Mentaliseren in behandelrelaties

werkrelatie, gevoelsbeleving en gedragsverandering

driedaagse cursus
493.20.02
Inschrijven is vrijblijvend onder voorbehoud data. Cursusdata volgen!
€ 815,-

Inclusief lunch

.
3 dagen van 9:30 - 16:30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Mentalisatiebevorderende interventies zijn effectief gebleken in de behandeling van complexe persoonlijkheids- en hechtingsproblematiek. Mentaliseren vormt een uitstekende basis voor het aangaan van ingewikkelde behandelrelaties of het nu gaat om ambulante, individuele, groeps- of systeemtherapie.

Deze cursus biedt een introductie van mentaliseren en hoe dit bij kan dragen aan een goede behandel- en werkrelatie, een andere gevoelsbeleving en gedragsverandering. In deze intensieve cursus wordt mede ervaringsgericht gewerkt. De cursus heeft als uitgangspunt het Mentalisation Based Treatment (MBT) model van Fonagy, Bateman en Target.

toelichting

In deze cursus komt aan bod wat mentaliseren inhoudt en hoe mentalisatie bij kan dragen aan het opbouwen van een goede werkrelatie, een andere gevoelsbeleving en gedragsverandering. De cursus neemt als uitgangspunt het Mentalisation Based Treatment - MBT - model van Fonagy, Bateman en Target.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en (huis)artsen.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers bekend met het theoretisch kader waarop mentalisatie bevorderende therapie gebaseerd is en kunnen ze mentalisatiebevorderende interventies vanuit het Londense model (P. Fonagy, A. Bateman & M. Target) herkennen en toepassen.

inhoud

  • het theoretisch kader waarop de mentalisatie bevorderende therapie gebaseerd is;
  • mentaliseren in de behandelrelatie;
  • mentalisatiebevorderende interventies vanuit het Londense model (P. Fonagy, A. Bateman & M. Target) herkennen en toepassen;
  • het SMART model van Target & Fonagy, dat gericht is op de behandeling van systemen.

aan te schaffen literatuur

J.G.Allen, P.Fonagy, A.W.Bateman (2008) Mentaliseren in de klinische praktijk. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwerzijds. ISBN 9789057122774

let op

Gezien de werkwijze tijdens deze cursus moet u alle dagen aanwezig zijn om het certificaat te kunnen halen.

nota bene

Wilt u met uw hele team gezamenlijk deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan ook op uw verzoek 'in-company' gegeven worden. Meer informatie vindt u hier of vraag gelijk een offerte aan.

Contact