Motiveren tot ACTiveren!

begeleiden van voornemen naar doen

tweedaagse cursus
411.19.02
€ 515,-
inclusief lunches.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Elke mens kent bij gedragsverandering een ambivalentie; motivatie en weerstand. Zo ook als je je voorneemt meer te gaan bewegen, of actiever te gaan leven (denk aan oud & nieuw). Motiverende Gespreksvoering oftewel Motivational Interviewing is behulpzaam om deze ambivalentie te bewerken en kan als volgt worden omschreven: Een manier van communiceren die je als hulpverlener gebruikt om de patiënt te ondersteunen bij het vinden van motivatie voor gedragsverandering. (Miller & Rollnick, 2002).

In deze cursus krijgt u de gelegenheid om op actieve wijze kennis te maken en te oefenen met motiverende gespreksvoering binnen begeleidings- en veranderingsprocessen in uw eigen vakgebied. In professionele praktijken waar een ervarings- of actiegericht aanbod gedaan wordt, lijken non-verbale technieken en methodes voorop te staan. Echter; zonder veranderbereidheid bij uw klant/cliënt zal dit een moeizaam proces zijn.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die op het gebied van activering en leefstijlverandering werkzaam zijn in de praktijk van (G)GZ, welzijn en onderwijs als: vaktherapeut, personal trainer, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker, POH-GGZ, professioneel (woon-/zorg-/persoonlijk-/studie-)begeleider, coach, mentor of decaan.

doelstelling

Aan het einde van deze cursus heeft u:

inzicht in het concept van Motivational Interviewing;
inzicht in hoe motivatie, zelfbeeld, lichaamsbeeld van invloed kunnen zijn op gedragsverandering;
ideeën over hoe u dit concept kunt gebruiken binnen uw eigen praktijk;
kennisgemaakt met werkwijzen en samenwerkingsmogelijkheden met andere (vak)therapieën en begeleidingspraktijken;
beroepsproduct 1 : een boomdiagram met ondersteunende vragen, voor de diverse fasen in het motiverende gesprek;
beroepsproduct 2: een leerverslag (en/of video) met beschreven groei (leerresultaat) en een persoonlijk plan van aanpak (POP) voor een prettige manier van door ontwikkelen na de cursus.

inhoud

In de cursus ‘Motiveren tot activeren’ zal een link gelegd worden met het gedachtegoed uit Act! (3e generatie gedragstheorie) en gewerkt worden aan: Overtuigen –versus – open vragen stellen, Reflectief luisteren, Ambivalentie vergroten, Verandertaal uitlokken, Omgaan met (neg) zelfbeeld, Oefenen met reageren en reflecteren op weerstand , Versterken eigen effectiviteit (bevestiging) ,Ordenend samenvatten, Uitlokken van verandering in gedrag.

werkwijze

Aan de hand van theorie en praktijkvragen wordt er in de cursus geoefend met ‘motiveren’. Er worden ‘op maat’ huiswerkopdrachten geformuleerd en ‘transfer’ oefeningen gedaan, om op ieders persoonlijke werkcontext, leerwensen en niveau van professionele ontwikkeling aan te sluiten.

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Registerpleintoegekend16 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend15 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. P.R.G. Fellinger (Pauline) - docenten - 416902235

Pauline Fellinger is ervaren PMT-er.

Lees verder
Mw. J.M. Verhoeven (Jeannette) - docenten - 872047624

De rode draad in de carrière van Jeannette Verhoeven is het begeleiden van mensen in ontwikkel- of professionaliseringsprocessen. Jeannette is begonnen als beeldend therapeute in de psychiatrie. Daar betrof het met name mensen, die om een of andere reden, niet gemakkelijk mee konden in de maatschappij.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact