Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

verbindend gezag als uitgangspunt

driedaagse cursus
518.22.01
€ 845,-

Incl. lunch

.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Verbindend gezag, gebaseerd op de principes van geweldloos verzet, gaat om het durven neerzetten van je gezag en grenzen stellen op een kalme, vastberaden manier. Niet vanuit macht, maar vanuit verbinding.

nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Als (school)psycholoog/orthopedagoog word je vaak gevraagd mee te denken over probleemgedrag van leerlingen op school. Dit kan externaliserend (brutaal, opstandig, grof taalgebruik, niet luisteren, les verstoren etc.) maar ook internaliserend gedrag (schoolverzuim, schoolweigering, terugtrekken uit contact) betreffen. Docenten en leerkrachten voelen zich in de aanpak van probleemgedrag vaak klem zitten tussen twee uitersten. Aan de ene kant is er corrigeren, toespreken, dreigen, straffen, een contract opstellen in de hoop om grip te krijgen op het gedrag van de leerling. Aan de andere kant zie je praten en begrip opbrengen, in de hoop dat dit de leerling motiveert tot luisteren of gedragsverandering. Binnen één school gaan beide praktijken vaak hand in hand. Ze leiden echter allebei gemakkelijk tot escalaties en spiralen van machteloosheid of tegenagressie. Veel scholen zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt, op zoek naar empowerment van docenten.
Vanuit deze ervaringen ontwikkelde Prof. Haim Omer, hoogleraar psychologie in Tel Aviv, zijn ’Nieuwe autoriteit’, gebaseerd op principes van geweldloos verzet. Deze vorm van gezag wordt gekenmerkt door vriendelijk doch vastberaden 'verzet' tegen specifiek ongewenst gedrag (gezagsfunctie) en tevens het actief verbeteren van de relatie met de leerling (‘ankerfunctie’). Deze methodiek geeft heldere richtlijnen voor de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een vastberaden aanwezigheid en begrenzing vanuit verbinding.

In deze driedaagse training gaan we aan de slag met het gedachtengoed van Haim Omer. Hij ontwikkelde een aanpak voor (ernstig) probleemgedrag die staat voor aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de jongere in kwestie. We maken kennis met de specifieke interventies zoals Haim Omer ze ontwikkeld heeft voor scholen en we bekijken hoe je hiermee op jouw school aan de slag kunt gaan.

doelgroep

Psychologen en orthopedagogen, GZ-psychologen, K&J-psychologen NIP en NVO-Orthopedagoog-Generalisten werkzaam in de onderwijsondersteuning en advisering, in scholen voor (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) middelbaar onderwijs of die vanuit hun eigen praktijk veel samenwerken met scholen.

doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat om docenten / leerkrachten te begeleiden in het sturen van hun eigen gedrag, ten behoeve van het optimaal functioneren van hun leerlingen.

Na deze cursus

  • weet je hoe Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de praktijk een antwoord kan bieden op problemen met gezag die veel scholen en leerkrachten momenteel ervaren;
  • ben je in staat om, op basis van het instrumentarium van Geweldloos Verzet, op je eigen school acties op te zetten samen met de docenten/leerkrachten en ouders als antwoord op probleemgedrag;
  • heb je een idee hoe je je team warm kan maken voor deze ideeën.

opbouw

Dag 1: Introductie in het gedachtegoed van Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet als geheel (pedagogische visie, houding, interventies)

Dag 2: Inzoomen op geweldloos verzet: instrumenten om te reageren op probleemgedrag op school. In de ochtend zullen we externaliserend gedrag (gedragsproblemen kinderen in de klas) en in de middag internaliserend gedrag (o.a. schoolweigeraars en schoolverzuim) aan bod laten komen

Dag 3: Implementatie van vaardigheden van Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet aan de hand van praktijkvoorbeelden, intervisie in groepjes

werkwijze

De docenten maken gebruik van presentaties waarin beelden en voorbeelden zijn verwerkt, filmclips, persoonlijke oefeningen, rollenspel, reflecties en dialoog, cases.

aan te schaffen literatuur

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over
Geweldloos Verzet in gezinnen, Haim Omer en Eliane Wiebenga, Uitgeverij. Bohn Stafleu van Loghum, 2e herziene druk, november 2015, ISBN 9789036809481
Daarnaast wordt een syllabus met artikelen aan het begin van de cursus uitgereikt.

aanbevolen literatuur

Nieuwe Autoriteit, samenwerken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Haim Omer. Uitgeverij Hogreve Amsterdam 2011; ISBN9789079729517

Geweldloos verzet op school, Wil van Nus. Uitgeverij Pica, september 2018, ISBN 9789492525376

Accreditaties

K&J - NIP herregistratietoegekend18 punten
K&J NIPtoegekend18 punten
behandeling 12 punten
diagnostiek 6 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 punten
behandeling 12 punten
diagnostiek 6 punten
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. E. Faasen (Erik) - docenten - 2125925416

Erik Faasen begeleidt teams en organisaties in ontwikkel- en verandertrajecten. De afgelopen jaren werkt hij als trainer, coach en spreker in de bouwsector, het onderwijs en de industrie.

Lees verder
Mw. drs. E. Faasen (Eefke) - docenten - 859390039

Eefke is werkzaam als vrijgevestigd GZ-psycholoog en gespecialiseerd in verbindend gezag/ geweldloos verzet.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact