Oplossingsgerichte therapie II

met kinderen, adolescenten en gezinssystemen

vierdaagse vervolgcursus
273.18.01

Cursus wordt gepland in Voorjaar 2018

€ 1.050,-
Inclusief aanvullende literatuur.
4 Dagen van 9.30 - 16.30 uur. De data zijn nog niet bekend. U kunt u hier alvast onder voorbehoud inschrijven.
16 plaatsen beschikbaar.

De behandelpraktijk van alledag is soms weerbarstiger dan men aan het eind van een eerste cursus oplossingsgericht werken verwacht. De methoden en technieken zijn helder, de eerste toepassing in de eigen praktijk hoopgevend en inspirerend, en toch is het geen sinecure om het oplossingsgericht werken consequent door te zetten. Met name in situaties waarin de complexiteit groter wordt en de spanning toeneemt is de verleiding groot op vertrouwde paradigma's terug te vallen. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die ook in die situaties consequent en systematisch de oplossingsgerichte therapie wil blijven toepassen.

doelgroep

Hulpverleners die met kinderen en jeugdigen en gezinssystemen werken en die eerder een van de volgende cursussen hebben gevolgd:

Oplossingsgerichte therapie met kinderen, adolescenten en gezinssystemen, door Esther de Wolf en Annemiek Wijtenburg of Annemieke Oomen, bij de RINO;
Mastercourse Oplossingsgerichte cognitieve therapie en begeleiding, door Luc Isebaert, bij de RINO of elders
Systemische oplossingsgerichte psychotherapie, door Esther de Wolf, bij de RINO
Oplossingsgerichte systeemtherapie met multiproblemgezinnen, door Annemiek Wijtenburg en Erik van de Kraats, bij de RINO
Oplossingsgerichte korte psychotherapie, door Mark Crouzen, bij de RINO
Oplossingsgerichte therapie bij cliƫnten met een verstandelijke beperking door Hans Lourens en Harriet Hofstede, bij de RINO
Een vergelijkbare cursus van 4 of 5 dagen elders.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om het oplossingsgericht werken met meer zekerheid en effectiviteit te integreren in hun behandelpraktijk, ook wanneer er sprake is van ingewikkelde en complexe situaties.

inhoud

van oplossingsgerichte technieken naar een oplossingsgericht proces;
oplossingsgericht werken als metamodel;
diagnostiek, onderzoek en medicatie in oplossingsgericht perspectief;
integratie van het oplossingsgericht werken met andere therapiemodellen;
volhouden en vertrouwen ontwikkelen, ook in complexe en specifieke situaties;
het belang van oplossingsgerichte intervisie;
het vertalen van de methodiek naar vormen die bruikbaar zijn voor cliƫnten met speciale behoeften of specifieke beperkingen;
de integratie van het oplossingsgericht werken in een overwegend op het medisch model gebaseerde GGZ-context.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend36 uren
behandeling 24 uren
diagnostiek 6 uren
overig 6 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend11 uren
K&J - NIPtoegekend24 uren
behandeling 16 uren
diagnostiek 4 uren
overig 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend24 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend8 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend24 uren
behandeling 16 uren
diagnostiek 4 uren
overig 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend24 uren
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend24 uren
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E. de Wolf (Esther) - docenten - 1995467126

Esther de Wolf is GZ psycholoog, psychotherapeut (BIG) en supervisor en opleider VKJP.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact