Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Lichaamsgerichte psychotherapie

module 2: de therapie, volgens Pesso-Boyden (PBSP)

module 2: de therapie (8 dagen)
1120.22.01
Gaat plaatsvinden in 2022, de exacte data volgen nog.
€ 1.910,-

Inclusief (online) aanvullende literatuur, exclusief boeken en lunch.

.
4 vrijdagen en 4 aansluitende zaterdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

In veel psycho-therapeutische stromingen zijn lichaamsgerichte interventies en het gebruik van experientiele en externaliserende technieken meer onderdeel geworden van het behandelingsrepertoire.
De ontwikkelingen in de neurobiologie en de kennis over psychotrauma wijzen aan dat behandeling en heling een plaats dienen te krijgen op het niveau van de lijfelijke ervaring.
Zo is bijvoorbeeld het gebruik van “ideale ouders” en rescripting of de tweestoelen techniek een veel toegepaste interventie, bijvoorbeeld in Schematherapie.
De Pesso-therapie, nu zo’n 50 jaar in ontwikkeling, is de behandelingsvorm die een complete lichaamsgerichte benadering biedt, gebaseerd op een eigen ontwikkelingsmodel en eigen concepten en interventies, zoals ‘Microtracking’ en ‘Holes in Roles’.

Het werken vanuit het lichaam (bottom-up) is de basis van de Pesso-therapie. Deze stroming ontstond in de jaren ‘60 in de Verenigde Staten. De grondleggers, Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso, ontwikkelden vanuit hun achtergrond in de dans en choreografie een lichaamsgerichte groepstherapie die ze de Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) noemden. De theoretische onderbouwing volgde hun ervaring, waardoor de Pesso’s een heel eigen zienswijze en theorie geformuleerd hebben, die nog steeds in ontwikkeling is.

Zo kent Pesso-therapie inmiddels vele toepassingen. Zowel binnen vrijgevestigde praktijken als binnen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt Pesso-therapie aangeboden, in de vorm van half open structuregroepen, thematische behandelmodules, oefengroepen of in individuele of systeemtherapie.

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties voor inzichtgevende psychotherapie, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur hebben boven een meer cognitieve benadering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.

Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.

doelgroep

Hulpverleners die psychotherapeutisch willen werken met en vanuit het lichaam, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en andere hulpverleners. Zij hebben bij voorkeur module 1 gevolgd, al een keer het eerste jaar Pesso hebben gedaan of mensen die anderszins al voldoende geschoold zijn in lichaamswerk. Dit zal bekeken worden na een voorgesprek met de trainers.

doelstelling

Tijdens deze module ervaren en leren de deelnemers werken met microtracking (getuigefiguur en stemmen) en andere externalisaties. De opbouw van een structure (lichaamsgerichte therapie sessie) individueel en in een groep komt ook aan bod.

inhoud module 2: de therapie

  • Werken naar nieuwe -symbolische/lijfelijke- herinneringen in therapie, werken met externalisaties
  • omkeringen (reversals, antidote) ideaalfiguren;
  • externaliserende techieken:
  • representaties (placeholders, principals, fragmentfiguren):
  • de structuur van een complete lichaamsgerichte therapiesessie met toewerken naar een nieuwe symbolische ervaring vanuit de geschiedenis in het actuele lichaamsbeeld

Deze module bestaat uit 8 dagen: 4 X 2

opleidingstraject PESSO-therapeut

De 3 modules lichaamsgerichte psychotherapie vormen samen het volledige opleidingstraject tot Pesso-therapeut maar zijn ook afzonderlijk te volgen.
Zo is de eerste module zeer geschikt voor hulpverleners die hun arsenaal willen uitbreiden met lichaamsgerichte interventies.

Het succesvol afgerond hebben van drie modules, 5 eigen leerstructures en 35 uren supervisie geeft toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor Pesso-psychotherapie.

module 1 en 3

Lichaamsgerichte psychotherapie: module 1
Lichaamsgerichte psychotherapie: module 3

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. A.A.D. van Buuren (Arnoud) - docenten - 1541215393

Arnoud van Buuren is arts en psychotherapeut.

Lees verder

Liesbeth de Boer is psycholoog-psychotherapeut.

Lees verder

Monique Cuppen, klinisch psycholoog-psychotherapeut is trainer, supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Pesso-therapie.

Lees verder

Marietta van Attekum is GZ-psycholoog en gecertificeerd Pesso-psychotherapeut en supervisor en trainer i.o.

Lees verder

Lot Julien is GZ-psycholoog en psychotherapeut en Pessopsychotherapeut, supervisor en trainer i.o.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact