Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Mentaliseren in gezinnen en systemen

Mentalisation Based Family Therapy (MBT-F)

driedaagse cursus
599.20.02
Inschrijven als belangstellende is mogelijk onder voorbehoud van data. Deze inschrijving biedt geen garantie voor deelname!
€ 795,-

Inclusief lunches

.
3 dagen van 9.45 - 16.45 uur
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

De term 'mentaliseren' verwijst naar het vermogen van mensen om zichzelf en anderen te kunnen begrijpen door innerlijke gedachten, gevoelens en verlangens, kortom via de mentale ervaringswereld. Mentalisation Based Family Therapy (MBT-F) is een kortdurende behandelvorm voor kinderen/jeugdigen en hun families, gebaseerd op mentaliseren bevorderende therapie (MBT).

Doel van de behandeling is het vergroten van het mentaliserend vermogen: het vergroten van het onderlinge begrip voor de andere gezinsleden of de partner.
Na afloop van deze cursus kan men MBT-F technieken toepassen in de praktijk. In deze intensieve cursus wordt mede ervaringsgericht gewerkt.

toelichting

MBT-F helpt cliënten in systeemtherapie elkaars innerlijke belevingen, en de invloed daarvan op gevoelens en gedrag, te begrijpen. Juist het ruimte geven aan het bestaan van meerdere perspectieven, in combinatie met het bewust worden van verschillen in eigen en andermans belevingen stimuleren de interesse in elkaar en geven betekenis aan vaak als zeer zinloos of kwetsend ervaren gedrag in de interactie. Het vergroten van duidelijkheid in de communicatie binnen een gezin verstevigt het gehechtheidsysteem, vergroot de eigen kracht en bevordert een gevoel van geborgenheid. MBT-F is gericht op het op gang brengen van het mentaliserend vermogen van een systeem. Het is dus geen oplossingsgerichte behandeling maar een procesgerichte manier van werken.

**Vanwege het Coronavirus zal deze cursus deels bestaan uit virtuele lessen""

doelgroep

Systeemtherapeuten, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, (gezondheidszorg)psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en ouderbegeleiders.

doelstelling

Na afloop van de cursus is men in staat om MBT-F te hanteren in gezins- en/of echtpaargesprekken. Men kan MBT-F technieken toepassen in de praktijk.

inhoud

  • MBT-F technieken en interventies;
  • gehechtheidstheorie en het werken in systemen;
  • mentaliseren in systemen: het genereren en naast elkaar kunnen verdragen van meerdere perspectieven. In gesprek komen met andere gezinsleden, met de partner en kennis maken met verschillende belevingswerelden;
  • ontwikkeling van mentaliseren: hoe ontstaat mentaliseren, en hoe kan het alsnog op gang gebracht worden;
  • assessment van mentaliseren: hoe wordt mentaliseren herkend, wat is mentaliseren, wat is het niet. Welk niveau van mentaliseren hebben de diverse leden van een systeem, waar wordt wel/niet gementaliseerd;
  • nadere verkenning van de doelgroep van MBT-F, kenmerken van manieren van relatievorming, invloeden op de MBT-F therapeut nagaan en bewerkbaar maken;
  • verschillende mentaliserende interventies;
  • MBT-F protocol, behandeltechnieken en fasering.

werkwijze

Er wordt gewerkt met MBT-F technieken en interventies, door middel van oefeningen in subgroepen en rollenspelen, DVD's (van eigen casuïstiek) en literatuur.

let op

Gezien de werkwijze tijdens deze cursus moet u alle dagen aanwezig zijn om het certificaat te kunnen halen.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend27 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend12 punten
K&J - NIPtoegekend18 uren
behandeling 15 uren
diagnostiek 3 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend18 uren
KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend12 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend15 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - herregistratietoegekend21 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend18 uren
diagnostiek 3 uren
behandeling 15 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend18 uren
Register Vaktherapietoegekend24 punten
Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)toegekend5 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Yvonne Noij is werkzaam als psychotherapeut en systeemtherapeut.

Lees verder
Mw. drs. C. ten Kate (Coriene) - docenten - 211829321

Coriene ten Kate is klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact