Ouders coachen in FloorPlay

via spel contact leggen met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen

tweedaagse cursus
776.19.02
€ 460,-

Inclusief lunches

.
2 dagen van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

FloorPlay is een behandelmethodiek gericht op jonge kinderen die speciale aandacht vragen vanuit bij hun ontwikkeling. De ontwikkeling van deze jonge kinderen verloopt niet vanzelfsprekend, hierdoor wordt een groter appèl gedaan op sensitief ouderschap. De ouder-kind relatie staat binnen deze benadering centraal. FloorPlay is gebaseerd op het DIR/Floortime-model van Stanley Greenspan en mede geïnspireerd door de uitwerking hiervan door Rick Solomon in het P.L.A.Y. Project.
In deze cursus wordt met cursisten geoefend in het aansluiting vinden bij ouders en kinderen om vervolgens de ouder te helpen op een speelse manier contact te maken met hun kind en zo de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

voorwaarde voor deelname

Voor degenen die de opleidingsroute tot FloorPlay specialist willen volgen is de cursus onderdeel van dit traject. Wilt u deze cursus los volgen, dus niet als onderdeel van de route tot FloorPlay coach of FloorPlay specialist, dan is het verplicht dat u eerst de FloorPlay Introductie online module volgt. Hulpverleners die FloorPlay-elementen in hun eigen werkwijze en specialisme willen integreren, evenals ouders die de aanpak willen gebruiken in hun omgang met hun kind(eren), kunnen zich door deze cursus een basis eigen maken van het model en de technieken van FloorPlay.

doelgroep

Professionals werkzaam met kinderen: basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, speltherapeuten, maatschappelijk werkers. Een sterk punt van FloorPlay is dat het multi-disciplinaire samenwerking sterk ondersteunt en een gemeenschappelijk denkkader biedt waardoor de onderlinge communicatie aanzienlijk vergemakkleijkt wordt.

doelstelling

De cursist wordt sensitief voor de mogelijkheden, uitdagingen en ambivalenties bij ouders en kinderen. De cursist leert aansluiting te vinden bij ouders en kinderen. De cursist helpt ouders hun kind te begeleiden in zijn of haar spel en ontwikkeling en te reageren op het gedrag in allerlei dagelijkse situaties.

werkwijze

De cursus heeft een theoretische basis en een praktische verdieping. Cursisten brengen een eigen casus in op de eerste of tweede cursusdag.

FloorPLay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. Voor meer informatie hierover zie floorplay.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
behandeling 6 uren
diagnostiek 2 uren
overig 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
behandeling 6 uren
diagnostiek 2 uren
overig 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren
Stichting ADAP (logopedisten)toegekend17 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend22 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 788911019

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder
Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 1899639114

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact