Mindfulness en compassie in de klinische praktijk

als ondersteuning en verrijking van de behandeling

driedaagse cursus

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 884

Interesselijst

Deze cursus gaat over het versterken van de therapeutische relatie, versterken van de houding en het versterken van de presentie van de therapeut.  Er wordt aandacht besteed aan de affecttolerantie van de therapeut bij heftige emoties. We onderzoeken manieren waarop therapeuten reageren op heftige emoties bij anderen en oefenen in vaardigheden zoals aandacht, acceptatie, empathie, gelijkmoedigheid en compassie, zodat deze emoties ver- en gedragen kunnen worden door de therapeut en deze professioneel beschikbaar kan blijven voor de client. Kortom, mindfulness in de praktijk.
Ook zullen we aandacht besteden aan zogenaamd 'lastige'  cliënten, die door de aard van hun problematiek ons diep kunnen raken op allerlei manieren. Hoe ga je hiermee om en blijf  je stevig en aanwezig? Tenslotte besteden we aandacht aan het risico op burnout ofwel 'compassionfatigue'  bij therapeuten en hoe we dit kunnen voorkomen of genezen.  
We laten ons inspireren door onze eigen klinische praktijk, door theorie  en het onderzoek dat hierover is ontwikkeld (NB  het boek van Pollak c.s. "Mindfulness in de klinische praktijk"  is in 2015 uitgeroepen tot het boek van het jaar bij de VGCt!).

Enerzijds overstijgt mindfulness de categorische diagnostiek, omdat het zich richt op de onderliggende oorzaken van pijn en lijden, anderzijds kan het heel specifiek worden toegepast in diverse klinische gebieden.
In deze cursus leer je mindfulness in te zetten al naar gelang de unieke behoeften van de cliënt, uitgaande van jouw eigen stijl en competentie. Er wordt, naast het behandelen van literatuur, gewerkt met verschillende praktische oefeningen die je kan toepassen in je werk en in je dagelijks leven.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor professionals die hun therapeutische houding willen versterken en bereid zijn om hier niet alleen theoretisch, maar ook praktisch mee te werken. Professionals die willen onderzoeken hoe mindfulness te integreren in de behandeling, en die nieuwsgierig zijn naar de meerwaarde hiervan.
Elke GGZ-zorgprofessional die therapeutisch werkt is welkom: bijvoorbeeld psychologen, artsen, psychotherapeuten, SPV-ers, POH-GGZ, VS, orthopedagogen.

Inhoud

 • De therapeutische aanwezigheid in de therapeutische relatie;
 • Het lijden van de cliënt goed kunnen herkennen en adequaat benaderen;
 • Belang, en achtergrond van (zelf)compassie het hart erbij betrekken;
 • Lichaamsoriëntatie en lichaamssensitiviteit bij behandelaar en cliënt;
 • Doe-modus en Zijn-modus in de therapeutische houding;
 • Voorbij symptoomverlichting: waar gaat het nu uiteindelijk om?
 • Zelfsturing en eigen regie; de grenzen van behandeling.

Doelstelling 

Na afloop van deze cursus heb je geleerd mindfulness te integreren in je behandeling, theoretisch en praktisch. Deze vaardigheden helpen en  werken tweeledig: Enerzijds op de kwaliteit van de behandeling of begeleiding en anderzijds als een soort buffer tegen de emotionele belasting die het vak soms met zich meebrengt. 

Werkwijze

De cursus heeft een workshopachtig karakter. Presentaties van de docenten worden afgewisseld met oefeningen en literatuurbesprekingen.

Opbouw

Tussen de 2e en de 3e lesdag verzamelen de deelnemers eigen ervaringen in het toepassen van het geleerde in de klinische praktijk.

Toetsing

Elke deelnemer moet een deel van de literatuur voorbereiden en dit zo mogelijk verbinden met een eigen casus.  Bij een (te) grote groep gebeurt dit in subgroepen. De docenten delen reflectievragen uit over de literatuur die door de deelnemers worden beantwoord.

Literatuur

 • Enkele hoofdstukken uit Mindfulness in de klinische praktijk’ van S.Pollak, T Pedulla, R.D. Siegel. (2015). Uitg Nieuwezijds. (Boek is dus niet meer te krijgen, mogen we hoofstukken copieren, of inscannen??)
 • The Science of Presence’ by Parker, e.a. (2015)  in ‘Handbook of Mindfulness’, Brown, Creswell and Ryan.
 • Cultivating attention and compassion’ by Morgan, B., Morgan S. & Germer (2013)
 • The Wise Psychotherapist’  by Siegel, R.  In Wisdom and Compassion in Psychotherapy, Germer ,C.K. & Siegel, R.D. Blz 138-153.

Reviews

‘Deze mindfulnessdagen hebben een grote impact gehad op mezelf en mijn werkwijze. Mindfulness is voor mij de verbindingsbrug van de reguliere zorg naar de complementaire zorg en weer terug.’

Het voelt als een ommekeer, waarin ik de verbindingen tussen hoofd, hart, lichaam, en geest op legitieme wijze durf uit te spreken in mijn overleg met collega’s  en mijn contact met clienten. Het geeft handen en voeten aan wat ik al jaren voel maar niet goed wist te verwoorden in mijn reguliere werk in de GGZ.’

‘Ik kan clienten beter helpen zelfcompassie te ontwikkelen, maar ben ook milder voor mezelf geworden!’

‘Ik ben bezig met mezelf te ontwikkelen om cognitieve gedragstherapie en mindfulness te integreren. Ik voel me vrijer in de praktijk en hoef niet meteen een oplossing aan te bieden. Ik kan rustiger zijn bij het lijden van de client.’

De ‘mindful’houding van de docenten hebben mij geïnspireerd en zeer gestimuleerd actief bezig te zijn met Mindfulness met name in omgaan in de praktijk met clienten. De cursus heeft een groot effect in mijn werk, met name het aanwezig zijn met wat er is, vooral bij de client, maar ook vooral bij mij.Het is voor mij helder geworden dat dat van essentieel belang

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten