Oplossingsgerichte therapie met ouderen

complexe hulpvragen en comorbiditeit

tweedaagse cursus
118.19.01
€ 415,-
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Tussen ouderen met psychiatrische problematiek bestaan grote onderlinge verschillen en vaak is er sprake van comorbiditeit. Dit vraagt om maatwerk. De gezondheidszorg voor ouderen gaat dan ook steeds meer van diagnosegestuurde zorg (waar het stellen van de diagnose centraal staat) naar diagnoseoverstijgende zorg (waarbij de hulpvraag van de cliënt op de voorgrond staat).

Oplossingsgerichte therapie (OT) sluit goed bij deze nieuwe ontwikkelingen aan. Met het oog op veelvoorkomende cognitieve problemen bij ouderen, zoals geheugenproblemen en een gebrekkig ziekte-inzicht, wordt er gewerkt met enkele aanpassingen.

doelgroep

Hulpverleners, werkzaam in de GGZ en V&V sector ouderen: sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, (GZ)psychologen, (huis)artsen, POH-GGZ en psychiaters.

doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de cursisten ervaring met het protocol voor oplossingsgerichte therapie, ook in de toepassing bij cliënten met complexe hulpvragen. Cursisten (her)kennen de verschillende samenwerkingsrelaties en weten hier passende interventies bij te kiezen. Men heeft handvatten gekregen om oplossingsgerichte gesprekstechnieken te gebruiken in samenwerking met collega's en verwijzers.

inhoud

  • werken vanuit een oplossingsgericht denkkader;
  • kennis over en ervaring met het protocol voor oplossingsgerichte therapie, ook in de toepassing bij cliënten met complexe hulpvragen, zoals (cognitieve) beperkingen en suïcidaliteit;
  • verschillende samenwerkingsrelaties en het kiezen van daarbij behorende passende interventies;
  • handvatten om oplossingsgerichte gesprekstechnieken te gebruiken in de samenwerking met collega's en verwijzers;
  • het toepassen van oplossingsgericht werken met complexe hulpvragen van oudere cliënten en diens omgeving, zoals het coachen van een (multidisciplinair) zorgteam.

werkwijze

  • Actief inbrengen van casuïstiek;
  • Literatuur;
  • Rollenspel;
  • Discussie;
  • Belevingsopdrachten en oefeningen.

aan te schaffen literatuur

‘Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen’ van René den Haan en Fredrike Bannink, uitgever: Pearson Assessment and Information, publicatiedatum: 2012-06-11, ISBN/ISBN13: 9789026522499.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend12 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. R. den Haan (René) - docenten - 2019358672

René den Haan werkt als gezondheidszorgpsycholoog in de ouderenpsychiatrie. Hij is docent t.b.v. postdocterale opleidingen en auteur.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact