Oplossingsgerichte therapie

met kinderen, adolescenten en gezinssystemen

vijfdaagse cursus
540.19.01
€ 1.095,-
inclusief aanvullende literatuur.
5 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de oplossing centraal. Door middel van verschillende technieken worden cliënten hierbij uitgenodigd te fantaseren over een leven zonder hun probleem. Aan de hand van deze informatie wordt door cliënt en therapeut gekeken hoe men deze situatie kan bereiken en hoe men al bezig is deze te bereiken.

doelgroep

Hulpverleners werkzaam in de jeugd GGZ, jeugdhulpverlening of bij Bureaus Jeugdzorg zoals psychologen, pedagogen, psychiaters, maatschappelijk werkers.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met de principes, vaardigheden en methodieken van oplossingsgerichte therapie bij kinderen, jeugdigen en gezinnen en kunnen zij deze methodiek in hun eigen behandelpraktijk toepassen.

inhoud

inleiding oplossingsgerichte therapie (OT);
specifieke technieken bij kinderen (basisschoolleeftijd) en adolescenten (middelbare school-leeftijd);
oplossingsgerichte therapie en gezinssystemen;
OT en niet-vrijwillige hulpverlening.

werkwijze

Oefenen van de principes en technieken van de oplossingsgerichte therapie, literatuurstudie, casuïstiekbespreking, oefenen in oplossingsgericht denken.

aan te schaffen literatuur

Berg I. Kim, & Steiner, T. (2006, 2e herziene druk ) Het spel van oplossingen. Amsterdam: Harcourt, ISBN 9789026517853 (208 pagina’s)

N.B. Klik hier voor de vervolgcursus: Oplossingsgerichte therapie met kinderen, adolescenten en gezinssystemen II

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend26 uren
K&J - NIPin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
overig ? uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag? uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend30 punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag? uren
diagnostiek ? uren
behandeling ? uren
overig ? uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag? uren
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend40 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E. de Wolf (Esther) - docenten - 1683426481

Esther de Wolf is GZ psycholoog, psychotherapeut (BIG) en supervisor en opleider VKJP.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact