Opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering

specialistische opleiding

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Oplossingsgerichte gespreksvoering is fundamenteel anders dan traditionele gespreksvoering. De therapeut richt zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar een oplossing, zoals de cliënt die graag wenst. Door middel van vragen, waaronder ook de wondervraag (Stel dat?), wordt de cliënt op dit andere spoor gezet. Samen met de therapeut onderzoekt de cliënt de mogelijkheid, om vanuit bestaande capaciteiten, de gewenste oplossing te bereiken. Het effect is dat de cliënt eigen oplossingen ontwikkelt, die daardoor een blijvend effect hebben.

waarom oplossingsgericht werken?

Oplossingsgericht werken werkt omdat de methode resultaatgericht is en uitgaat van zelfmanagement. Oplossingsgericht werken is concreet, gericht op oplossingen en op een realistische toekomst. Uit onderzoek blijkt dat een positief resultaat sneller, dan bij andere methoden, behaald wordt en dat de methode in verschillende contexten en bij veel verschillende problemen effectief is.

vanuit verschillende perspectieven In deze opleiding wordt het oplossingsgerichte methode belicht vanuit verschillende perspectieven. Vanuit het Brugse model, ontwikkeld door het Korzybsky Instituut, het Brief model, ontwikkeld door van Iveson en Mackergow en het Feedback Informed Treament (FIT) model van van Miller en Duncan. Naast korte theoretische inleidingen, literatuurstudie, videoanalyses en demonstraties oefen je de Oplossingsgerichte gespreksvoering met je mede-cursisten en de docenten, die in hun praktijk gewend zijn te werken op deze manier.

voor wie en met welk leerdoel?

Werk je als psycholoog, schoolpsycholoog, gedragsdeskundige, maatschappelijk werker, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) of als coach in een instelling of eigen praktijk? En ben je op zoek naar een resultaatgericht model dat een blijvende verandering teweegbrengt?

Met het oplossingsgerichte model en een oplossingsgerichte gespreksvoering als uitgangspunt, kun je een bijdrage leveren aan een beter leven voor je cliënt. In deze 11-daagse specialistische opleiding leer je, ongeacht het behandelingsmodel dat je hanteert, hoe je de behandeling kunt optimaliseren. Voor deze cursus is geen voorkennis vereist over de methodiek.

het oplossingsgerichte model

In de opleiding worden de principes en filosofie toegelicht die het oplossingsgerichte model tot een metamodel maken. Aan de orde komen o.a.:

 • Het solution focused model; achtergronden en toepassing vanuit de verschillende perspectieven;
 • De verschillende vragen en technieken: schalen, wondervraag, uitzonderingen, opdrachten etcetera;
 • Cliëntenfeedback, het meten van resultaten en Specifieke en non-specifieke factoren;
 • Het gebruik bij specifieke doelgroepen: kinderen en adolescenten, ouders, partners;
 • De toepassing bij specifieke problematiek: angst, depressie, suïcide, chronische klachten.

werkwijze en literatuur

Naast korte theoretische inleidingen, literatuurstudie, videoanalyses en demonstraties wordt er vooral veel praktisch geoefend. Voor deze opleiding heb je het onderstaande boek nodig:

 • De Jong, P. & Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Uitgeverij Pearson, ISBN 9789026522697

ontstaan opleiding De 11-daagse specialistische opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering is de opvolger van de mastercourse ‘Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie’, die lange tijd onder leiding van Luc Isebaert georganiseerd is, waarvan de laatste jaren in samenwerking met RINO amsterdam.

VOPN en Amsterdam Solution Focused Community

Wanneer je deze opleiding hebt afgerond, kun je je inschrijven als lid bij de Vereniging Oplossingsgerichte Professionals Nederland (VOPN) www.vopn.nl.

Amsterdam Solution Focused Community (ASFC) RINO Amsterdam organiseert twee maal per jaar een ASFC bijeenkomst waar je kennis op doet en kan uitwisselen met andere professionals op het gebied van oplossingsgericht werken. Meer informatie vind je hier.

programma

De opleiding bestaat uit 11 dagen. Soms heb je 2 dagen achterelkaar les en soms maar 1 dag. Je krijgt les van verschillende docenten, die elk een onderwerp uit het programma behandelen waarin ze expert zijn. Bekijk het programma van dag tot dag (PDF).

Beknopt programma

 • Dag 1 & 2: Stromingen en technieken - Esther de Wolf
 • Dag 3 & 4: Client –en placebofactoren - Mark Crouzen
 • Dag 5: Werken met groepen en Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) - Carla Welink
 • Dag 6: Werken met systemen - Esther de Wolf
 • Dag 7 & 8: Chronische patiënten en crisissituaties - Geert Lefevere
 • Dag 9 en 10: Kinderen en gezinnen - Myriam Lefevere de Ten Hove
 • Dag 11: Presentatie eindopdrachten - Esther de Wolf & Carla Welink

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten