Nieuwste ontwikkelingen in de A&G/A&O psychologie (module 5)

aangrenzende vakgebieden en de toekomst

driedaagse module
892.19.01
Wordt gepland 1e helft 2019, inschrijven is vrijblijvend.
€ 1.175,-
Inclusief (online) literatuur en lunch.
3 dinsdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Leergang Arbeid & Organisatie / Arbeid & Gezondheid
De leergang bestaat uit 5 modules. De leergang heeft de vorm van een carrousel, waarin men op elk moment kan instappen, waarbij de modules los en op zich staand gevolgd kunnen worden of als een gehele opleidingsreeks kunnen worden afgenomen. De volgorde waarin men de modules volgt is vrij.

Met het volgen van de gehele leergang voldoen A&O en A&G psychologen aan de (cursorische) eisen die gelden voor herregistratie.

De leergang biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog.
Waardevolle theorieën en wetenschappelijk onderzochte methodieken en instrumenten worden behandeld. Nieuwe ontwikkelingen in het vak passeren de revue. Ook worden aansprekende voorbeelden uit de praktijk door collega’s gepresenteerd. De cursist vertaalt de theoretische en praktische inzichten en instrumenten naar haar/zijn eigen werkpraktijk. Daarnaast staan bruikbare kennis en inzichten uit aangrenzende beroepsvelden op het programma. Denk aan juridische, marketing en bedrijfskundige invalshoeken, maar ook klinisch psychologische inzichten uit de neuropsychologie en hersenonderzoek.

Nieuwste ontwikkelingen in de A&G/A&O psychologie (module 5)

Hoe ziet de toekomst van de psycholoog in het werkveld van de A&G/A&O psychologie eruit?
De afgelopen jaren zijn er steeds meer professionals bijgekomen in het werkveld van de A&G/A&O psycholoog, denk daarbij aan HR adviseurs, HBO toegepaste psychologen en P&O adviseurs. Al deze professionals hebben toegang tot dezelfde instrumenten als waarmee de A&G/GA&O psycholoog werkt. Belangrijk is dat de A&G/A&O psycholoog zijn/haar plaats in dit omvangrijke werkveld verstevigt en behoudt. Wat is daar voor nodig of wat moet juist worden losgelaten? Deze en andere vragen, in relatie met de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied, zullen de revue passeren op een interactieve en beeldende wijze.

korting

De cursusprijs per module van vier dagen bedraagt € 1485,00, een module van drie dagen € 1175,00.
Wanneer u drie of meer modules gaat volgen krijgt u korting.
Voor de derde module 8% korting
Voor de vierde module daarboven 9% korting
En voor de vijfde module daarboven 10% korting.

module 1

Het individu aan/en het werk (module 1)

module 2

Het individu in de organisatie (module 2)

module 3

Strategisch Human resource management (module 3)

module 4

Leren en ontwikkelen in werk (module 4)

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Nathalie Ladan is opgeleid als neuropsycholoog, en inmiddels al vele jaren werkzaam in het veld van de arbeid & organisatie en arbeid & gezondheidspsychologie. Zij is werkzaam als intern psycholoog bij de overheid en werkt daarnaast als zelfstandig psycholoog.

Lees verder
Mw. drs. C.H. Reijerse (Cora) - docenten - 1605378284

Cora Reijerse is opgeleid als cliëntgerichte en systeemgerichte psychotherapeut. Ze heeft als extern HR adviseur gewerkt voor allerlei organisaties zoals Philips, Shell, Hewlett Packard en Corus. Ook de thuiszorg en het onderwijs horen tot haar opdrachtgevers. De laatste jaren heeft zij zich verdiept in Appreciative Inquiry, een verandermanagement benadering die gebaseerd is op het waarderen van de kracht in mensen en systemen en het zoeken naar mogelijkheden om de toekomst vorm te geven.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact