Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Oplossingsgericht coachen: basis

positief coachen zonder te adviseren

eendaagse cursus
855.21.01
Deze cursus gaat plaatsvinden in het voorjaar van 2021, een datum volgt. Inschrijven is vrijblijvend.
€ 295,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
1 dag van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In de praktijk richten coaches zich vaak op de problemen die spelen en de achtergronden daarvan. Het is verleidelijk om zelf oplossingen aan te dragen als de gecoachte niet verandert.

De oplossingsgerichte coach focust echter op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan adviseren.
In deze cursus leert men speciale oplossingsgerichte vragen te stellen, waarmee energie en creativiteit bij de gecoachte gemobiliseerd wordt opdat die zijn of haar eigen oplossingen kan vinden.

doelgroep

Diegenen die in hun beroepspraktijk mensen coachen en hun instrumentarium willen uitbreiden, zoals Organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HRD- en MD-managers.

doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de cursisten een indruk van wat oplossingsgericht coachen is en hebben zij ervaring met het stellen van 'nuttige' vragen en met het vinden van oplossingen zonder te adviseren.

inhoud

Aan de orde komt de theorie van het oplossingsgerichte coachen: de hoofdaxioma's, het verhelderen van de context, het formuleren van het coachingsdoel en het stellen van oplossingsgerichte vragen.
Er is veel ruimte ingericht voor de praktijk, waarbij men met voorbeelden uit eigen coachingstrajecten kan oefenen.
Er zal gebruik gemaakt worden van protocollen en tevens wordt relevante literatuur ter beschikking gesteld.

nota bene

Er is ook een cursus Oplossingsgericht coachen: verdieping.

Meer informatie over ons totale aanbod voor coaches & organisatieadviseurs op www.rino.nl/coach

Coach & Organisatieadviseur

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching door haar oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders. Voor diverse cursussen heeft de RINO accrediatie aangevraagd bij de NOBCO en de ICF. Lees meer op www.rino.nl/coach.

Accreditaties

A&G - NIP herregistratietoegekend6 uren
A&G - NIP registratietoegekend6 uren
A&O - NIP herregistratietoegekend6 uren
A&O - NIP registratietoegekend6 uren
College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend6 punten
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)toegekend1 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M. van der Pool MCC (Marianne) - docenten - 586261310

Marianne van der Pool is ICF Master Certified Coach, Register psycholoog NIP en psychotherapeut BIG.

Lees verder
Mw. drs. L. Buddemeijer (Leontien) - docenten - 748081014

Leontien Buddemeijer werkt multimethodisch als groepstherapeut, gedragstherapeut en relatie- en gezinstherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact