Oplossingsgericht coachen: basis

positief coachen zonder te adviseren

1 dinsdag van 09.30 - 16.30 uur.
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 855

Interesselijst

In de praktijk richten coaches zich vaak op de problemen die spelen en de achtergronden daarvan. Het is verleidelijk om zelf oplossingen aan te dragen als de gecoachte niet verandert.

De oplossingsgerichte coach focust echter op datgene wat wél goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan adviseren.
In deze cursus leert men speciale oplossingsgerichte vragen te stellen, waarmee energie en creativiteit bij de gecoachte gemobiliseerd wordt opdat die zijn of haar eigen oplossingen kan vinden.

doelgroep

Diegenen die in hun beroepspraktijk mensen coachen en hun instrumentarium willen uitbreiden, zoals Organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HRD- en MD-managers.

doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de cursisten een indruk van wat oplossingsgericht coachen is en hebben zij ervaring met het stellen van 'nuttige' vragen en met het vinden van oplossingen zonder te adviseren.

inhoud

Aan de orde komt de theorie van het oplossingsgerichte coachen: de hoofdaxioma's, het verhelderen van de context, het formuleren van het coachingsdoel en het stellen van oplossingsgerichte vragen.
Er is veel ruimte ingericht voor de praktijk, waarbij men met voorbeelden uit eigen coachingstrajecten kan oefenen.
Er zal gebruik gemaakt worden van protocollen en tevens wordt relevante literatuur ter beschikking gesteld.

nota bene

Er is ook een cursus Oplossingsgericht coachen: verdieping.

Meer informatie over ons totale aanbod voor coaches & organisatieadviseurs op [www.rino.nl/coach]

Coach & Organisatieadviseur

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching door haar oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders. Voor diverse cursussen heeft de RINO accreditatie aangevraagd bij de NOBCO en de ICF. Lees meer op [www.rino.nl/coach]

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden