Overdracht en tegenoverdracht in de professionele relatie

een psychoanalytisch perspectief op coaching: masterclass 2

eendaagse masterclass
323.20.01
€ 285,-

Incl. lunch

.
Eén dag van 09.30 tot 16.30 uur Wanneer u zich inschrijft voor alle vier de masterclasses, krijgt u 10% korting per masterclass.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Vanuit het psychoanalytisch perspectief worden menselijke relaties gekenmerkt door een mengeling van realistische- en wat we ‘overdrachtsaspecten’ noemen. Waar de realistische aspecten meer over het hier en nu gaan, gaat de overdracht over relationele patronen die mensen, meer of minder bewust, meenemen uit ervaringen in het verleden en die herhaald worden in het heden. Deze overdrachtsaspecten beïnvloeden relaties, soms negatief, omdat ze de realiteit vervormen.

Als coach en ook als bijvoorbeeld manager of HR-professional heb je altijd te maken met overdracht en tegenoverdracht (de eigen reacties van de professional op de cliënt). Ze vormen een belangrijke informatiebron om de ander te helpen zich deze patronen bewust te worden. Daartoe is het nuttig om de verschillende manifestaties van overdracht en tegenoverdracht te herkennen en te bepalen hoe je deze kunt hanteren en gebruiken.

doel

Deze masterclass biedt inzicht in en kennis over wat overdracht en tegenoverdracht is, hoe deze processen zich manifesteren in relaties en hoe ze zijn te hanteren in een coachingsproces. Naast de theorie over deze concepten is er tevens ruimte om in de praktijk te oefenen in het leren herkennen van de overdracht en de eigen tegenoverdracht constructief te gebruiken.

doelgroep

coaches en consultants, managers en HR professionals

intervisie

De mogelijkheid bestaat om, aansluitend op de masterclasses, in te schrijven voor een viertal intervisiebijeenkomsten in een kleine groep (4 – 6 personen). Deelnemers brengen eigen materiaal in, gebaseerd op vragen over een casus of een probleem. Meer informatie krijgt u tijdens de masterclasses.

masterclasses

De serie Een psychoanalytisch perspectief op coaching bestaat uit vier masterclasses:

Wanneer u zich inschrijft voor alle vier de masterclasses, krijgt u 10% korting per masterclass.

accreditatie NOBCO

Voor het volgen van alle vier de masterclasses worden 24 PE-uren toegekend door het NOBCO.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. S.C.M. de Maat (Saskia) - docenten - 384412191

Mevrouw dr. S.C.M. de Maat is GZ-psycholoog (BIG), psychotherapeut (BIG) en psychoanalyticus.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact