Neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen

interpretatie en verslaglegging

driedaagse cursus
007.20.01
Wordt gepland 1e helft 2020, inschrijven is vrijblijvend.
€ 695,-

Inclusief aanvullende literatuur en lunch.

.
3 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het afnemen van neuropsychologische tests is niet zo moeilijk, een weloverwogen beslissing nemen rondom de keuze van de tests en de interpretatie van de bevindingen echter wel, met name als verschillende vormen van pathologie een rol spelen.

doelgroep

De cursus is specifiek bedoeld voor afgestudeerde psychologen die bekend zijn met de bestaande neuropsychologische tests en voldoende achtergrondkennis hebben van de invloed van verschillende stoornissen op het cognitief functioneren. Het is van belang dat de deelnemers kennis hebben verschillende neuropsychologische tests.
Er wordt ook basiskennis verwacht van de invloed van verschillende neurologische en psychische stoornissen op het cognitief functioneren.
Wanneer u nog niet over deze basiskennis beschikt kunt u eerst de cursus #[Klinische neuropsychologie->/006] volgen.

doelstelling

  • leren afstemmen van het neuropsychologisch onderzoek (NPO) op de vraagstelling, opstellen van hypothesen;
  • leren interpreteren van de bevindingen, rekening houdend met stoornissen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het cognitief functioneren;
  • leren in het proces differentiaal diagnostiek toe te kunnen passen
  • maken van een goede weergave van het NPO in verslag en uitslaggesprek

inhoud

In de cursus wordt besproken welke functiedomeinen onderzocht moeten worden (gegeven de vraagstelling van de verwijzer), welke tests daarvoor gebruikt moeten worden, en hoe je de testresultaten moet interpreteren in het geheel van de afgenomen tests, en rekening houdend met mentale belastbaarheid, stemming en andere beperkende factoren. De cursus is gericht op volwassenen & ouderen.

werkwijze

Naast theoretische inleidingen wordt hoofdzakelijk aan de hand van casussen de inhoud van een NPO bepaald, worden de bevindingen van het NPO besproken en geïnterpreteerd en weergegeven in een verslag. Hierbij wordt van de deelnemers eigen casuïstiek en een actieve inbreng verwacht.

structuur van de 3 cursusdagen

In de ochtend wordt telkens begonnen met verdieping van onderwerpen uit de neuropsychologische diagnostiek en functiedomeinen. Daarna wordt aandacht gegeven aan enkele veel voorkomende syndromen, c.q. ziektebeelden, met aandacht voor de differentiaal diagnostiek (DD), respectievelijk op het gebied van de psychopathologie, de neurologie en de somatiek. De dag wordt afgesloten met een meer specialistisch onderwerp behorend bij de expertise van de docenten.

toetsing

Tijdens de cursus wordt er twee keer een huiswerkopdracht meegegeven in de vorm van het uitwerken en interpreteren van testgegevens.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Kessels R., P. Eling. Klinische Neuropsychologie (2018) Uitgeverij Boom BV, Amsterdam, ISBN 9789024402830. Wanneer u al beschikking heeft over de uitgave van 2012 dan volstaat dit ook.

zeer aanbevolen literatuur

  • Hendriks, MPH, Kessels, RPC, Gorissen, MEE, Schmand, BA en Duits, AA (red.) (2014). Neuropsychologische Diagnostiek – de klinische praktijk, Uitgeverij Boom, Amsterdam. ISBN: 9789089532527
  • Eling, P, Aleman,A. en Krabbendam, L. (red) (2013), Cognitieve neuropsychiatrie, Uitgeverij Boom, Amsterdam. ISBN 9789461051967.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend9 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Marie-Elle Huijsmans is GZ-psycholoog accent neuropsychologie, werkzaam bij OLVG in Amsterdam, op de afdeling Medische Psychologie en Psychiatrie.

Lees verder

Huib van Dis is docent medische psychologie en farmacopsychologie bij de afdeling Psychologie van de Universiteit Amsterdam, met als bijzonder aandachtsgebied neurocognitieve stoornissen t.g.v. veel gebruikte medicatie.

Lees verder

Inge Bouwman is klinisch Neuropsycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact