Opleiding Consulent Infant Mental Health (IMH)

focus op het jonge kind in context

twintigdaagse cursus


Startdata
- (vol)
1081.24.01
€ 5.800,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 10 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 24 januari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 07 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 28 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 13 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 27 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 10 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 24 april 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 15 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 29 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 12 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 26 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 04 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 18 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 02 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 16 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 20 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 04 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 18 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 100 punten
behandeling 50 punten
diagnostiek 50 punten
extra literatuur 50 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 100 punten
behandeling 50 punten
diagnostiek 50 punten
extra literatuur 50 punten
DAIMH - Dutch Association for Infant Mental Health Toegekend  
herregistratie ?
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 100 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Waarom IMH? Infant Mental Health heeft betrekking op onderzoek en zorg voor zeer jonge kinderen en zijn/haar ouders of verzorgers (vanaf de zwangerschap of zwangerschapswens tot 6 jaar). De laatste jaren heeft onderzoek naar risico’s en kansen die de vroege ontwikkeling van jonge kinderen kunnen beïnvloeden een enorme vlucht genomen. Geregeld wordt aangetoond dat vroeg interveniëren binnen een risicovolle ontwikkeling, problemen op latere leeftijd kan voorkomen of beperken.

De zorg voor het jonge kind en zijn/haar ouders vraagt een benadering waarbij extra aandacht is voor samenhang van factoren binnen de ontwikkeling van jonge kinderen op diverse terreinen, zoals somatiek, motoriek, cognitie, communicatie, sociaal en emotioneel. Vooral de kwaliteit van de ouder-kind relatie en het pedagogisch klimaat en stressoren en beschermende factoren binnen de bredere context staan centraal en verdienen aandacht.

 

"Het was een heel leerzaam jaar. Claudine en Hedwig waren twee fijne hoofdopleiders die elkaar mooi aanvulden qua kennis en manier van lesgeven. De diverse gastdocenten waren een mooie aanvulling. Ik vond de diverse werkvelden van de deelnemers een leuke toevoeging en heel leerzaam.

 

doelstelling

Binnen de opleiding tot IMH consulent leer je problemen of risico's herkennen zowel bij de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind; ouderschap en de ouder-kind relatie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van observeren van het jonge kind en de ouder-kind relatie en gesprekstechnieken. Tot slot is er aandacht voor het uitdragen van de IMH visie binnen je werksetting.

doelgroep

De IMH consulent is op minimaal HBO niveau geschoold. Zij/hij werkt binnen de eerste lijn, bijvoorbeeld als buurt-of wijkteammedewerker en heeft bijvoorbeeld een achtergrond als gezinswerker, jeugdverpleegkundige, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige, (jeugd)arts, verloskundige, maatschappelijk werker, logopedist of fysiotherapeut of gedragskundige (psycholoog/pedagoog).

inhoud

De opleiding Consulent IMH bestaat uit 20 dagen verspreid over een jaar. Tijdens deze dagen is er naast de theorie veel aandacht voor klinische vaardigheden en supervisie. Naast de lesdagen doet u een baby-, peuter- en kleuterobservatie en moet u rekening houden met zelfstudie.

 • IMH concepten en theorieën;
 • normale en deviante ontwikkeling herkennen en classificeren volgens DC 0-5;
 • normale en deviante ontwikkeling: somatiek, zindelijkheid, motoriek, taal, cognitie;
 • zwangerschap, ontwikkeling van ouderschap en de ouder-kindrelatie;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling, prikkelverwerking en observatie vaardigheden;
 • cultuur, stressoren binnen de context en pathologie bij ouders;
 • leren observeren van a-typisch oudergedrag;
 • gespreksvoering: taal geven aan wat je ziet, hoort en denkt;
 • vertalen en omzetten van IMH concepten naar de eigen werksetting.
   

"Inhoudelijk interessante en verdiepende dagen die mij voor mijn werken in de praktijk veel theoretische onderbouwing (goede literatuur en artikelen) opgeleverd. Als ook praktische handvatten en tools kunnen oefenen die ik zo kan gebruiken. Ook bruikbaar om kennisoverdracht te verzorgen wat ik heel prettig vind. De opleiding heeft me ook goed aan t denken gezet over mijn eigen rol en houding en wat ik binnen de organisatie zou kunnen verbeteren. Fijn om daar met elkaar over in gesprek te zijn."
 

aanmelding

Wilt u bij uw aanmelding een motivatiebrief en CV sturen naar Hein Lautenbag. Naar aanleiding van uw motivatiebrief en CV zal contact met u opgenomen worden door een van de hoofddocenten.

literatuur

Voor deze opleiding moeten een aantal boeken worden aangeschaft.

Inhalen les

Om het certificaat van deze opleiding te krijgen is het noodzakelijk dat je 90% van de lessen hebt gevolgd. Mocht je onverhoopt toch een onderdeel te veel gemist hebben, dan moet dit worden ingehaald. Afhankelijk van het aantal uren én het onderdeel dat je hebt gemist, krijg je een opdracht. Hier zijn kosten aan verbonden.

accreditatie DAIMH

De opleiding wordt geaccrediteerd bij de vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) en leidt tot de titel IMH- consulent DAIMH. Dit is een aanvullende titel naast je beroepstitel.

Twijfel je door de reisafstand?

Door de samenwerking tussen RINO Amsterdam en RINO Zuid is het volgen van een IMH-C opleiding voor zorgprofessionals die in het zuiden van Nederland of in Vlaanderen wonen ook goed bereikbaar! Gezamenlijk bieden we de 1-jarige opleiding Consulent Infant Mental Health (IMH-C) ook in Eindhoven aan. Kijk voor meer informatie op: Infant Mental Health consulent - RINO Zuid