Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Motiverende gespreksvoering voor supervisoren/docenten

een vijfdaagse didactieknascholing

1073.22.01
Data in 2022 nog nader te bepalen. Inschrijven is mogelijk onder voorbehoud data.
€ 1.025,-

inclusief lunch op lesdag 1 tot en met 3

.
5-daagse cursus, Offline (ftf) trainingsdagen van 9.30 - 16.30 , Supervisie ochtenden (via Zoom) van 9.30 - 13.00 uur (op Offline trainingsdagen inclusief lunch)

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Verandering van gedrag en gewoontes en het loslaten van disfunctioneel gedrag is voor cliënten geen gemakkelijke opdracht. Wanneer een cliënt zich aanmeldt bij een therapeut, wil hij/zij graag verlichting van klachten en/of problemen. Na het intakegesprek wordt vaak een classificerende diagnose gesteld om daarna vlot over te gaan tot een behandeling. De behandelaar heeft vanuit zijn professie immers al voor ogen welke aanpak zou passen bij de situatie van de cliënt. Ook is de druk op de zorg en het hebben van weinig tijd vaak aanleiding om snel te handelen. Hoe kan het dat vrij snel na de eerste behandelgesprekken de behandeling stroef verloopt?

motiverende gesprekvoering

De cliënt met overgewicht houdt zich niet aan zijn dieet. Een chronisch alcoholverslaafde man dreigt uit zijn huis gezet te worden vanwege de overlast die hij geeft. Een psychotische cliënt weigert om anti-psychotica in te nemen. Een cliënt zou exposure-opdrachten uitvoeren, maar blijkt de eerstvolgende sessie niks gedaan te hebben.
Stel je eens een manier van gespreksvoering voor waarmee je de cliënt helpt om gedragsverandering mogelijk te maken. Zonder voorop te lopen, te sturen of conclusies te trekken over de client en de behandeling. De cliënt is zelf aan zet in de behandeling. Samen met de cliënt heb je voor ogen welke focus gesteld wordt in de behandeling. De cliënt voelt zich verantwoordelijk voor het slagen van de gekozen behandeling.
In de cursus Motiverende gespreksvoering voor supervisoren leer je hoe je in gesprek met de cliënt samen overeenstemming bereikt ten aanzien van een behandeling. Je bevordert gezamenlijke besluitvorming en samen met de cliënt ben je verantwoordelijk voor het aanpassen en bijsturen van het therapieplan. Hierin is de cliënt de leidende factor. Vervolgens leer je opleidelingen om motiverende gespreksvoering toe te passen in hun behandelingen.

doelgroep

Supervisoren, werkbegeleiders en docenten VGCt en BIG opleidingen.

doelstelling

Na afloop van deze cursus voor supervisoren weten/kennen de deelnemers:

  • de theorie en praktische toepassing van motiverende gesprekvoering toe te passen bij hun eigen cliënten;
  • hoe motiverende gespreksvoering een plek te geven binnen de cursus, werkbegeleiding en/of supervisie;
  • hoe motiverende gespreksvoering toe te passen bij de opleidelingen (die ook in een veranderingsproces zitten).

inhoud

De theorie ten aanzien van motiverende gespreksvoering wordt in deze cursus direct gekoppeld aan de praktijk. Daarnaast wordt er veel geoefend met de verschillende non-directieve en directieve technieken. Tijdens de cursus wordt ook de verbinding tussen motiverende gesprekvoering en het gedragstherapeutisch proces gelegd. Motiverende gesprekvoering geeft namelijk een uitstekend kader waarbinnen het gedragstherapeutisch proces vorm kan krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het proces van focussen en de link met de holistische theorie en/of de functieanalyse en betekenisanalyse. Maar ook de gidsende houding sluit naadloos aan bij de gedragstherapeutische werkrelatie. En vergeet niet hoe belangrijk motiveren is bij de uitvoer van de CGT technieken.

werkwijze

De cursus bestaat uit 25 contacturen. In het inleidende deel van 2 dagen (12 uur) maakt de cursist kennis met de theorie en praktijk van motiverende gesprekvoering. Dit onderdeel wordt afgesloten met een supervisiebijeenkomst van 3,5 uur. Het verdiepende deel bestaat uit één dag (6 uur) trainen van motiverende gespreksvoering en 1 supervisiebijeenkomst van 3,5 uur. Tijdens het verdiepende deel leert de supervisor om motiverende gespreksvoering een plek te geven binnen de eigen cursus, werkbegeleiding en/of supervisie.

accreditatie

De cursus is erkend door de VGCt voor 25 punten op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek. Een supervisor VGCt dient minimaal 10 punten nascholing op dit gebied per 5 jaar te behalen. De rest van de punten tellen ook mee voor de herregistratie. Kijk voor meer informatie op de website van de VGCt

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend25
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratiein aanvraag25 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. T. Koetsier (Thera) - docenten - 768568660

Thera Koetsier is klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG, supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en werkzaam bij het Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen van de GGZ NHN.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact