uitgebreid kader aangereikt en leert u werken met relevante termen binnen het werkveld persoonlijkheidsdiagnostiek. Ook leert u kritisch luisteren tussen de regels door in een willekeurig gesprek, als het gaat om de 'stevigheid' van een persoonlijkheid. Op de tweede dag staan een actieve kennismaking met Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) én met het Ontwikkelings Profiel (OP) centraal. De derde dag is gereserveerd voor de MMPI-2-RF en de NKPV. Op dag 4 worden relevante vragenlijsten voor persoonlijkheidsonderzoek uitgelicht inclusief cultuursensitief werken. Aan bod komen in hoofdzaak COTAN-goedgekeurde tests. De laatste dag staat in het teken van rapporteren én het teruggeven van een PO aan betrokkenen. Na afloop beheerst u het hele proces van aanvraag tot en met een teruggavegesprek.

doelgroep

Psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, bedrijfsartsen en GZ-psychologen en klinisch psychologen.

doelstelling

Na afloop van de cursus

  • kunnen deelnemers hypothesegericht onderzoeksvragen rondom persoonlijkheid benaderen;
  • zijn zij vertrouwd met het gehanteerde begrippenkader bij persoonlijkheidsonderzoek;
  • kunnen deelnemers onderzoeksrapportage zowel op inhoud (afname vragenlijsten) als op vorm (rapportage) kritisch beoordelen;
  • zijn zij in staat om via stepped assessment een persoonlijkheidsonderzoek multi-methodisch én meerdimensioneel te benaderen en in te richten;
  • hebben zij een goede basis gelegd voor afname, scoring, interpretatie, rapportage én teruggave van een psychologisch onderzoek met het accent op persoonlijkheid.

inhoud

  • hoe ga ik om met een aanvraag voor een PO?
  • hoe kan ik in een intakegesprek al hypotheses vormen over de persoonlijkheidsstructuur?
  • hoe kan ik verschillende informatiebronnen benutten?
  • hoe kan ik de MMPI-2-RF inzetten bij een PO?
  • hoe schrijf ik een transparant en samenhangend verslag?

werkwijze

Literatuurstudie en sterk interactief werken op de dag zelf; oefenen met hypothesevorming, met rapportage én met teruggave van een psychologisch onderzoek.

Het is niet noodzakelijk dat alle tests aanwezig zijn op uw werkplek. Wel is het voor de 2e lesdag (MMPI-2-RF) sterk aanbevolen om over de bijbehorende handleiding te kunnen beschikken.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Heijden van der, F. et al. (2015), MMPI-2-RF. Handleiding voor afname, scoring en interpretatie, Nijmegen, PEN Publishers, ISBN 9789080570658.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend44 punten
K&J - NIP herregistratiein aanvraag30 punten
K&J NIPin aanvraag33 punten
diagnostiek 30 punten
literatuurstudie 3 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapiein aanvraag30 punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag33 punten
diagnostiek 30 punten
literatuurstudie 3 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag30 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. ir.drs. E.F.J. Versteeg (Eric) - docenten - 2002783097

Eric Versteeg is klinisch psycholoog met bijna 30 jaar werkervaring

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact