Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Ouder- en kindgericht werken bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (Module B1)

Verdiepingscursus

tweedaagse cursus
1067.21.01
€ 465,-

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De centrale vraag is: hoe ga je als professional in gesprek met ouders en kinderen over moeilijke onderwerpen als kindermishandeling, huiselijk geweld of andere onveilige en potentieel traumatische situaties voor kinderen om in op te groeien? In deze cursus krijg je concrete handvatten en oefeningen om je (verder) te bekwamen in gespreksvoering. De focus ligt op contact maken en behouden met ouders en kinderen, wiens veiligheid en gezonde ontwikkeling veelal afhankelijk is van de kwaliteit en effectiviteit van dit contact. Kennis over (de psychologie van) ouderschap, de impact van trauma, het belang van steunfiguren en een trauma-sensitieve bejegening maken onderdeel uit van deze cursus.

Doelgroep, voorwaarden en korting

Korting op de gehele serie
De Basiscursus is de 1e module van serie van 3: Module A, Module B1 en Module B2. Module B1 en B2 kunnen enkel na het volgen van module A gevolgd worden.

Volgt u na Module A, module B1 en B2 (in willekeurige volgorde), dan ontvangt u een korting van € 50,- op de cursusprijs van de laatst gevolgde module.

Doelstelling

Na het volgen van deze verdiepingscursus:

 • Beschik je over (basis)technieken en handvatten voor het praten met ouders en kinderen/jongeren over geweld, misbruik of verwaarlozing binnen het gezin.
 • Weet je hoe je goed voorbereid het gesprek met ouders en kinderen aangaat over ‘moeilijke onderwerpen’, zoals mishandeling, misbruik, verwaarlozing of geweld in de thuissituatie.
 • Heb je geoefend met gespreksvoering aan de hand van opdrachten en door inbreng van (geanonimiseerde) casuïstiek uit je eigen werkpraktijk.
 • Beschik je over handvatten hoe je om kunt gaan met (privacygevoelige) informatie binnen de wettelijke kaders.
 • Heb je inzicht in veelvoorkomende dilemma’s, weerstanden en onzekerheden rond het bespreekbaar maken van kindermishandeling / huiselijk geweld.
 • Ben je je bewust van je eigen (mogelijke) weerstanden en onzekerheden bij de aanpak van kindermishandeling & weet je hoe je ze herkent en ermee om kan gaan.
 • Ben je op de hoogte van de werkwijze van Veilig Thuis en weet je waar je advies/hulp kunt krijgen bij gespreksvoering met ouders en kinderen.

Inhoud van de cursus

Communiceren met kinderen en jongeren bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld of andere mogelijk onveilige (thuis)situaties:

 • Praten met ouders en kinderen/jongeren (stap 3 van de meldcode): waarom is het zo belangrijk & hoe pak je het aan?
 • De kernelementen van betekenisvolle participatie van kinderen bij (vermoedens van) kindermishandeling: hoe werkt dit in de praktijk?
 • Tips van ervaringsdeskundige kinderen en jongeren: wat kunnen we van hen leren als het gaat over communicatie en participatie?

Communiceren met ouders bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld:

 • Gesprekken voeren met ouders over ‘moeilijke onderwerpen’ zoals geweld, misbruik of verwaarlozing in de thuissituatie: hoe doe je dat? (basis tips & tools)
 • Weerstanden bij het bespreekbaar maken van kindermishandeling: hoe (h)erken je weerstanden (van jezelf of je collega’s) en hoe ga je ermee om?
 • Lessons learned: wat kunnen we leren van ouders zelf?

Oudergericht en kindgericht werken in het contact met ouders en kinderen:

 • Traumasensitief omgaan met ouders, kinderen jongeren: hoe doe je dat?
 • Kennis over ouderschap: wat weten we over (de psychologie van) ouderschap en hoe kun je deze inzichten gebruiken in contact met ouders en kinderen?
 • Steun bieden en veerkracht versterken (resilience): wat is de meerwaarde?

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Presentatie van kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk wordt afgewisseld met interactieve werkvormen, waaronder het oefenen van gesprekstechnieken. De cursus bevat vooral veel concrete tips en handreikingen voor communicatie en contact met ouders en kinderen, die in kwetsbare of onveilige omstandigheden verkeren. Er zal ook ruimte zijn voor de cursisten om eigen casuïstiek, dilemma’s en vragen uit de werkpraktijk in te brengen.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratiein aanvraag
K&J NIPin aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdin aanvraag
Contact