Lichaamsgerichte psychotherapie, Module 1

module 1: de basis, volgens Pesso-Boyden (PBSP)

3 vrijdagen en 3 aansluitende zaterdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Startdata
- (gestart)
1119.23.02
€ 1.495,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 26 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Zaterdag 27 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 23 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Zaterdag 24 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 01 september 2023 van 09:30 tot 16:30
Zaterdag 02 september 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 36 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie toegekend 40 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden toegekend 36 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In veel psychotherapeutische stromingen zijn lichaamsgerichte interventies en het gebruik van experiëntiële en externaliserende technieken onderdeel geworden van het behandelingsrepertoire. Gesteund door de ontwikkelingen op het gebied van de neurobiologie en psychotrauma krijgt de lijfelijke ervaring steeds meer een vanzelfsprekende plaats in de psychotherapeutische behandeling.

De Pesso-therapie heeft zich in eerste instantie vanuit de dans in 60 jaar ontwikkeld tot een vorm van psychotherapie, waarin de lichamelijke ervaring, veilige lichamelijke interactie, en betekenisgeving geïntegreerd zijn. Een vorm van psychotherapie, die gebaseerd is op een bio-, psycho-, sociaal ontwikkelingsmodel met eigen concepten en interventies, zoals ‘Microtracking’ en ‘Holes in Roles’.

Het werken vanuit het lichaam (bottom-up) is de basis van de Pesso-therapie. De grondleggers, Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso, ontwikkelden vanuit hun achtergrond in de dans en choreografie een lichaamsgerichte groepstherapie die ze de Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) noemden. De theoretische onderbouwing volgde hun ervaring, waardoor de Pesso’s een heel eigen zienswijze en theorie geformuleerd hebben, die nog steeds in ontwikkeling is.

Pesso-therapie kent inmiddels vele toepassingen. Zowel binnen vrijgevestigde praktijken als binnen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt Pesso-therapie aangeboden, in de vorm van half open therapie-groepen, thematische behandelmodules, oefengroepen of in individuele of systeemtherapie.

Pesso-therapie is geschikt bij alle indicaties voor inzichtgevende psychotherapie, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur hebben boven een meer cognitieve benadering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.

Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.

voor wie is de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie bedoeld?

De opleiding lichaamsgerichte psychotherapie is geschikt voor hulpverleners die hun therapeutische vaardigheden willen uitbreiden naar werken met en vanuit het lichaam: psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en andere hulpverleners.

doelstelling

In deze eerste module van de lichaamsgerichte psychotherapie opleiding ligt het accent op een tiental lichaamsgerichte oefeningen. De deelnemers gaan deze in eerste instantie in de opleidingsgroep zelf ervaren en oefenen. Zij leren aan den lijve lichaamssignalen herkennen en de kracht van interactie in contact met rolfiguren kennen. Vervolgens wordt de vertaalslag naar de individuele therapie gemaakt. Ook wordt microtracking als interventie geïntroduceerd. Deze interventie die gericht is op het waarnemen en verwoorden van voorbewuste emoties, is direct toepasbaar in iedere therapie-situatie. Verder worden theorie en literatuur besproken en wordt aangesloten bij neurobiologische kennis zoals de polyvagaal-theorie en de hechtingstheorie.

inhoud module 1: Werken vanuit het lichaam in psychotherapie

Deze module bestaat uit 3 keer 2 dagen. Tijdens module 1 van de lichaamsgerichte psychotherapie opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een veilig therapeutische klimaat (possibility sphere);
 • Energie-actie-interactie-betekenis (internalisatie);
 • contact or contract; accommodatie(vorm-pasvorm);
 • 5 ontwikkelingstaken;
 • basisbehoeften (plek, steun, bescherming, grenzen, voeding);
 • omgaan met polariteiten;
 • eigen regie;
 • ontwikkeling (lichaams)bewustzijn en valideren uniciteit;
 • werken met nauwgezet volgen affect en context (microtracking);
 • mimiek, lichaamsbeeld en stemmen(geluid).

opleidingstraject PESSO-therapeut

De 3 modules van de lichaamsgerichte psychotherapie opleiding vormen samen het volledige opleidingstraject tot Pesso-therapeut. Module 1 is ook afzonderlijk te volgen.

Module 1 van de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie gaat in op de basis volgens Pesso-Boyden (PBSP). Deze eerste module is zeer geschikt voor hulpverleners die hun arsenaal willen uitbreiden met lichaamsgerichte interventies.  U leert interventies en oefeningen, die u kunt gaan toepassen in oefengroepen dan wel kunt integreren in uw behandelrepertoire.

module 2 en 3

Module 2 (4x2 dagen) gaat in op de theorie en de toepassing ervan in de psychotherapeutische situatie, wat in pessotherapie een ‘structure’ wordt genoemd. In module 3 (3x2 dagen)worden de mogelijkheden van PBSP bij diverse problematiek behandeld. Tijdens module 3 maakt u een begin met het leiden van Pesso therapiestructures onder supervisie.

Het succesvol afgerond hebben van drie modules, 5 eigen leerstructures en 35 uren supervisie geeft toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor Pesso-psychotherapie.

aan te schaffen literatuur

 • Aan den Lijve, lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso. Marietta van Attekum, 4e druk (2009) Pearson ISBN 978 90 265 7 8
 • Working with traumatic memories to heal adults with unresolved childhood trauma. Neuroscience, attachment theory and Pesso Boyden System Psychomotor Psychotherapy. Petra Winette and Jonathan Baylin. Jessica Kingsly Publishers ISBN 978 1 84905 7 24 0