Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Oplossingsgerichte therapie met ouderen

complexe hulpvragen en comorbiditeit

tweedaagse cursus
118.22.01
€ 415,-
Twee zaterdagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Tussen ouderen met psychiatrische problematiek bestaan grote onderlinge verschillen en vaak is er sprake van comorbiditeit. Dit vraagt om maatwerk. De beweging in de gezondheidszorg voor ouderen gaat dan ook steeds meer van diagnosegestuurde zorg, waar het stellen van de diagnose centraal staat, naar diagnoseoverstijgende zorg, waarbij de hulpvraag van de cliënt op de voorgrond staat. Oplossingsgericht werken sluit goed bij deze nieuwe ontwikkelingen aan.

In de hulpverlening aan ouderen is oplossingsgerichte therapie (OT) een nog relatief nieuwe, maar veelbelovende behandelvorm. OT kan beschouwd worden als een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij de focus niet is op wat er mis is, maar juist op wat er (al) goed gaat. Analyse van problemen is niet noodzakelijk, doelanalyses daarentegen wel: wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats?

OT met oudere cliënten kent veel overeenkomsten met de andere doelgroepen. Verschillen worden met name gezien bij ouderen met cognitieve problemen, zoals geheugenproblemen en een gebrekkig ziekte-inzicht. Hierdoor wordt er gewerkt met enkele aanpassingen. Ouderen met een beperkt ziekte-inzicht en moeilijk hanteerbaar gedrag hebben doorgaans moeite om een hulpvraag te formuleren. De hulpvraag wordt hierdoor meestal geformuleerd vanuit de directe omgeving. In instellingen kunnen technieken uit de oplossingsgerichte therapie worden toegepast in de samenwerking en het coachen van het (multidisciplinaire) zorgteam.

In twee dagen wordt ingegaan op de theoretische achtergronden, de werkwijze en de mogelijkheden van oplossingsgerichte therapie. Er worden technieken en vaardigheden geoefend om deze behandelvorm toe te passen in de hulpverlening met ouderen.

doelgroep

Hulpverleners, werkzaam in de GGZ en V&V sector ouderen: sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, (GZ)psychologen, (huis)artsen, POH-GGZ en psychiaters.

doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de cursisten ervaring met het protocol voor oplossingsgerichte therapie, ook in de toepassing bij cliënten met complexe hulpvragen. Cursisten (her)kennen de verschillende samenwerkingsrelaties en weten hier passende interventies bij te kiezen. Men heeft handvatten gekregen om oplossingsgerichte gesprekstechnieken te gebruiken in samenwerking met collega's en verwijzers.

inhoud

  • werken vanuit een oplossingsgericht denkkader;
  • kennis over en ervaring met het protocol voor oplossingsgerichte therapie, ook in de toepassing bij cliënten met complexe hulpvragen, zoals (cognitieve) beperkingen en suïcidaliteit;
  • verschillende samenwerkingsrelaties en het kiezen van daarbij behorende passende interventies;
  • handvatten om oplossingsgerichte gesprekstechnieken te gebruiken in de samenwerking met collega's en verwijzers;
  • het toepassen van oplossingsgericht werken met complexe hulpvragen van oudere cliënten en diens omgeving, zoals het coachen van een (multidisciplinair) zorgteam.

werkwijze

  • Actief inbrengen van casuïstiek;
  • Literatuur;
  • Rollenspel;
  • Discussie;
  • Belevingsopdrachten en oefeningen.

aan te schaffen literatuur

Oplossingsgericht werken met ouderen, René den Haan en Fredrike Bannink. EAN: 9789043036511

Accreditaties

Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Register Vaktherapietoegekend17 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. R. den Haan (René) - docenten - 1398267399

René den Haan werkt als gezondheidszorgpsycholoog in de ouderenpsychiatrie. Hij is docent t.b.v. postdocterale opleidingen en auteur.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact