Medisch onvoldoende verklaarde pijn

wat zit er nu eigenlijk tussen de oren?

eendaagse cursus
063.19.01
€ 275,-
Inclusief het boek Pijn & het Brein, artikelen en lunch.
Een dag van 9.30 - 16.30 uur
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
20 Jun 2019

Cliënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) stuiten op veel onbegrip uit hun omgeving. Artsen en psychologen maken deel uit van die omgeving. Ze zitten vaak met hun handen in het haar bij deze omvangrijke cliëntencategorie. Door middel van deze workshop tracht ik het onbegrepene begrijpelijker te maken. Veel hulpverleners werken nog volgens het oude, diepgewortelde verklaringsmodel dat medisch onverklaarde pijn min of meer gelijkstelt aan ingebeelde pijn. Medisch onverklaarde pijn blijkt inderdaad tussen de oren te zitten, maar dan in de zin dat het brein en het centrale zenuwstelsel – de zogenaamde pijnmatrix – ontregeld zijn geraakt. Artsen en psychologen kunnen een sleutelrol vervullen in het draaglijker en minder ‘invaliderend’ maken van pijnsyndromen op het grensvlak van psyche en soma, die namen hebben gekregen als fibromyalgie, gegeneraliseerde pijn, wijdverspreide pijn en aspecifieke lage rugpijn.

doelgroep

Gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, POH’s GGZ, haptotherapeuten, maatschappelijk werkenden, overige hulpverleners die beroepsmatig te maken hebben met cliënten die medisch onvoldoende verklaarde pijn presenteren.

doelstelling

Na afloop van deze cursus beschikken de deelnemers over:

kennis van prevalentie en veelvoorkomende comorbiditeiten
kennis van verschillende verklaringsmodellen
kennis van behandelmogelijkheden en behandelmodellen
in de praktijk verder uit te diepen vaardigheden voor behandeling van cliënten met medisch onverklaarde pijn

inhoud

prevalentie van chronische pijn
comorbiditeiten (psychopathologie; andere SOLK)
correlatie pijn en trauma/misbruik
verschil tussen acute en chronische pijn
de pijnmatrix: de rol van het brein en centrale zenuwstelsel
het stress-respons model
educatie m.b.v. metaforen over de neurobiologie van pijn
het nieuwe gevolgenmodel (indicatiestelling)
overbelasting & onderbelasting
(lichaams)mentalisatie; ‘stoppen en stilstaan’
cognitive shift / CGT
bruikbaarheid van ACT en mindfulness
therapeutische factoren

werkwijze

Het lezen van hoofdstuk 1 t/m 6 van genoemde literatuur als voorbereiding op de workshop. Theorie (samenvatting en verdieping) d.m.v. powerpointpresentatie en gebruik van flip-over, geïllustreerd door videomateriaal. Rollenspel / oefenen in tweetallen, casuïstiek, groepsbespreking

boek

Pijn & het brein (dit boek is inbegrepen bij de cursuskosten), Auteurs Annemarieke Fleming en Joke Vollebregt. Uitgever Prometheus / Bert Bakker 2016, Druk 1, 2 of 3 (ongewijzigd), Omvang 186 bladzijden, ISBN139789035144279.

Op de digitale leeromgeving MijnRINO treft u daarnaast verdiepende up to date literatuur aan over relevante verklarings- en behandelmodellen.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend6 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend9 uren
diagnostiek 4,5 uren
behandeling 4,5 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend5 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten
Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)toegekend8 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. A.M. Fleming MA post MSc (Annemarieke) - docenten - 1173356813

Annemarieke Fleming is Gezondheidszorgpsycholoog BIG en werkzaam in het Cluster Pijn & gedrag van Reade.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact