Overdracht in de therapeutische relatie: het Kleiniaans perspectief

Theoretische verdieping en praktische toepassing van Klein´s object relatietheorie

4 daagse cursus
1034.19.01
€ 985,-

vierdaagse cursus van 10:00 - 16:00 uur inclusief lunch

.
vierdaagse cursus van 10:00 - 16:00 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

De therapeutische relatie is, zoals we ook uit onderzoek weten, een van de belangrijkste voorwaarden en drijvers van verandering in de patiënt. In de klinische praktijk merken we vaak dat er van alles gaande is in het contact met de patiënt; dat deze ons onbewust op bepaalde manieren ervaart, meesleept, de relatie vervormt. We krijgen echter vaak moeilijk grip en zicht op wat er zich precies afspeelt, juist omdat het in veel gevallen gaat om onbewuste ensceneringen. Binnen de psychoanalyse staat deze onbewuste relatie centraal.

de denkbeelden van Freud en van Klein

Als geen andere psychoanalyticus heeft Melanie Klein (1882-1960) de revolutionaire ontdekkingen van Sigmund Freud over het bestaan van de fundamentele invloed van onbewuste conflicten en Phantasieën op het menselijk functioneren toegankelijk gemaakt voor de klinische praktijk. Nauw aansluitend bij Freud ontwikkelde zij deze theorieën niet alleen verder, maar voegde er essentiële nieuwe observaties en vooral ook therapeutische technieken aan toe. Klein legde daarmee de basis van de objectrelationele traditie, waarin een rijke literatuur is ontstaan over de uitingen van deze onbewuste conflicten en Phantasieën in de klinische situatie en de mogelijkheden voor behandeling.

Melanie Klein was een van de eerste psychoanalytici die zich bezig hield met het analyseren van kinderen. Vanuit deze ervaring kon zij veel bevindingen van Freud (die met name met volwassenen werkte) bevestigen, maar ook zien dat er bijvoorbeeld al veel eerder dan Freud aannam, sprake was van voorlopers van onder meer het Oedipus Complex en het super-ego. Uitgaande van een ontwikkelingsperspectief op mentaal functioneren van de mens postuleerde Klein dat de baby vanaf het eerste begin zijn ervaringen (zoals gevoed worden, honger hebben, moe zijn etc) ook op een mentaal betekenisvol en relationeel niveau ervaart, zij het een heel rudimentair niveau. Deze onbewuste, preverbale betekenissen blijven het hele leven van invloed en zijn in de therapeutische relatie eveneens aan het werk.

De denkbeelden van Freud en van Klein hebben ons begrip van de klinische praktijk en wat werkt in de psychoanalyse diepgaand beïnvloed en gevormd. Maar in feite gaan beide denkers verder dan de klinische praktijk van pathologie versus normaliteit. Freud en Klein formuleren een bepaalde beschouwing over de menselijke aard. Wat betekent het om als mens geboren te worden, te ontwikkelen en in de wereld te leven? Welke relaties hebben we nodig, hoe zit het met gevoelens als liefde, haat en agressie, seksualiteit, creativiteit? Wat betekent het te leven en wat betekenen verlies en dood?

doelgroep

(Psychoanalytisch) Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, GZ-psychologen, of zij die daartoe in opleiding zijn. Enige voorkennis van de psychoanalytische theorieën is noodzakelijk.

doel

De workshop heeft tot doel een verdieping te geven in een aantal wezenlijke concepten van de Kleiniaanse traditie en deze te verbinden met de klinische praktijk. De deelnemers leren hun klinische blik te verdiepen en te verrijken waar het gaat om het herkennen en werken met het onbewuste materiaal dat de cliënt in de relatie met de behandelaar vormgeeft.

opzet & inhoud

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag (10.00 – 16.00 uur)

  • Bijeenkomst 1 Unconscious Phantasy
  • Bijeenkomst 2 De Paranoïd-Schizoïde positie en de Depressieve positie
  • Bijeenkomst 3 Het Oedipus Complex
  • Bijeenkomst 4 Therapeutische aspecten: Werken in het hier en nu van de (therapeutische) objectrelatie

Algemeen format van de bijeenkomsten:
De deelnemers bereiden de bijeenkomsten voor door de opgegeven literatuur te lezen. Tevens nemen zij klinisch materiaal mee (in de vorm van kleine uitgeschreven stukjes van een zitting), dat zij bij voorkeur al enkele dagen daarvoor aan de docenten mailen. In de ochtend lezen we (delen van) de literatuur en wordt deze toegelicht en samen besproken. Indien mogelijk laten we filmfragmenten zien die een illustratie zijn van de theorie. In de tweede helft van de bijeenkomst leggen we ons toe op klinisch materiaal. We bespreken gezamenlijk het door de deelnemers aangeleverde materiaal vanuit het Kleiniaanse perspectief.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend24 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapietoegekend18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. S.C.M. de Maat (Saskia) - docenten - 885689143

Mevrouw dr. S.C.M. de Maat is GZ-psycholoog (BIG), psychotherapeut (BIG) en psychoanalyticus.

Lees verder

Roger Borath is psychotherapeut en psychoanalyticus.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact