Management en opdrachtnemerschap in tijden van transitie

succesvolle transities zijn bepalend voor levensgeluk

eendaagse zomerRINO workshop
839.17.01
€ 195,-
Inclusief lunch.
6 plaatsen beschikbaar.

Transitie is iets anders dan verandering. Toch worden deze begrippen vaak door elkaar gebruikt. Transitie is het psychologische proces waarin individuen, groepen, teams en organisaties zich aanpassen aan verandering. Transities ervaar je door het hele leven heen en kunnen heel persoonlijk zijn, bij voorbeeld op het terrein van relaties, verhuizen, geboorte van kinderen, verlies, maar ook successen. Teams en organisaties hebben zich te verhouden tot fusies, strategische ontwikkelingen, nieuwe samenwerkingsverbanden en de door de overheid geïnitieerde omwentelingen, zoals bij voorbeeld de transitie Jeugdzorg.
Wil een verandering slagen dan zal de transitie succesvol moeten zijn.
Tijdens de transitie komt de denkkracht van individuen en organisaties onder druk te staan. Hoe kun je als leidinggevende of coach het proces goed blijven begeleiden met behoud van eigen mentalisatiekracht.

doelgroep

Leidinggevenden in zorginstellingen, coaches en consultants. Iedereen die direct of indirect te maken heeft met het nemen van beslissingen in tijden van transitie.

doel

De deelnemers vergroten kun kennis over transitieprocessen en de fasen daarin.
Ze leren tools te ontwikkelen om in de verschillende fasen op te treden.
Zij zijn zich ervan bewust hoe het mentaliserend vermogen tijdens transitieprocessen op de proef wordt gesteld.
Zij realiseren zich het belang van het ‘collectieve’ brein, het feit dat je elkaar nodig hebt.

De deelnemers gaan naar huis met een andere kijk op veranderingsprocessen, gevoel voor ‘kompas’ en een vernieuwd repertoire.

inhoud en werkwijze

Casuïstiek van de deelnemers wordt gebruikt om de verschillende transitiefasen te herkennen en te benoemen én om passend handelingsrepertoire te ontwikkelen.

aan te schaffen en van te voren te bestuderen literatuur

Managing Transitions, William Brdiges. ISBN Engelse versie: 1-85788-112-5. ISBN Nederlandse versie: 90-5871-355-5

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

drs. Rita de Caluwe is klinisch psycholoog, psychotherapeut en groepstherapeut. Zij is werkzaam als therapeut, coach en consultant in eigen praktijk.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact