Ouders coachen in FloorPlay

via spel contact leggen met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen

tweedaagse cursus
776.19.02
€ 460,-

Inclusief lunches

.
2 dagen van 10.00 - 17.00 uur
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

FloorPlay is een behandelmethodiek gericht op jonge kinderen die speciale aandacht vragen vanuit bij hun ontwikkeling. De ontwikkeling van deze jonge kinderen verloopt niet vanzelfsprekend, hierdoor wordt een groter appèl gedaan op sensitief ouderschap.

De ouder-kind relatie staat binnen de benadering centraal. Daarnaast wordt rekening gehouden met het individuele biologische profiel van het kind en van de ouder. Tot slot wordt aangesloten bij het niveau van het kind en de ouder.

FloorPlay is gebaseerd op het DIR/Floortime model van Stanley Greenspan en mede geïnspireerd door de uitwerking hiervan door Rick Solomon in het P.L.A.Y. Project.

Het DIR/Floortime model onderscheidt in de vroege ontwikkeling zes ontwikkelingsfasen of mijlpalen. Spelervaringen die goed aansluiten op de bereikte ontwikkelingsfasen en de actuele gerichtheid van het kind, zorgen voor een optimale ontwikkeling van de cognitieve, sociale, emotionele, taal en motorische ontwikkeling van het kind. FloorPlay helpt ouders de omgeving van hun kind zo in te richten dat de ontwikkeling maximaal wordt bevorderd.

In deze tweedaagse training wordt met cursisten geoefend in het aansluiting vinden bij ouders en kinderen om vervolgens de ouder te helpen op een speelse manier contact te maken met hun kind om zo de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

voorwaarde voor deelname

Voor degenen die de opleidingsroute tot FloorPlay specialist willen volgen is de cursus onderdeel van dit traject. Wilt u deze cursus los volgen, dus niet als onderdeel van de route tot FloorPlay coach of FloorPlay specialist, dan is het verplicht dat u eerst de FloorPlay Introductie online module volgt. Hulpverleners die FloorPlay-elementen in hun eigen werkwijze en specialisme willen integreren, evenals ouders die de aanpak willen gebruiken in hun omgang met hun kind(eren), kunnen zich door deze cursus een basis eigen maken van het model en de technieken van FloorPlay.

doelgroep

Professionals werkzaam met kinderen:

  • basispsychologen,
  • kinder- en jeugdpsychologen,
  • psychotherapeuten en klinisch psychologen,
  • kinder- en jeugdpsychiaters,
  • orthopedagogen,
  • jeugdartsen, cb-artsen en kinderartsen,
  • logopedisten,
  • fysiotherapeuten en ergotherapeuten,
  • speltherapeuten,
  • maatschappelijk werkers.

Een sterk punt van FloorPlay is dat het multi-disciplinaire samenwerking sterk ondersteunt en een gemeenschappelijk denkkader biedt waardoor de onderlinge communicatie aanzienlijk vergemakkelijkt wordt.

doelstelling

De cursist wordt sensitief voor de mogelijkheden, uitdagingen en ambivalenties bij ouders en kinderen. De cursist leert aansluiting te vinden bij ouders en kinderen. De cursist helpt ouders hun kind te begeleiden in zijn of haar spel en ontwikkeling en te reageren op het gedrag in allerlei dagelijkse situaties.

werkwijze

De cursus heeft een theoretische basis en een praktische verdieping. Cursisten brengen een eigen casus in op de eerste of tweede cursusdag.

FloorPLay opleidingsroute

Deze cursus past in de route tot FloorPlay specialist. Voor meer informatie hierover zie Floorplay.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
behandeling 6 uren
diagnostiek 2 uren
overig 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
behandeling 6 uren
diagnostiek 2 uren
overig 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren
Register Vaktherapietoegekend22 punten
Stichting ADAP (logopedisten)toegekend17 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. G.L.G. Couturier (Guy) - docenten - 1973568571

Guy Couturier is klinisch psycholoog BIG en onder meer hoofddocent voor de opleiding Infant Mental Health Specialist en tevens hoofddocent van het FloorPlay-traject bij de RINO. Hij is één van de vertalers van dr. Stanley Greenspans boek over de Floortime-methode naar het Nederlands: 'Als uw kind speciale aandacht nodig heeft'.

Lees verder
Mw. dr. C. Dietz (Claudine) - docenten - 828470231

Claudine Dietz is Klinisch Psycholoog BIG.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact