Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy

masterclass door Patricia Coughlin

tweedaagse masterclass
056.18.01
€ 595,-
inclusief lunch.
tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch
11 plaatsen beschikbaar.

Kortdurend psychodynamisch werken (KDP) is een gestructureerde en efficiënte manier van werken binnen het psychodynamische referentie kader, maar wel met gebruikmaking van directieve en cognitief-gedragstherapeutische technieken.
Op het psychotherapeutisch spectrum bevindt KDP zich in het midden, tussen enerzijds de cognitieve gedragstherapie en anderzijds de psychoanalytische werkvormen.

Binnen de KDP is er aandacht voor emoties en voor de interne conflicten van de cliënt, in de vorm van ‘confrontaties’, gedurende de therapiesessie, met de moeilijk toegankelijke emoties en de daarbij gehanteerde afweermechanismen. De angst wordt voortdurend gemonitord en geoptimaliseerd, wat resulteert in een vorm van moment-to-moment diagnostiek.
Deze betrekkelijk nieuwe techniek baseert zich op concrete gedragsobservaties tijdens de therapie en zoekt naar de achterliggende emoties. Het gaat dan vooral om het voelbaar maken van die emoties. Daarbij wordt er niet gewacht tot de emoties zich vanzelf tonen, maar wordt er actief en directief gewerkt naar een grotere toegankelijkheid ervan.

Het resultaat is dat een conflict dat de patiënt met zichzelf heeft toegankelijk en oplosbaar wordt en dat hierdoor klachten en symptomen verdwijnen. Recidive is betrekkelijk laag en veel patiënten rapporteren ook lang na afsluiting van de behandeling nog een toenemend welbevinden.
De therapie stelt de patiënt in staat om de gezonde ontwikkeling zelf voort te zetten.

doelgroep

GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters

doelstelling

Na afloop hebben de deelnemers ervaren hoe zij de effectiviteit van hun psychotherapeutische behandelingen kunnen vergroten en het resultaat kunnen verbeteren.

program

Latest research findings on best practice that helps maximize effectiveness and outcome;
Data on the person of the therapist and specific factors;
Inquiry, assessment and case conceptualisation;
Anxiety: assessment and regulation;
Defense and resistance;
Feelings: Facilitating the experience of emotion;
The therapeutic alliance: conscious and unconscious;
Intimacy with self and other: facilitating profound moments of meeting;
Working through toward integration, consolidation and coherence;
Tailoring to the needs and capacities of each client.

aan te schaffen literatuur

Patricia Coughlin, Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy, 2016 Routledge

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogin aanvraag
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag
Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. P. Coughlin (Patricia ) - docenten - 717849292

Patricia Coughlin is geregistreerd klinisch psycholoog met meer dan 30 jaar klinische ervaring.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact