Lichaamsgerichte psychotherapie

module 1: de basis, volgens Pesso-Boyden (PBSP)

Startdata
- (vol)
1119.23.01
€ 1285.00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 20 januari 2023 om 09:30
Zaterdag 21 januari 2023 om 09:30
Vrijdag 17 februari 2023 om 09:30
Zaterdag 18 februari 2023 om 09:30
Vrijdag 24 maart 2023 om 09:30
Zaterdag 25 maart 2023 om 09:30
Accreditaties
BIG KP - Klinisch psycholoog toegekend 36 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 0 ?
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In veel psycho-therapeutische stromingen zijn lichaamsgerichte interventies en het gebruik van experiëntiële en externaliserende technieken meer onderdeel geworden van het behandelingsrepertoire. De ontwikkelingen in de neurobiologie en de kennis over psychotrauma wijzen aan dat behandeling en heling een plaats dienen te krijgen op het niveau van de lijfelijke ervaring. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van “ideale ouders” en rescripting of de tweestoelen techniek een veel toegepaste interventie, bijvoorbeeld in Schematherapie. De Pesso-therapie, nu zo’n 50 jaar in ontwikkeling, is de behandelingsvorm die een complete lichaamsgerichte benadering biedt, gebaseerd op een eigen ontwikkelingsmodel en eigen concepten en interventies, zoals ‘Microtracking’ en ‘Holes in Roles’. De Pesso-therapie staat centraal in deze (energetisch) lichaamsgerichte psychotherapie opleiding van RINO amsterdam. 

Het werken vanuit het lichaam (bottom-up) is de basis van de Pesso-therapie. Deze stroming ontstond in de jaren ‘60 in de Verenigde Staten. De grondleggers, Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso, ontwikkelden vanuit hun achtergrond in de dans en choreografie een lichaamsgerichte groepstherapie die ze de Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) noemden. De theoretische onderbouwing volgde hun ervaring, waardoor de Pesso’s een heel eigen zienswijze en theorie geformuleerd hebben, die nog steeds in ontwikkeling is.

Zo kent Pesso-therapie inmiddels vele toepassingen. Zowel binnen vrijgevestigde praktijken als binnen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt Pesso-therapie aangeboden, in de vorm van half open structuregroepen, thematische behandelmodules, oefengroepen of in individuele of systeemtherapie. Deze verschillende toepassingen komen aan de orde en worden behandeld in de Lichaamsgerichte Psychotherapie-opleiding van RINO amsterdam.

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties voor inzichtgevende psychotherapie, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur hebben boven een meer cognitieve benadering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.

Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.

Voor wie is de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie bedoeld?

De HBO-opleiding lichaamsgerichte psychotherapie is geschikt voor hulpverleners die hun therapeutische vaardigheden willen uitbreiden naar werken met en vanuit het lichaam, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en andere hulpverleners.

doelstelling

In deze eerste module van de lichaamsgerichte psychotherapie opleiding ervaren en oefenen de deelnemers met een tiental -lichaamsgerichte- oefeningen. Het herkennen van lichaamssignalen en aanbieden en oefenen van interactie -mogelijkheden zowel in groeps- als individuele setting. Ook wordt microtracking als interventie geïntroduceerd. Verder wordt theorie en literatuur besproken en wordt aangesloten bij neurobiologische kennis zoals de polyvagaal theorie en de hechtingstheorie.

inhoud module 1: Werken vanuit het lichaam in psychotherapie

Deze module bestaat uit 6 dagen: 3 keer 2 dagen. Tijdens module 1 van de lichaamsgerichte psychotherapie opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een veilig therapeutische klimaat (possibility sphere);
 • Energie-actie-interactie-betekenis(internalisatie);
 • contact or contract; accommodatie(vorm-pasvorm);
 • 5 ontwikkelingstaken;
 • basisbehoeften (plek, steun, bescherming, grenzen, voeding);
 • omgaan met polariteiten;
 • eigen regie;
 • ontwikkeling (lichaams)bewustzijn en valideren uniciteit;
 • werken met nauwgezet volgen affect en context (microtracking),
 • mimiek, lichaamsbeeld en stemmen(geluid).

opleidingstraject PESSO-therapeut

De 3 modules van de lichaamsgerichte psychologie opleiding vormen samen het volledige opleidingstraject tot Pesso-therapeut. Echter zijn ze ook afzonderlijk te volgen. Zo is de eerste module zeer geschikt voor hulpverleners die hun arsenaal willen uitbreiden met lichaamsgerichte interventies.

Het succesvol afgerond hebben van drie modules, 5 eigen leerstructuren en 35 uren supervisie geeft toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor Pesso-psychotherapie.

module 2 en 3

Module 1 van de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie gaat in op de basis volgens Pesso-Boyden (PBSP). Vervolgens gaat module 2 van de lichaamsgerichte psychotherapie in op de theorie. In module 3 van de HBO opleiding lichaamsgerichte psychotherapie gaan de deelnemers dieper in op de Pesso Boyden System Psychomotor.  

aan te schaffen literatuur

 • Aan den Lijve, lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso. Marietta van Attekum, 4e druk (2009) Pearson ISBN 978 90 265 7 8
 • Working with traumatic memories to heal adults with unresolved childhood trauma. Neuroscience, attachment theory and Pesso Boyden System Psychomotor Psychotherapy. Petra Winette and Jonathan Baylin. Jessica Kingsly Publishers ISBN 978 1 84905 7 24 0