Persoonlijkheidsdiagnostiek

het maximale halen uit een persoonlijkheidsonderzoek
vijfdaagse cursus

Startdata
- (vol)
211.22.02
€ 1150.00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 02 december 2022 om 09:30
Vrijdag 16 december 2022 om 09:30
Vrijdag 13 januari 2023 om 09:30
Vrijdag 27 januari 2023 om 09:30
Vrijdag 10 februari 2023 om 09:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 44 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 45 punten
registratie 15 punten
herregistratie 30 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 45 punten
herregistratie 30 punten
registratie 15 punten
-
211.23.01
€ 1295.00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 21 april 2023 om 09:30
Vrijdag 12 mei 2023 om 09:30
Vrijdag 26 mei 2023 om 09:30
Vrijdag 09 juni 2023 om 09:30
Vrijdag 23 juni 2023 om 09:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 44 punten
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog toegekend 45 punten
registratie 15 punten
herregistratie 30 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog toegekend 45 punten
herregistratie 30 punten
registratie 15 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Persoonlijkheidsdiagnostiek kent diverse toepassingen in zowel beschrijvend als structureel onderzoek, met uiteenlopende onderzoeksvragen. Kritisch kunnen oordelen over zowel een aan te vragen onderzoek als ook over uitgevoerd persoonlijkheidsonderzoek is onmisbaar bij goede diagnostiek.

verantwoord diagnostisch denken en handelen

In deze cursus leert u verantwoord diagnostisch denken en handelen, gebruik makend van zoveel mogelijk verschillende informatiebronnen (methodieken). Ook leert u de verschillende nivo's kennen waarop informatie kan worden verzameld (domeinen). Aan bod komen in hoofdzaak COTAN-goedgekeurde tests zoals de NKPV, NPV-2-R, de CISS, de IOA, de NEO-PI-3 en de SV-16 en SMI. De MMPI-2-RF (nieuwste versie) neemt op de tweede dag een centrale plaats in. Na afloop beheerst u het hele proces van aanvraag tot en met een teruggavegesprek.

doelgroep

Psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, bedrijfsartsen en GZ-psychologen en klinisch psychologen.

doelstelling

Na afloop van de cursus

  • kunnen deelnemers hypothesegericht onderzoeksvragen rondom persoonlijkheid benaderen;
  • zijn zij vertrouwd met het gehanteerde begrippenkader bij persoonlijkheidsonderzoek;
  • kunnen deelnemers onderzoeksrapportage zowel op inhoud (afname vragenlijsten) als op vorm (rapportage) kritisch beoordelen;
  • zijn zij in staat om via stepped assessment een persoonlijkheidsonderzoek multi-methodisch én meerdimensioneel te benaderen en in te richten;
  • hebben zij een goede basis gelegd voor afname, scoring, interpretatie, rapportage én teruggave van een psychologisch onderzoek met het accent op persoonlijkheid.

inhoud

  • hoe ga ik om met een aanvraag voor een PO?
  • hoe kan ik in een intakegesprek al hypotheses vormen over de persoonlijkheidsstructuur?
  • hoe kan ik verschillende informatiebronnen benutten?
  • hoe kan ik de MMPI-2-RF inzetten bij een PO?
  • hoe schrijf ik een transparant en samenhangend verslag?

werkwijze

Literatuurstudie en sterk interactief werken op de dag zelf; oefenen met hypothesevorming, met rapportage én met teruggave van een psychologisch onderzoek.

Het is niet noodzakelijk dat alle tests aanwezig zijn op uw werkplek. Wel is het voor de 2e lesdag (MMPI-2-RF) sterk aanbevolen om over de bijbehorende handleiding te kunnen beschikken.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Heijden van der, F. et al. (2015), MMPI-2-RF. Handleiding voor afname, scoring en interpretatie, Nijmegen, PEN Publishers, ISBN 9789080570658.