Middelengebruik en verslaving bij cliënten

signalering en eenvoudige interventies

eendaagse cursus
837.19.02
€ 210,-

inclusief lunch

.
eendaagse workshop van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
16 Mrt 2020

Iedereen krijgt in zijn of haar praktijk te maken met problematisch middelengebruik of verslaving. Vanwege een nog steeds heersend stigma en gevoelens van schaamte rond dit onderwerp is de kans groot dat dit niet direct vanuit de cliënt gerapporteerd wordt.

vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken

Een gebrek aan kennis over middelen en de behandelmogelijkheden kan zorgen voor aarzeling bij de professional, om het onderwerp bespreekbaar te maken. Door het gebrek aan kennis gaat een mogelijk nuttige toevoeging aan elk behandelaanbod verloren.

Door vroegtijdig middelengebruik te signaleren en bespreekbaar te maken kan voorkomen worden dat de behandeling stagneert. Ook kan de functie van het misbruik van middelen uitstekend worden gebruikt om hypotheses te formuleren over onderliggen klachtenpatronen die behandeling behoeven.

doelgroep en doelstelling

Psychologen, maatschappelijk werkenden, POH-GGZ en andere hulpverleners.

Na afloop van deze workshop is de deelnemer bekend met de effecten van verschillende middelen en hun relatie tot andere klachten. Verder heeft men kennis over signalering, eenvoudige interventies en integratie van aanpak middelen in de lopende behandeling.

inhoud

De workshop zal zich richten op de volgende onderwerpen met een nadruk op praktische toepasbaarheid  en aansluitend op inbreng van de deelnemers:

  • kennis van de effecten middelen en hun relatie tot andere klachten;
  • signalering en het bespreekbaar maken van middelengebruik;
  • eenvoudige interventies om mensen zelf aan de slag te laten gaan;
  • aanpak van middelen invoegen in lopende behandeling;
  • aanbod zelfhulp en professionele hulp;
  • knelpunten en risico’s.

werkwijze

De cursus zal als rode draad bovenstaande onderdelen bevatten. De nadruk zal hierbij liggen op toepassingen in de dagelijkse praktijk, waarbij de vragen en voorbeelden van de deelnemers leidend zullen zijn voor de inhoudelijke verdieping per onderwerp.

De inbreng van casuïstiek wordt verwacht en gewaardeerd.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend6 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Niels Bregman is GZ psycholoog en is werkzaam in de verslavingszorg

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact