Opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering

specialistische opleiding

11-daagse opleiding
768.19.01
€ 2.450,-
Inclusief (online) aanvullende literatuur, exclusief boeken en lunch.
4 donderdagen en 7 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Oplossingsgerichte gespreksvoering is fundamenteel anders dan traditionele gespreksvoering. De therapeut richt zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. In de oplossingsgerichte methode houdt dat in: datgene wat de cliënt wenst in plaats van het probleem. Door middel van vragen, waaronder ook de wondervraag (Wat als?), wordt de cliënt op dit andere spoor gezet. Samen met de cliënt wordt gezocht hoe hij zijn eigen capaciteiten kan gebruiken om zijn doel te bereiken. Daardoor passen de "oplossingen" in het referentiekader van de cliënt en hebben ze een blijvend effect.

concreet en resultaatgericht

De methode past erg goed in deze tijdsgeest omdat hij resultaatgericht is en goed past in deze tijd van zelf management. Oplossingsgericht werken is concreet, gericht op oplossingen en op een realistische toekomst zoals de cliënt die graag zelf ziet.

onderzoek
Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken en een metastudies gedaan naar de effectiviteit van Oplossingsgerichte Therapie. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de resultaten in kortere tijd kunnen worden bereikt dan bij andere methoden. Daarnaast blijkt uit de studies dat de aanpak in veel verschillende contexten en bij veel verschillende problemen effectief kan zijn.

verschillende perspectieven
In deze opleiding wordt de oplossingsgerichte therapie belicht vanuit verschillende perspectieven. Aan bod komen onder andere het Brugse model, ontwikkeld door het Korzybsky Instituut, het Brief model en het Feedback Informed Treament (FIT) model van van Miller en Duncan. Naast korte theoretische inleidingen, literatuurstudie, videoanalyses en demonstraties wordt er vooral veel praktisch geoefend. De docenten zijn doorkneed in het model en werken er dagelijks mee in hun praktijk.

doelgroep en doelstelling

Hulpverleners in ggz-instellingen of in eigen praktijk, die op zoek zijn naar een resultaatgericht behandelingsmodel dat op zo kort mogelijke korte termijn een blijvende verandering teweegbrengt. Voor deze cursus is geen voorkennis vereist over de methodiek.

Elke hulpverlener wil een bijdrage leveren aan een beter leven van zijn/haar cliënten. Elke cliënt en therapeut wil resultaat. In deze opleiding leert u, ongeacht het behandelingsmodel dat u hanteert, hoe u uw behandeling kunt optimaliseren.

inhoud

In de opleiding worden de principes en filosofie toegelicht die het oplossingsgerichte model tot een metamodel maken. Aan de orde komen o.a.:

Het solution focused model; achtergronden en toepassing vanuit de verschillende perspectieven;
De verschillende vragen en technieken: schalen, wondervraag, uitzonderingen, opdrachten etcetera;
Cliëntenfeedback, het meten van resultaten en Specifieke en non-specifieke factoren;
Het gebruik bij specifieke doelgroepen: kinderen en adolescenten, ouders, partners;
De toepassing bij specifieke problematiek: angst, depressie, suïcide, chronische klachten.

werkwijze en literatuur

Naast korte theoretische inleidingen, literatuurstudie, videoanalyses en demonstraties wordt er vooral veel praktisch geoefend.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over:

De Jong, P. & Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Uitgeverij Pearson, ISBN 9789026522697


ontstaan opleiding
Onder het motto ‘bewaren van het beste en vernieuwen waar nodig’ biedt de RINO de intensieve opleiding ‘Oplossingsgerichte therapie’ aan. De opleiding is de opvolger van de mastercourse ‘Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie’, zoals die gedurende lange tijd is georganiseerd, onder leiding van Luc Isebaert, de laatste jaren in samenwerking met de RINO.

programma dag 1 & 2: Esther de Wolf

Opbouw van de opleiding, overzicht, eventueel met korte filmpjes van docenten
Welke "stromingen" zijn er binnen (en rondom) het oplossingsgerichte gedachtengoed en de opleiding: o.a. Milwaukee, Korzybski, Eriksoniaans, FIT, Brief
Inleiding, achtergrond en visie van het oplossingsgerichte gedachtengoed
Eerste oefening en introductie PLUS model
Overzicht van verschillende “technieken” en oplossingsgericht proces, inclusief de wondervraag
Algemene opbouw en verloop van gesprekken
Attitude en grondhouding
Oefenen van de technieken aan de hand van PLUS.

programma dag 3 & 4: Mark Crouzen

Welke factoren bepalen het resultaat van therapie
Hoe kun je positieve cliëntfactoren bevorderen en versterken
Wat is de kracht van placebofactoren en hoe kun je die versterken
Effectief benutten van cliëntfeedback en het gebruik van schalen hierbij.

programma dag 5: Carla Welink

Oplossingsgericht werken in / met groepen
Oplossingsgericht werken met minder begaafde mensen

programma dag 6: Esther de Wolf

Huidige ontwikkelingen in het oplossingsgerichte
Verdieping uitgangspunten BRIEF versie
Werken met systemen / gezinnen /teams

programma dag 7 & 8: Geert Lefevere

Omgaan met weerstand.
Werken met chronische cliënten.
Het Oase model voor supervisie.
Burnout preventie voor de hulpverlener zelf.
Survival kit voor zinkende therapeuten.
Specifiek onderwerp: Oplossingsgericht werken bij cliënten met PTSS en dwang.
Specifiek onderwerp: Oplossingsgericht werken met suïcidale cliënten.

programma dag 9 en 10: Myriam Lefevere de Ten Hove

4X4 survivalkit voor zinkende therapeuten
Oplossingsgerichte therapie bij kinderen en hun gezinnen:
*mogelijkheden en beperkingen
*een bijzonder mandaat
oplossingsgerichte therapie met jongeren en adolescenten en hun gezinnen:
*mogelijkheden en beperkingen
*hoe een onontsnapbare win-win installeren?     
de magie van de taal


programma dag 11: Esther de Wolf & Carla Welink

Eindopdrachten bekijken in de vorm van opnames
Partner- relatie therapie
Evaluatie en afsluiting

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend90 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend32 uren
K&J - NIPtoegekend66 uren
diagnostiek 20 uren
behandeling 46 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend66 uren
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend30 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend40 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend66 uren
diagnostiek 20 uren
behandeling 46 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend66 uren
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend20 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E. de Wolf (Esther) - docenten - 1139363412

Esther de Wolf is GZ psycholoog, psychotherapeut (BIG) en supervisor en opleider VKJP.

Lees verder
Dhr. drs. M.P.M. Crouzen (Mark) - docenten - 1355987786

Mark Crouzen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, momenteel werkzaam bij het Diakonessenhuis te Utrecht en in eigen praktijk voor oplossingsgerichte therapie, training en coaching.

Lees verder
Mw. dr. M. Le Fevere de Ten Hove (Myriam) - docenten - 1895617727

Myriam Le Fevere de Ten Hove is als kinder- en jeugdpsychiater werkzaam in haar privé-praktijk, medestichter en opleider aan het Korzybski-instituut en medeontwerper van het 'Brugse Model'.

Lees verder
Dhr. G. Lefevere (Geert) - docenten - 1098111089

Geert is klinisch psycholoog en staflid en opleider Korzybski-instituut te Brugge.

Lees verder
Mw. drs. C.T.K. Welink (Carla) - docenten - 25834442

Carla Welink is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt bij de GGZ Noord Holland Noord in Hoorn waar ze ook praktijkopleider van de psychotherapeuten is.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact