Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

begeleiden van voornemen naar doen

tweedaagse cursus
411.21.02
€ 525,-
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur, inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
08 Mrt 2022

Elke mens kent bij gedragsverandering een ambivalentie; motivatie en weerstand. Zo ook als je je voorneemt meer te gaan bewegen, of actiever te gaan leven (denk aan oud & nieuw). Motiverende Gespreksvoering oftewel Motivational Interviewing is behulpzaam om deze ambivalentie te bewerken en kan als volgt worden omschreven: Een manier van communiceren die je als hulpverlener gebruikt om de patiënt te ondersteunen bij het vinden van motivatie voor gedragsverandering. (Miller & Rollnick, 2002).

Naast dat we kijken hoe u uw gesprekstechnieken kunt verbeteren, besteden we ook aandacht aan hoe u een zo steunend mogelijke ontwikkelomgeving kunt organiseren voor uw patient. U maakt in deze cursus kennis met het gedachtegoed van ‘waardegericht’ ontwikkelen (uit de Acceptance Commitment Therapy) en het gebruik van ervaringsgerichte werkvormen. U ervaart ‘aan den lijve’ het effect van ervaringsgerichte werkvormen en krijgt de gelegenheid om op actieve wijze te oefenen en op zoek naar werkvormen die u in uw dagelijkse praktijk, voor uw patiënten groep kunt gebruiken.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het opleidingstraject POH-GGZ zitten van de RINO Amsterdam of werkzaam zijn als POH-GGZ. Tevens kunnen mensen die op het gebied van activering en leefstijlverandering werkzaam zijn in de praktijk van (G)GZ, welzijn en onderwijs als: vaktherapeut, personal trainer, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker, professioneel (woon-/zorg-/persoonlijk-/studie-)begeleider, coach, mentor of decaan in overleg meedoen met de cursus.

doelstelling

Aan het einde van deze cursus heeft u:

  • inzicht in het concept van Motivational Interviewing;
  • inzicht in hoe motivatie, zelfbeeld, lichaamsbeeld van invloed kunnen zijn op gedragsverandering;
  • ideeën over hoe u dit concept kunt gebruiken binnen uw eigen praktijk;
  • kennisgemaakt met werkwijzen en samenwerkingsmogelijkheden met andere (vak)therapieën en begeleidingspraktijken;
  • beroepsproduct 1 : een boomdiagram met ondersteunende vragen, voor de diverse fasen in het motiverende gesprek;
  • beroepsproduct 2: een leerverslag (en/of video) met beschreven groei (leerresultaat) en een persoonlijk plan van aanpak (POP) voor een prettige manier van door ontwikkelen na de cursus.

inhoud

In de cursus ‘Motiveren tot activeren’ zal een link gelegd worden met het gedachtegoed uit Act! (3e generatie gedragstheorie) en gewerkt worden aan: Overtuigen –versus – open vragen stellen, Reflectief luisteren, Ambivalentie vergroten, Verandertaal uitlokken, Omgaan met (neg) zelfbeeld, Oefenen met reageren en reflecteren op weerstand , Versterken eigen effectiviteit (bevestiging) ,Ordenend samenvatten, Uitlokken van verandering in gedrag.

werkwijze

Aan de hand van theorie en praktijkvragen wordt er in de cursus geoefend met ‘motiveren’. Er worden ‘op maat’ huiswerkopdrachten geformuleerd en ‘transfer’ oefeningen gedaan, om op ieders persoonlijke werkcontext, leerwensen en niveau van professionele ontwikkeling aan te sluiten.

vervolg Try to ACT

Wil je graag meer weten en leren over ACT dan is Try to ACT! een interessante vervolgcursus: Try to ACT! . Ook ACT! voor gevorderden kan je volgen na afloop van deze cursus: ACT! voor gevorderden.

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. A. Bogers (Anouk) - docenten - 1858812473

Anouk Bogers is als coach, supervisor en trainer gespecialiseerd in het begeleiden van professionals die werkzaam zijn in het hoger onderwijs (HBO en WO) en de gezondheidszorg

Lees verder

Carine den Boer is kaderhuisarts GGZ en zit in het bestuur van PsyHAG, de landelijke expertgroep van kaderhuisartsen GGZ.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact