Motiverende gespreksvoering voor supervisoren VGCt

een vijfdaagse didactieknascholing

1073.20.01
€ 1.025,-

inclusief lunch op lesdag 1 t/m 3.

.
5-daagse cursus, dag 1 t/m 3 van 9.30 - 16.30 , dag 4 en 5 van 9.30 - 13.00 uur (inclusief lunch op dag 1 t/m 3)

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In deze cursus voor supervisoren VGCt krijg je een gedegen training in de theorie en praktische toepassing van motiverende gesprekvoering. En leer je hoe je in supervisie trajecten je eigen opleidelingen kunt leren motiverende gespreksvoering toe te passen.

In veel opleidingen/cursussen ligt de nadruk bij het aanleren van technische therapievaardigheden. Echter, het puur toepassen van deze vaardigheden in een behandeling/therapie lukt eigenlijk alleen als de cliënt maximaal gemotiveerd is en doet wat de hulpverlener voorstelt. In de praktijk van alledag werkt dit meestal niet zo.

motiverende gesprekvoering

Cliënten zijn ambivalent ten aanzien van het veranderen van hun gedrag en gewoontes en het loslaten van disfunctioneel, omdat ze vertrouwd zijn met oud gedrag. Vaak willen cliënten wel van hun problemen af, maar erkennen niet dat dit betekent dat zij zelf er veel moeite en energie in moeten steken (“Heeft u hier geen pil voor?”. En : “U bent de deskundige”).

Een paar voorbeelden
De cliënt met overgewicht houdt zich niet aan zijn dieet. Een chronisch alcoholverslaafde man dreigt uit zijn huis gezet te worden vanwege de overlast die hij geeft. Een psychotische cliënt weigert om anti-psychotica in te nemen. Een cliënt zou exposure-opdrachten uitvoeren, maar blijkt de eerstvolgende sessie niks gedaan te hebben.

Dit betekent dat hulpverleners een gesprekskader nodig hebben van waaruit ze de gesprekken voeren, een manier van gesprekken voeren die hen helpt om de motivatie voor gedragsverandering bij de cliënt te vergroten. In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gespreksvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn.

zelf toepassen en kennis overdragen

In deze cursus voor supervisoren VGCt krijgen cursisten een gedegen training in de theorie en praktische toepassing van motiverende gesprekvoering. Daarna leren zij hoe zij hun eigen opleidelingen kunnen leren motiverende gespreksvoering toe te passen door motiverende gespreksvoering een plek te geven binnen de basiscursus CGT/CGW en/of supervisie. En aangezien onze opleidelingen tijdens hun opleiding ook in een veranderingsproces zitten leren de cursisten ook om motiverende gespreksvoering toe te passen tijdens de basiscursus en/of supervisie.

doelgroep

Supervisoren VGCt

inhoud

Tijdens de gehele cursus wordt de verbinding tussen motiverende gesprekvoering en het gedragstherapeutisch proces gelegd. Motiverende gesprekvoering geeft namelijk een uitstekend kader waarbinnen het gedragstherapeutisch proces vorm kan krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het proces van focussen en de link met de holistische theorie en/of de functieanalyse en betekenisanalyse. Maar ook de gidsende houding sluit naadloos aan bij de gedragstherapeutische werkrelatie. En vergeet niet hoe belangrijk motiveren is bij de uitvoer van de CGT technieken.

werkwijze

De cursus bestaat uit 25 contacturen. In het inleidende deel van 2 dagen (12 uur) maakt de cursist kennis met de theorie en praktijk van motiverende gesprekvoering. Het verdiepende deel bestaat uit één dag (6 uur) intrainen van motiverende gespreksvoering en 2 supervisiebijeenkomsten van 3,5 uur. Tijdens het verdiepende deel leert de cursist om motiverende gespreksvoering een plek te geven binnen de eigen basiscursus CGT/CGW en/of supervisie.

Accreditaties

Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend25 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. T. Koetsier (Thera) - docenten - 2045862843

Thera Koetsier is klinisch psycholoog/psychotherapeut BIG, supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en werkzaam bij het Centrum voor persoonlijkheidsstoornissen van de GGZ NHN.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden

    Contact