Medisch onvoldoende verklaarde pijn

wat zit er nu eigenlijk tussen de oren?

eendaagse cursus
063.20.01
€ 275,-

Inclusief het boek Pijn & het Brein, artikelen en lunch

.
Een dag van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
14 Nov 2019
18 Jun 2020

Cliënten met medisch onvoldoende verklaarde pijn stuiten op veel onbegrip uit hun omgeving. Artsen en psychologen maken deel uit van die omgeving; ze zitten vaak met hun handen in het haar bij deze omvangrijke cliëntencategorie. Door middel van deze workshop tracht ik het onbegrepene begrijpelijker te maken.

Veel hulpverleners werken nog volgens het oude, diepgewortelde verklaringsmodel dat medisch onverklaarde pijn min of meer gelijkstelt aan ingebeelde pijn. Medisch onverklaarde pijn blijkt inderdaad tussen de oren te zitten, maar dan in de zin dat het brein en het centrale zenuwstelsel – de zogenaamde pijnmatrix – ontregeld zijn geraakt. Artsen en psychologen kunnen een sleutelrol vervullen in het draaglijker en minder ‘invaliderend’ maken van pijnsyndromen op het grensvlak van psyche en soma, die namen hebben gekregen als fibromyalgie, gegeneraliseerde pijn, wijdverspreide pijn en aspecifieke lage rugpijn.

doelgroep

Gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, POH’s GGZ, haptotherapeuten, maatschappelijk werkenden, overige hulpverleners die beroepsmatig te maken hebben met cliënten die medisch onvoldoende verklaarde pijn presenteren.

doelstelling

Na afloop van deze cursus beschikken de deelnemers over:

 • kennis van prevalentie en veelvoorkomende comorbiditeiten
 • kennis van verschillende verklaringsmodellen
 • kennis van behandelmogelijkheden en behandelmodellen
 • in de praktijk verder uit te diepen vaardigheden voor behandeling van cliënten met medisch onverklaarde pijn

inhoud

 • wat is pijn en wat is a-specifieke pijn;
 • factoren die chroniciteit bevorderen;
 • verband tussen psychische factoren en pijn;
 • behandelopties: somatisch, cognitief gedragsmatig, psychologisch;
 • indelingen pijnsyndromen: somatisch of functioneel;
 • behandelprincipes.
 • pijn en overbelasting/uitputting;
 • pijn en onderbelasting/bewegingsangst;
 • pijn en depressie;
 • pijn en arbeidsreïntegratie.

werkwijze

Het lezen van hoofdstuk 1 t/m 6 van genoemde literatuur als voorbereiding op de workshop. Theorie (samenvatting en verdieping) d.m.v. powerpointpresentatie en gebruik van flip-over, geïllustreerd door videomateriaal. Rollenspel / oefenen in tweetallen, casuïstiek, groepsbespreking

boek

Pijn & het brein (dit boek is inbegrepen bij de cursuskosten), Auteurs Annemarieke Fleming en Joke Vollebregt. Uitgever Prometheus / Bert Bakker 2016, Druk 1, 2 of 3 (ongewijzigd), Omvang 186 bladzijden, ISBN139789035144279.

Op de digitale leeromgeving MijnRINO treft u daarnaast verdiepende up to date literatuur aan over relevante verklarings- en behandelmodellen.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend6 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend9 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend65 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten
Register Vaktherapietoegekend8 punten
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH)toegekend16 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. A.M. Fleming MA post MSc (Annemarieke) - docenten - 1514799461

Annemarieke Fleming is Gezondheidszorgpsycholoog BIG en werkzaam in het Cluster Pijn & gedrag van Reade.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact