Narratieve systeemtherapie

aandacht voor het gewenste verhaal

40-uurs specialistische cursus NVRG
456.19.01
Najaar 2019
€ 1.465,-
Inclusief literatuurklapper en lunch.
7 donderdagen van 9.30 - 16.30 uur. De laatste dag is er tot 13.30 uur les.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In een tijd waarin de nadruk ligt op psychopathologie, klachten en dysfunctioneren kunnen de aangrijpingspunten voor behandeling soms onderbelicht raken. Het narratieve model gaat uit van het idee dat niet een persoon, maar het probleem het probleem is. De agenda van de cliënt staat centraal en naast het uitwerken van de invloed van het probleem wordt onderzocht wat het gewenste verhaal van de cliënt is en hoe dit meer invloed kan krijgen in zijn of haar leven.

Deelnemers leren in deze cursus te werken met het narratieve model. Deze vervolgcursus past in de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG.

doelgroep

GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden VO, psychiaters en huisartsen, die al redelijk ervaren zijn in het werken met systemen en belangstelling hebben voor de narratieve therapie.

De cursus is tevens relevant voor diegenen die een NVRG lidmaatschap nastreven en na 120 uur basiscursus nu een 40-urige specialistische cursus willen volgen. In dit geval dient men tijdens de cursus tenminste met twee cliënten per week systeemtherapeutisch te werken.

toelichting

De narratieve therapie gaat ervan uit dat de mens wordt bepaald door zijn of haar verhaal over zichzelf (een verzameling van gedachten, ideeën en gevoelens), zijn of haar relaties en het probleem waarvoor men als cliënt hulp zoekt. Deze hulp wordt gezocht wanneer het hoofdverhaal of het probleemverhaal mensen beperkt in hun functioneren. Het hoofdverhaal wordt mede bepaald door cultuur, etniciteit, gender en (seksuele identiteit), die soms een beperkende werking hebben en dan de verhalen die niet overeenstemmen met het hoofdverhaal naar de achtergrond drukken. Eigen ervaring van de hulpverlener is in de narratieve therapie belangrijk. De deelnemers in deze cursus leren eerst aan den lijve hoe het is te werken met het idee dat niet een persoon, maar het probleem het probleem is.

doelstelling

gesprekken kunnen voeren binnen het narratief model;
adequaat kunnen omgaan met een therapeut-cliëntrelatie die op samenwerking is gebaseerd en niet op hiërarchie;
op flexibele wijze omgaan met meerdere subjectieve ervaringen van 'werkelijkheden' in de interactie;
omgaan met het externaliseren van klachten en het internaliseren van de 'personal agency' van de cliënt;
samen met de cliënt een emanciperend nieuw verhaal co-creëren;
zowel zijn/haar eigen ervaring als die van de cliënt kunnen situeren in een sociale contekst (cultuur, gender, etniciteit, seksuele identiteit).

inhoud

geschiedenis en ideologie van het narratieve model;
de hoofdverhalen van het narratieve model: postmodernisme en sociaal constructionisme;
de basishouding van de therapeut;
de verschillende fasen in de narratieve therapie;
deconstructie van het probleemverhaal.
zoeken naar unieke uitkomsten;
het co-creëren van het nieuwe verhaal;
gesprekstechnieken die bij de verschillende fasen passen.

werkwijze

Literatuurstudie, theoretische inleidingen, praktisch oefenen.

opleiding tot systeemtherapeut

Deze cursus is een gespecialiseerde 40 urige vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijkt u s.v.p. voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. F.A. Habekotté (Frank) - docenten - 318286742

Frank Habekotté is klinisch psycholoog BIG en psychotherapeut / systeemtherapeut.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact