Persoonlijkheidsdiagnostiek

het maximale halen uit een persoonlijkheidsonderzoek

vijfdaagse cursus
211.17.01

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

€ 1.125,-
Inclusief (online) aanvullende literatuur en lunch.
5 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur.

Persoonlijkheidsdiagnostiek kent diverse toepassingen in zowel beschrijvend als structureel onderzoek, met uiteenlopende onderzoeksvragen. Kritisch kunnen oordelen over zowel een aan te vragen onderzoek als ook over uitgevoerd persoonlijkheidsonderzoek is onmisbaar bij goede diagnostiek. In deze cursus leert u verantwoord diagnostisch denken en handelen, gebruik makend van zoveel mogelijk verschillende informatiebronnen (methodieken). Ook leert u de verschillende nivo's kennen waarop informatie kan worden verzameld (domeinen).
Aan bod komen in hoofdzaak COTAN-goedgekeurde tests zoals de NKPV, NPV-2-R, de CISS, de IOA en de NEO-3. De MMPI-2-RF (nieuwste versie) neemt op de tweede dag een centrale plaats in. Na afloop beheerst u het hele proces van aanvraag tot en met een teruggavegesprek.

doelgroep

Psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, bedrijfsartsen en GZ-psychologen en klinisch psychologen.

doelstelling

Na afloop van de cursus

kunnen deelnemers hypothesegericht onderzoeksvragen rondom persoonlijkheid benaderen;
zijn zij vertrouwd met het gehanteerde begrippenkader bij persoonlijkheidsonderzoek;
kunnen deelnemers onderzoeksrapportage zowel op inhoud (afname vragenlijsten) als op vorm (rapportage) kritisch beoordelen;
zijn zij in staat om via stepped assessment een persoonlijkheidsonderzoek multi-methodisch én meerdimensioneel te benaderen en in te richten;
hebben zij een goede basis gelegd voor afname, scoring, interpretatie, rapportage én teruggave van een psychologisch onderzoek met het accent op persoonlijkheid.

inhoud

hoe ga ik om met een aanvraag voor een PO?
hoe kan ik in een intakegesprek al hypotheses vormen over de persoonlijkheidsstructuur?
hoe kan ik verschillende informatiebronnen benutten?
hoe kan ik de MMPI-2-RF inzetten bij een PO?
hoe schrijf ik een transparant en samenhangend verslag?

werkwijze

Literatuurstudie en sterk interactief werken op de dag zelf; oefenen met hypothesevorming, met rapportage én met teruggave van een psychologisch onderzoek.

Het is niet noodzakelijk dat alle tests aanwezig zijn op uw werkplek. Wel is het voor de 2e lesdag (MMPI-2-RF) sterk aanbevolen om over de bijbehorende handleiding te kunnen beschikken.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Heijden van der, F. et al. (2015), MMPI-2-RF. Handleiding voor afname, scoring en interpretatie, Nijmegen, PEN Publishers, ISBN 9789080570658.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend36 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag? punten
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. ir. drs. E.F.J. Versteeg (Eric) - docenten - 1780241591

Eric Versteeg is klinisch psycholoog.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact