Online onderwijs tot 1 september. Na de zomervakantie een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Online opleiding e-health voor zorg- en hulpverleners

In samenwerking met eCarePro, de RINO groep en RINO Zuid

4 lessen van 14.00-17.00 uur
1115.20.02
€ 995,-

online cursus

.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

ONLINE | Onderwijs | ZOOM

Wil jij leren hoe je online en blended begeleiding succesvol kunt inzetten in je (eigen) praktijk? Dat kan met deze online opleiding van vier dagdelen, inclusief online oefentraject. In een kleine groep van 10 cursisten leer je hoe je face-to-face zorgverlening optimaal combineert met online begeleiding. Zowel de voordelen, de valkuilen van e-health als de praktische toepassing komen in deze opleiding aan bod. Met optie voor opname in het International eCoach & eCounselor Register.

In een kleine groep van 10 cursisten leer je hoe je concreet en gedegen aan de slag kunt gaan met de mogelijkheden van e-health. Hoewel de opleiding een theoretische, wetenschappelijke basis kent, ligt de nadruk op de praktische toepassing. Hierbij gaat het om het combineren van online en offline begeleiding (blended) van cliënten en patiënten. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je beeldbellen, e-mail en chat in kunt zetten voor een effectieve ondersteuning van behandeltrajecten. Specifiek train je met de toepassing van asynchrone geschreven communicatie (mailberichten) in een online oefentraject binnen een online behandelplatform. Al lerende ervaar je welke competenties jij nodig hebt om online behandelen effectief in te zetten.
Voor het faciliteren van de online trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de online applicatie ZOOM. Dit is een AVG-proof online vergadertool.

doelstelling

Na deze opleiding heb je een brede kennis en concrete (aanvullende) vaardigheden om op professionele en effectieve manier met e-health aan de slag te gaan in de behandelpraktijk.

doelgroep

Deze opleiding met oefentraject is ontwikkeld voor zorgprofessionals die willen leren hoe je online en blended begeleiding succesvol kunt inzetten in de (eigen) praktijk. De opleiding is niet geschikt voor kinder- en jeugdtherapeuten.
Aan deze opleiding kunnen de volgende doelgroepen deelnemen: Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Gedragstherapeut,Systeemtherapeut, Psychiater, Maatschappelijk werker, arts en POH-GGZ.

inhoud

Voorbereiding
Ter voorbereiding krijg je opdrachten. Deze bestaan enerzijds uit het bestuderen van hoofdstukken uit het studieboek en anderzijds uit het opstellen van leerdoelen. Door deze voorbereiding wordt het mogelijk tijdens de trainingsdagen kort in te gaan op de theoretische achtergrond en de nadruk te leggen op de toepassing en het uitvoeren van praktijkoefeningen.

Vier online trainingsbijeenkomsten
​​​​​​​De trainingsbijeenkomsten bestaan uit vier dagdelen verspreid over vijf weken. Deze worden gebruikt om te ervaren wat de kracht is en wat de valkuilen zijn van online begeleiden en behandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende oefeningen en realistische casuïstiek.

Belangrijke onderwerpen die tijdens deze opleiding aan bod komen zijn:

 • Welke vaardigheden heeft een online zorgverlener nodig?
 • Wat zijn de verschillen tussen online en face-to-face begeleiding en hoe benut je die?
 • Hoe ga je methodisch aan de slag met blended begeleiden?
 • Hoe werkt de eCP-methodiek voor online begeleiden (via het geschreven woord)?
 • Hoe werkt het AIS-online procesmodel?
 • Hoe ga je om met thema’s als veiligheid en ethiek binnen online behandelen?
 • Hoe werk je met/in een online behandelplatform?
 • Hoe tref je voorbereidingen voor het traject met de oefenpatiënt.
 • Hoe werkt intervisie onder begeleiding (leren met en van elkaars oefentrajecten)?
 • Verdieping in de eCP-methodiek.
 • Verdieping in het AIS-online procesmodel.
 • Taalhandelingen en taalstrategie in de praktijk.

Oefentraject met eigen proefpatiënt

Tussen de tweede en derde online trainingsbijeenkomst vindt een oefentraject plaats. Dit is een intensief e-begeleidingstraject van drie weken met een proefpatiënt. Deze proefpatiënt is een psycholoog-acteur van eCarePro. Er wordt gewerkt met een realistische praktijksituatie met serieuze casuïstiek waardoor je kunt oefenen met de eCP-methode.
Deze methode is geschikt om de online geschreven communicatie van de zorgprofessional effectief vorm te geven, de berichten van een patiënt op gestructureerde wijze te analyseren en de (therapeutische) werkrelatie met de patiënt tot stand te brengen. Naast de functie van oefenpatiënt krijg je gerichte feedback op het online begeleidings- en behandelproces. Op deze manier wordt het traject begeleid door middel van intervisie. Het oefentraject dient als werkmateriaal voor de derde online trainingsbijeenkomst.

E-health: handboek voor hulp- en zorgverleners

Tijdens de opleiding gebruik je het handboek: ‘E-health: handboek voor hulp- en zorgverleners’ van Waringa en Ribbers (red.). Dit is een standaardwerk voor online begeleiden en behandelen met zowel theoretische achtergrondinformatie als praktische informatie voor het stap-voor-stap uitvoeren van een blended behandeltraject. Tevens bevat het boek een compleet uitgewerkt behandeltraject.

Gebruik van online werkomgeving (platform)

Tijdens de online opleiding gebruik je voor het oefentraject de online werkomgeving Pluform van eCarePro. Pluform is veilig en volledig AVG-proof.

Optioneel: Toetsing en Registratie

Na afloop van de vierde online trainingsbijeenkomst ga je een portfolio samenstellen op basis van het oefentraject en het competentieprofiel ‘Certified eCounselor I’. Een examinator toetst het portfolio en de verworven competenties. Bij het behalen van de benodigde basiscompetenties ontvang je het certificaat ‘Certified eCounselor Level I’. Daarna word je (indien gewenst) opgenomen in het eCoach en eCounselor Register op www.ecoachregister.com. Deze registratie is vijf jaar geldig.

studiebelasting

De studieduur is vijf weken. De studiebelasting is in totaal 28-31 uur, bestaande uit:

 • 2 tot 4 uur: voorbereiding voor aanvang (zelfstudie)
 • 12 uur: online trainingsbijeenkomsten (vier dagdelen à 3 uur)
 • 2 uur: literatuurstudie en voorbereiding tussentijds
 • 10 uur: uitvoering van het oefentraject (gemiddeld 5 keer contact verspreid over 3 weken)
 • 2 tot 3 uur: gereedmaken digitaal portfolio voor toetsing en registratie als Certified eCounselor Level I

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

mevrouw Jingziu Hu is hoofdtrainer bij eCarePro, certified eCoach en psycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

  Contact