RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Oplossingsgerichte therapie

met kinderen, adolescenten en gezinssystemen

vijfdaagse (deels) online cursus
540.20.01
€ 1.095,-

inclusief aanvullende literatuur

.
5 dagen van 9.30 - 16.30 uur

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de oplossing centraal. Door middel van verschillende technieken worden cliënten uitgenodigd te fantaseren over een leven zonder hun probleem. Aan de hand van deze informatie wordt door cliënt en therapeut gekeken hoe men deze situatie kan bereiken en hoe men al bezig is deze te bereiken.

doelgroep

Hulpverleners werkzaam in de jeugd GGZ, jeugdhulpverlening of bij Bureaus Jeugdzorg zoals psychologen, pedagogen, psychiaters, maatschappelijk werkers.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met de principes, vaardigheden en methodieken van oplossingsgerichte therapie bij kinderen, jeugdigen en gezinnen en kunnen zij deze methodiek in hun eigen behandelpraktijk toepassen.

inhoud

  • inleiding oplossingsgerichte therapie (OT);
  • specifieke technieken bij kinderen (basisschoolleeftijd) en adolescenten (middelbare school-leeftijd);
  • oplossingsgerichte therapie en gezinssystemen;
  • OT en niet-vrijwillige hulpverlening.

werkwijze

Oefenen van de principes en technieken van de oplossingsgerichte therapie, literatuurstudie, casuïstiekbespreking, oefenen in oplossingsgericht

aan te schaffen literatuur

  • Berg I. Kim, & Steiner, T. (2006, 2e herziene druk ) Het spel van oplossingen. Amsterdam: Harcourt, ISBN 9789026517853 (208 pagina’s)

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend43 uren
K&J - NIPtoegekend30 uren
diagnostiek 9 uren
behandeling 20 uren
overig 1 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend30 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend30 uren
diagnostiek 9 uren
behandeling 20 uren
overig 1 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend30 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend30 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E. de Wolf (Esther) - docenten - 897929014

Esther de Wolf is GZ psycholoog, psychotherapeut (BIG) en supervisor en opleider VKJP.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact