Oplossingsgerichte gespreksvoering

herstelgericht werken aan oplossingen in de ggz

tweedaagse training
977.20.01
€ 425,-

Inclusief lunch en literatuur

.
2 dagen van 9:00 tot 16:00 uur
De RINO-Arkin-academie kan deze training incompany verzorgen in de regio Amsterdam, Hilversum, Utrecht, Amersfoort. Is uw organisatie in een andere regio gevestigd of bent u op zoek naar een incompany cursus over een vergelijkbaar thema, stuur dan een email aan tristan@rino.nl voor informatie over een cursus afgestemd op uw wensen.

Arkin Training en ontwikkeling | Klaprozenweg 111 | AMSTERDAM

Bij de oplossingsgerichte benadering staan niet problemen, maar oplossingen voor problemen centraal. Deze fundamenteel andere werkwijze sluit perfect aan bij de herstel ondersteunende visie. In de training leer je gesprekstechnieken om samen met de cliënt diens oplossingsvermogen te onderzoeken, krachtbronnen in te zetten en concrete stappen te zetten in de richting van de door hem gewenste verandering.

als je cliënt niet in oplossingen denkt

Na de basis op de eerste dag en oefensituaties tussen de dagen in, gaan we in op de vaak als ingewikkelder ervaren samenwerkingsrelaties: hoe ga je oplossingsgericht om met iemand die vindt dat zijn probleem vooral opgelost zou worden als anderen veranderen? Of met iemand die zelf helemaal geen noodzaak tot verandering ziet maar naar jou gestuurd is of behandeld wordt in een verplicht kader? Je leert beperkingen en problemen te onderscheiden en oefent hoe je ook met deze cliënten werkbare doelen kunt stellen.

doelgroep en doelstelling

Hulpverleners die te maken hebben met (on)vrijwillige cliënten met chronische psychische en/of verslavingsproblemen.

In deze training leer je:

 • uitgangspunten van de oplossingsgerichte benadering;
 • zes oplossingsgerichte basisgespreksvaardigheden toepassen;
 • drie samenwerkingsrelaties onderscheiden;
 • vijf fases van een eerste gesprek doorlopen in de klant-relatie;
 • beperkingen en problemen onderscheiden;
 • fases van gesprekken doorlopen in ingewikkelder samenwerkingsrelaties: de bezoeker- en klaagtypes;
 • de basisgespreksvaardigheden toepassen in de ingewikkelder samenwerkingsrelaties;
 • intensief oefenen met eigen casuïstiek en eigen krachten versterken.

inhoud

In de training worden theorie en achtergronden van oplossingsgerichte gespreksvoering verschaft en wordt geoefend met de volgende onderdelen * probleemgericht werken versus oplossingsgericht werken;

 • samenwerkingsrelaties: bezoekertypisch, klaagtypsch en klanttypisch; 
 • gespreksfasering in alle samenwerkingsrelaties;
 • oplossingsgerichte spirit en focus in basisvaardigheden: luisteren, samenvatten, doorvragen; 
 • krachtversterkende technieken: complimenteren, herkaderen, valideren.

literatuur

 • Jong, P. de & Berg, I. K. (2001) De kracht van oplossingen. Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Swets & Zeitlinger Publisher.
 • Myriam Le Fevere de Ten Hove. ‘Een meisje met stemmetjes in haar hoofd’, Staflid van het Korzybski Instituut, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

aanmelding

U kunt zich online aanmelden via de knop INSCHRIJVEN rechts bovenaan deze pagina.
Bent u medewerker van Arkin dan kunt u direct doorklikken naar ##Mijn Leerportaal van Arkin en u daar aanmelden.

RINO Arkin academie

De grootste GGZ-aanbieder en het grootste nascholings- en opleidingsinstituut voor de GGZ in Amsterdam hebben de handen ineen geslagen op het gebied van scholing rondom chronische psychiatrie.

Lees meer op www.rino-arkin-academie.nl->/rino-arkin-academie

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Marcella Kan is verpleegkundige, gedifferentieerd in de psychiatrie. Zij heeft in meerdere regio's van het land gewerkt zowel in de wijk, als op crisisafdelingen. Zij is gespecialiseerd in familiebeleid en adviseert organisaties vanuit dit perspectief. Als docent en trainer heeft zij enkele jaren gewerkt aan de HBO-Verpleegkunde, is zij opgeleid tot oplossingsgerichte teamcoach bij Arkin en ontwikkelt zij als opleidingsadviseur van de Rino-Arkin-academie het trainingsaanbod in de leergang Sterk in de Wijk.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact