Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Observatie van ouder-kind interacties

beoordelingsschalen voor kwaliteit van de relatie

eendaagse cursus
572.22.01
Nader te bepalen
€ 265,-

inclusief literatuur en lunch

.
1 dag van 9.30 - 16.30 uur

Onderwijslocatie | Offline of online | RINO AMSTERDAM OF ZOOM

Izmir (8 maanden) huilt in haar bedje. Het is elf uur ‘s avonds. Moeder heeft haar om half acht naar bed gebracht. Izmir heeft het naar haar zin gehad in haar badje, maar tijdens het aankleden begint ze te huilen.
Het lukte moeder om haar te troosten, maar daarna weigerde Izmir de fles. Moeder maakt zich zorgen omdat Izmir de laatste weken steeds minder gaat eten en drinken. De consultatiebureau-arts maakt zich ongerust omdat Izmir gewicht begint te verliezen.

Deze cursus geeft deelnemers een beeld hoe verschillende korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen.

doelgroep

Hulpverleners, werkzaam in verschillende instellingen op het gebied van de jeugdzorg: (BJZ, GGZ-instellingen), (ortho)pedagogen, psychologen, orthopedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers, eerstelijnspsychologen, consultatiebureau artsen en kinderpsychiaters. Kortom: iedereen die met (jonge) kinderen werkt en de mogelijkheid heeft om ouder-kind interacties te observeren.

doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een beeld hoe korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen. De deelnemers leren welke gedragingen in een interactie van belang zijn en leren deze te observeren met behulp van verschillende schalen.

inhoud

De belangrijkste schalen die gebruikt worden om de kwaliteit van de ouder-kind relatie te beoordelen komen uitgebreid aan de orde.
Het gaat om:

  • de Emotional Availability Scales (Biringen, Robinson en Emde, 1998);
  • de beoordelingsschalen van Erickson, Sroufe en Egeland (1985).

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend3 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend6 uren
NVO - OGtoegekend3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend6 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. prof.dr. H.J.A. van Bakel (Hedwig) - docenten - 1104443843

Hedwig van Bakel is GZ-psycholoog. Zij werkt als universitair hoofddocent en onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg, afdeling Ontwikkelingspsychologie.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact