Neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen

interpretatie en verslaglegging

driedaagse cursus
007.19.01
€ 695,-
Inclusief aanvullende literatuur en lunch, exclusief boek(en).
3 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het afnemen van neuropsychologische tests is niet zo moeilijk, een weloverwogen beslissing nemen rondom de keuze van de tests en de interpretatie van de bevindingen echter wel, met name als verschillende vormen van pathologie een rol spelen.

doelgroep

De cursus is alleen bedoeld voor afgestudeerde psychologen die bekend zijn met de bestaande neuropsychologische tests en voldoende achtergrondkennis hebben van de invloed van verschillende stoornissen op het cognitief functioneren. Ook is het van belang dat de cursisten werkzaam zijn in het werkveld en casuïstiek kunnen inbrengen.
Van deelnemers wordt basiskennis op dit gebied verwacht, bijvoorbeeld door het volgen van de cursus Klinische neuropsychologie. Het boek Klinische neuropsychologie* geldt als basiskennis voor deze cursus.
In de cursus wordt dus geen testpracticum gegeven, maar wordt besproken welke functiedomeinen onderzocht moeten worden (gegeven de vraagstelling van de verwijzer), welke tests daarvoor gebruikt moeten worden, en hoe je de testresultaten moet interpreteren in het geheel van de afgenomen tests, en rekening houdend met mentale belastbaarheid, stemming en andere beperkende factoren.

De cursus is gericht op volwassenen en ouderen.


doelstelling

leren afstemmen van het neuropsychologisch onderzoek (NPO) op aanwezige stoornissen en andere factoren die van invloed zijn op het cognitief functioneren;
leren interpreteren van de bevindingen;
maken van een goede weergave van het NPO in verslag en uitslaggesprek.

toelichting

Het is van belang dat de deelnemers kennis hebben van verschillende neuropsychologische tests.
Er wordt ook een basiskennis verwacht van de invloed van verschillende neurologische en psychische stoornissen op het cognitief functioneren.
Wanneer u niet over deze basiskennis beschikt kunt u eerst de cursus Klinische neuropsychologie volgen.

werkwijze

Naast theoretische inleidingen wordt hoofdzakelijk aan de hand van casussen de inhoud van een NPO bepaald, worden de bevindingen van het NPO besproken en geïnterpreteerd en weergegeven in een verslag. Hierbij wordt van de deelnemers eigen casuïstiek en een actieve inbreng verwacht.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Kessels R., P. Eling, R. Ponds, J. Spikman & M. van Zandvoort: Klinische Neuropsychologie (2012) Uitgeverij Boom BV, Amsterdam, ISBN 9789461054449.

toetsing

Tijdens de cursus wordt er twee keer een huiswerkopdracht meegegeven in de vorm van het uitwerken en interpreteren van testgegevens.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend9 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Marie-Elle Huijsmans is gz-psycholoog accent neuropsychologie, werkzaam bij OLVG in Amsterdam, op de afdeling Medische Psychologie en Psychiatrie.

Lees verder

Huib van Dis is docent medische psychologie en farmacopsychologie bij de afdeling Psychologie van de Universiteit Amsterdam, met als bijzonder aandachtsgebied neurocognitieve stoornissen t.g.v. veel gebruikte medicatie.

Lees verder

Inge Bouwman is klinisch Neuropsycholoog.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact