Oplossingsgerichte therapie: inleiding

werken met verschillende doelgroepen

eendaagse cursus
758.18.01
€ 275,-
Inclusief literatuurklapper en lunch.
1 zaterdag van 9.30-16.30 uur
18 plaatsen beschikbaar.

Oplossingsgerichte therapie is fundamenteel anders dan traditionele therapie. De therapeut richt zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. Met de ‘wondervraag’ wordt de cliënt op een ander spoor gezet. Door uit te gaan van gedrag en emoties waar de cliënt wel tevreden over is, passen de oplossingen in het referentiekader van de cliënt en hebben een blijvend effect.
In deze interactieve cursus leert u hoe oplossingsgerichte therapie toepasbaar is bij verschillende doelgroepen: kinderen, volwassenen, gezinnen en ouderen. U krijgt inzicht in de belangrijkste strategieën en oefent met oplossingsgerichte gespreksvoering.

doelgroep

Klinisch psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, gedragstherapeuten, artsen, eerstelijnspsychologen, gz-psychologen, maatschappelijk werkers, POH’s-GGZ, coaches en spv-ers

doelstelling

Aan het eind van de cursus hebt u begrepen waar het in de oplossingsgerichte therapie om gaat en heeft
u geoefend met oplossingsgerichte gespreksvoering.

inhoud

oplossingsgerichte uitgangspunten;
wondervraag;
probleemgerichte vragen ombuigen naar oplossingsgericht gesprekken;
uitzonderingen, schalen en complimenten geven;
assessment;
toepasbaarheid, indicatiestelling en integratie met andere vormen van behandeling.

werkwijze

De cursus bestaat uit twee delen. In het (korte) eerste deel krijgt u, door middel van literatuur en dvd’s,
inzicht in de belangrijkste strategieën van oplossingsgerichte therapie en toepasbaarheid bij verschillende
doelgroepen. In het tweede deel gaat u oplossingsgerichte gespreksvoering oefenen.

literatuur

Berg, I.K. & Szabo, P.(2006), Oplossingsgericht coachen. Zaltbommel: Thema. ISBN 978 90 587 13568.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend6 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend9 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend6 punten
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend6 uren
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. M.P.M. Crouzen (Mark) - docenten - 1453583295

Mark Crouzen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, momenteel werkzaam bij het Diakonessenhuis te Utrecht en in eigen praktijk voor oplossingsgerichte therapie, training en coaching.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact