Ons onderwijs is voornamelijk online. Lees meer informatie.

Motiverende gespreksvoering voor supervisoren/docenten

een vijfdaagse didactieknascholing

1073.21.01
€ 1.025,-

inclusief lunch op lesdag 1, 2 en 4

.
5-daagse cursus, dag 1, 2 en 4 van 9.30 - 16.30 (incl. lunch) en dag 3 en 5 Supervisie ochtend van 9.30 - 13.00 uur (excl. lunch)

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Cliënten zijn soms ambivalent ten aanzien van het veranderen van hun gedrag en gewoontes. Ze zijn vaak zo vertrouwd met oud gedrag, dat de motivatie om te veranderen ontbreekt. Motiverende Gespreksvoering is een veel toegepaste methode om mensen voor te bereiden op verandering.

In deze cursus voor supervisoren VGCt krijg je een gedegen training in de theorie en praktische toepassing van motiverende gespreksvoering. En leer je hoe je in supervisie trajecten je eigen opleidelingen kunt leren motiverende gespreksvoering toe te passen.

motiverende gesprekvoering

Cliënten zijn ambivalent ten aanzien van het veranderen van hun gedrag en gewoontes en het loslaten van disfunctioneel gedrag, omdat ze vertrouwd zijn met oud gedrag. Vaak willen cliënten wel van hun problemen af, maar erkennen niet dat dit betekent dat zij zelf er veel moeite en energie in moeten steken (“Heeft u hier geen pil voor?”. En : “U bent de deskundige”).

Een paar voorbeelden
De cliënt met overgewicht houdt zich niet aan zijn dieet. Een chronisch alcoholverslaafde man dreigt uit zijn huis gezet te worden vanwege de overlast die hij geeft. Een psychotische cliënt weigert om anti-psychotica in te nemen. Een cliënt zou exposure-opdrachten uitvoeren, maar blijkt de eerstvolgende sessie niks gedaan te hebben.

Dit betekent dat hulpverleners een gesprekskader nodig hebben van waaruit ze de gesprekken voeren, een manier van gesprekken voeren die hen helpt om de motivatie voor gedragsverandering bij de cliënt te vergroten. In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gespreksvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn.

doelgroep

supervisoren VGCt

doelstelling

Na afloop van deze cursus voor supervisoren VGCt weten/kennen de deelnemers:
• de theorie en praktische toepassing van motiverende gesprekvoering;
• hoe motiverende gespreksvoering een plek te geven binnen de basiscursus CGT/CGW en/of supervisie;
• hoe motiverende gespreksvoering toe te passen bij de opleidelingen (die ook in een veranderingsproces zitten) van de basiscursus en/of supervisie VGCt.

inhoud

Tijdens de gehele cursus wordt de verbinding tussen motiverende gesprekvoering en het gedragstherapeutisch proces gelegd. Motiverende gesprekvoering geeft namelijk een uitstekend kader waarbinnen het gedragstherapeutisch proces vorm kan krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het proces van focussen en de link met de holistische theorie en/of de functieanalyse en betekenisanalyse. Maar ook de gidsende houding sluit naadloos aan bij de gedragstherapeutische werkrelatie. En vergeet niet hoe belangrijk motiveren is bij de uitvoer van de CGT technieken.

werkwijze

De cursus bestaat uit 25 contacturen. In het inleidende deel van 2 dagen (12 uur) maakt de cursist kennis met de theorie en praktijk van motiverende gesprekvoering. Het verdiepende deel bestaat uit één dag (6 uur) intrainen van motiverende gespreksvoering en 2 supervisiebijeenkomsten van 3,5 uur. Tijdens het verdiepende deel leert de cursist om motiverende gespreksvoering een plek te geven binnen de eigen basiscursus CGT/CGW en/of supervisie.

accreditatie

De cursus is voor 25 punten op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek geaccrediteerd. Een supervisor VGCt dient minimaal 10 punten nascholing op dit gebied per 5 jaar te behalen. De rest van de punten tellen ook mee voor de herregistratie. Kijk voor meer informatie op website VGCT

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend25
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratiein aanvraag25 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. T. Koetsier (Thera) - docenten - 694183897

Thera Koetsier is klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG, supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en werkzaam bij het Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen van de GGZ NHN.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact