Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Ouderen en Autismespectrumstoornis (ASS)

herkenning, diagnostiek en bejegening

eendaagse online nazomerRINO workshop
1001.21.02
€ 180,-
Donderdag van 10.00 - 17.00 uur

Online | Onderwijs | ZOOM

Autisme werd voor het eerst beschreven in 1943 door Leo Kanner en een jaar later beschreef Hans Asperger het naar hem vernoemde syndroom. Dit houdt in dat de oudere populatie (60+) die wij zien in ons werk is opgegroeid in een tijd waarin een dergelijke diagnose niet of nauwelijks gesteld werd. Tot op heden is er weinig bekend over autisme bij ouderen. Op basis van de literatuur wordt de prevalentie van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen en ouderen op ongeveer 1% geschat (Brugha e.a. 2011).

autisme en het verouderingsproces

Op dit moment weten we nog niet precies hoe het verouderingsproces bij mensen met ASS zich verhoudt tot het ‘gewone’ verouderingsproces en wat is bijdrage van ASS is op de cognitieve achteruitgang bij ouderen. Veel ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin het leven uit meer vaste patronen bestond. Zo werd structuur geboden vanuit familie, school en werk. Daardoor hebben mensen met ASS geleerd door de jaren heen te compenseren voor hun (functionele) beperkingen, wat zij ook toepassen bij het ouder worden. Echter, naarmate ze ouder worden blijkt vaak dat deze compensatiemechanismen door veranderende omstandigheden (b.v. afname van hersencellen door het normale verouderingsproces, comorbiditeit, verhuizing, verlies van partner, enz.) minder goed werken (Spek & Geven 2013). Een deel van de ouderen met ASS komt pas op latere leeftijd in aanraking met de (geestelijke) gezondheidszorg. De redenen van de verwijzing zijn vaak verandering in het gedrag, verdenking op dementie, stemmingsproblemen / depressie of een angststoornis (Spek & Geven 2013). Daarbij wordt de diagnose Autismespectrumstoornis bij ouderen vaak gemist.

In deze workshop wordt stil staan bij de kenmerken van autisme, met name bij ouderen. Er wordt ingegaan op herkenning en diagnostiek enerzijds en bejegening anderzijds. De presentatie zal ondersteund worden door videomateriaal van ouderen met autisme. Tevens is het mogelijk om casuïstiek te bespreken.

inhoud

  • diagnostische criteria autismespectrumstoornis volgens DSM 5
  • Kenmerken ASS bij ouderen
  • Diagnostiek van ASS bij ouderen
  • Communicatie en bejegening

doelstelling

na de workshop zijn de kenmerken van autismespectrumstoornis bekend en kan de differentiaal diagnose autismespectrumstoornis bij ouderen gehanteerd worden. Daarnaast is er kennis opgedaan van de diagnostiek en zijn handvatten gegeven voor bejegening.

doelgroep

(gz)-psychologen, eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, SPV, POH-GGZ, vaktherapeuten

Nazomeren

Bekijk het volledige Nazomer aanbod

Accreditaties

KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend6 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Frédérique Geven is werkzaam als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut bij SeneVita.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact