Oplossingsgericht coachen: verdieping

praktische vaardigheidsvergroting

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 868

Interesselijst

De oplossingsgerichte aanpak is een robuuste en creatieve methodiek die stevig verankerd ligt in de empirie. De methode is ontstaan in de psychotherapie en in betrekkelijk korte tijd heeft de oplossingsgerichte manier van werken een vooraanstaande plaats verworven op andere gebieden. De oplossingsgerichte methode is zeer nuttig gebleken in counseling, management, educatie en andere werkvelden waarin mensen naar wegen zoeken om hun gedrag te veranderen. Kenmerken als kortdurend, pragmatisch, doelgericht en succesvol maken deze aanpak buitengewoon geschikt voor coaching.

doelgroep

Adviseurs en coaches, counselors, therapeuten en andere gesprekshulpverleners die zich verder willen bekwamen in het kortdurend met mensen aan toekomstgerichte doelstellingen werken. Deze cursus biedt een gedegen training in oplossingsgericht coachen voor mensen die al in enige mate bekend zijn met deze methodiek en hun oplossingsgerichte en coachingsvaardigheden willen verbeteren en uitbouwen.

doelstelling

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

 • snel en effectief invoegen en tot een werkrelatie komen;
 • werkzame, toekomstgerichte doelstellingen uitonderhandelen;
 • de cliënt coachen in de richting van positieve veranderingen.

inhoud

 • kortdurend werken: wat "helpt" in tweegesprekken?;
 • de kern van coaching;
 • de theorie achter de oplossingsgerichte methode;
 • verandering begint meteen: gebruik van het welkomstpakket;
 • werken met door hun werkgever gestuurde cliënten;
 • cliënten een werkbare doelstelling laten formuleren;
 • uitzonderingen en schaalvragen;
 • huiswerkstrategie;
 • protocol voor vervolgsessies.

werkwijze

De cursus is praktisch en gericht op vaardigheidsvergroting. De nadruk ligt sterk op het verwerven en verbeteren van oplossingsgerichte werkwijzen voor de coachingspraktijk. Er wordt gewerkt met interactieve presentaties. Ook worden er veel oefeningen en huiswerkopdrachten met eigen clienten gegeven. Er is gelegenheid naar eigen werk te kijken.

investering

De cursusduur is vier dagen, maar daarnaast moet rekening worden gehouden met leestijd en huiswerk in de eigen praktijk.

toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit een essay type eindtoets over de eigen coachingspraktijk. 

coach & organisatieadviseur

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching door haar oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders. Voor diverse cursussen heeft de RINO accreditatie aangevraagd bij de NOBCO en de ICF.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten