Narratieve hulpverlening

taal, metaforen en verhaal

tweedaagse zomerRINO workshop
366.19.01
€ 454,-

inclusief boek, lunches en drankje na afloop

.
2 dagen van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Wat is de invloed en de betekenis van taal in de hulpverlening? Op wat voor manieren kun je metaforen en beeldend taalgebruik adequaat inzetten in de behandeling?
In deze workshop analyseren we de woorden, de zinnen en teksten op hun bruikbaarheid zodat de veerkracht van een cliënt (systeem) wordt versterkt. We oefenen intensief, als in een echte werkplaats.

Aan de hand van filmfragmenten krijgen de deelnemers handvatten om zorgvuldig aan te sluiten bij het wereldbeeld, het taaldomein en het woordgebruik van de cliënt. Daarnaast worden de deelnemers zich er bewust van hoe niet verbindende taal zich kan vastzetten in het lichaam en tot lichamelijke klachten kan leiden.

Het schrijven van brieven en het maken van verhalen komt specifiek als onderdeel van een behandeling aan bod. De narratieve therapie vormt het theoretische en praktische kader van de workshop.

doelgroep

De workshop is bedoeld voor maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, (GZ-)psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters en andere hulpverleners die werkzaam zijn met kinderen, volwassenen en ouderen.

doelstelling

Na afloop van deze tweedaagse workshop staat men meer stil bij de taal van de cliënt. Men is in staat om vanuit die taal aan te sluiten bij de cliënt door gebruik te maken van beeldend taalgebruik, vastgelopen behandelingen vlot te trekken en een behandeling op rituele wijze af te sluiten.

inhoud

In de workshop komen onder meer de volgende thema's aan bod:

  • analyse van woorden, zinnen en teksten;
  • de methodiek van het maken van brieven en verhalen als onderdeel van een behandeling;
  • invoegen in en aansluiten bij het taaldomein, het woordgebruik en het wereldbeeld van de cliënt;
  • de invloed van taal op lichamelijke klachten.

werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en filmfragmenten.

boek

De workschop is inclusief het handboek Narratieve psychotherapie van Jan Olthof. Het boek wordt uitgedeeld tijdens de eerste bijeenkomst.

Lees de ervaringen van een deelnemer aan deze workshop.

zomerRINO

Deze workshop is een van de workshops uit het zomerRINO aanbod.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend6,5 uren
behandeling 3 uren
diagnostiek 0,5 uren
overig 3 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend13 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend6,5 uren
behandeling 3 uren
diagnostiek 0,5 uren
overig 3 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend13 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. C.A.C.M. Rood (Ineke) - docenten - 1698056125

Ineke Rood is psychotherapeut en systeemtherapeut, erkend opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG.

Lees verder

Jan Olthof is sinds 1984 zelfstandig gevestigd psychotherapeut. Hij is door de NVRG erkend als supervisor en leertherapeut.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact