Oplossingsgericht werken combineren met andere methodieken

laveren tussen probleem en gewenste situatie

eendaagse zomerRINO workshop
1054.20.01
€ 175,-

inclusief lunch en drankjes na afloop

.
1 dag van 10:00 tot 17:00 uur, inclusief lunch en drankjes na afloop.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Jij werkt het liefst zoveel mogelijk oplossingsgericht. In de praktijk ontkom je er echter vaak niet aan om ook andere, niet-oplossingsgerichte, methodieken of processen toe te passen. Soms omdat je hiervoor kiest, de andere keer omdat daar afspraken over zijn gemaakt binnen de instelling waar je werkt of omdat de zorgverzekeraar of de richtlijn dat van je vraagt.

laveren tussen probleem en gewenste situatie

Het kan ook gebeuren dat je nadat je een behandeling oplossingsgericht bent gestart, je bepaalde ideeën hebt over welke interventie zinvol zou kunnen zijn voor de cliënt. Bijvoorbeeld een EMDR traject. Hoe zorg je in zo’n geval ervoor dat het oplossingsgerichte proces tussen behandelaar en cliënt kan blijven bestaan? En hoe introduceer je na of tijdens een intake of indicatie, die veelal probleem-georiënteerd is, een oplossingsgericht proces, waarin juist de gewenste situatie het uitgangspunt is?

doelgroep

De workshop is bedoeld voor psychologen, schoolpsychologen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) of coaches in een instelling of eigen praktijk.

Aan deze workshop kun je enkel deelnemen als je al een basiscursus hebt gevolgd in de oplossingsgerichte benadering van tenminste 3 dagen.

Let op: Graag bij aanmelding in het opmerkingenveld schrijven welke cursus je al gevolgd hebt in de oplossingsgsgerichte benadering.

inhoud

In deze workshop leer je hoe je de oplossingsgerichte benadering combineert met andere Evidence Based methodieken. Je maakt kennis met oplossingsgerichte psycho-educatie en ontdekt hoe onderzoek deel kan uitmaken van een oplossingsgerichte behandeling.

werkwijze

Jouw vragen en casuïstiek dienen als oefenmateriaal, om na een korte inleiding en voorbeelden, met je mede-cursisten mee aan de slag te gaan.

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend6 punten
K&J NIPtoegekend3 punten
behandeling 1,5 punten
diagnostiek 1,5 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend3 punten
behandeling 1,5 punten
diagnostiek 1,5 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E. de Wolf (Esther) - docenten - 1228535722

Esther de Wolf is GZ psycholoog, psychotherapeut (BIG) en supervisor en opleider VKJP.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact