Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen

met behulp van een cognitief profiel

tweedaagse cursus
580.19.01
€ 475,-

Inclusief ‘online’ literatuur en lunches

.
2 dinsdagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In de hulpverlening aan kinderen en jongeren kan je te maken krijgen met kinderen en jongeren die informatie vaak anders waarnemen en verwerken en anders leren dan de meeste van hun leeftijdgenoten. Dit maakt dat ze in sommige situaties prima functioneren, het goed doen en het naar hun zin hebben, terwijl andere situaties lastig voor hen zijn en een vervelend gevoel opleveren. Bij sommige vakken worden goede cijfers gehaald, terwijl andere vakken maar niet lukken. Sommige klussen en taken die thuis gedaan moeten worden, worden prima uitgevoerd, terwijl andere taken vaak vergeten worden of tot frustratie en irritatie leiden.

cognitief profiel

Door met het kind of de jongere, de ouders en de leerkrachten te praten over hoe de informatieverwerking verloopt en door samen met het kind of de jongere allerlei taken en tests te maken, kan je proberen duidelijk te krijgen wat de cognitieve talenten en kwetsbaarheden van een kind of jongere zijn. Met de kennis van dit "cognitieve profiel" is vaak beter te begrijpen dat sommige taken wel en andere taken niet lukken. Ook helpt kennis van dit profiel om te bedenken wat een kind of jongere kan helpen bij het leren van allerlei vaardigheden en bij het uitvoeren van alle taken waar het door de dag heen voor komt te staan.
Neuropsychologische diagnostiek kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de algehele diagnostische beeldvorming en gerichte aanknopingspunten opleveren voor de behandeling van gedrags- en emotionele problemen van kinderen en jongeren.

In de cursus komt aan de orde hoe je door de hierboven beschreven "neuropsychologische bril" naar kinderen en jongeren kan kijken en wordt hiermee geoefend. Hoe krijg je zicht op de neuropsychologische talenten en kwetsbaarheden van een kind of jongere? Welke tests kun je hierbij gebruiken en hoe interpreteer je de prestaties op deze tests? Hoe kan de kennis van het neuropsychologische profiel van een kind je helpen het gedrag en leren van dit kind beter te begrijpen? Wanneer verwijs je door voor een specialistisch neuropsychologisch onderzoek? Er wordt veel aandacht besteed aan casuïstiek van de cursisten. Na afloop van deze cursus heeft men voldoende kennis en inzicht om het diagnostisch onderzoek in de eigen werksetting uit te breiden met enkele veelgebruikte neuropsychologische tests.

doelgroep en doelstelling

Psychologen/orthopedagogen, met praktijkervaring op het gebied van psychodiagnostiek bij kinderen, die in hun werk te maken hebben met vragen op neuropsychologisch gebied.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om door de bril van de neuropsycholoog naar hun eigen casuïstiek te kijken en kunnen zij hun cliëntjes voor gericht neuropsychologisch onderzoek doorverwijzen.

inhoud

  • bespreken van het nut en de meerwaarde van neuropsychologische diagnostiek voor de algehele diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met emotionele, sociale of gedragsproblemen;
  • bespreking van de cognitieve functies die in het neuropsychologisch onderzoek in kaart gebracht worden;
  • indicaties voor specialistisch neuropsychologisch onderzoek;
  • bespreken en bekijken van in Nederland veel gebruikte kinderneuropsychologische test;
  • verslaglegging.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, praktische informatie, inbreng van eigen casuïstiek, kennismaking met onderzoeksinstrumentarium en voorbeelden van rapportage.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. A. Kievit (Adriaan) - docenten - 531830889

Dhr. drs. A. Kievit is Klinisch Psycholoog / Kinderneuropsycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact